Najlepšou triedou za mesiac máj je podľa nezávislého hodnotenia členov ŽŠR:

I. stupeň - 2. A (10 bodov)

II. stupeň - 7. A (10 bodov)

kompletné výsledky TU

Najlepšou triedou za mesiac apríl je podľa nezávislého hodnotenia členov ŽŠR:

I. stupeň - 3. A (10 bodov)

II. stupeň - 8. A (10 bodov)


kompletné výsledky TU

Najlepšou triedou za mesiac marec je podľa nezávislého hodnotenia členov ŽŠR:

I. stupeň - 1. A (10 bodov)

II. stupeň - 7. A (10 bodov)

kompletné výsledky TU

Najlepšou triedou za mesiac február je podľa nezávislého hodnotenia členov ŽŠR:

I. stupeň - 2. A (10 bodov)

II. stupeň - 9. B (10 bodov)

kompletné výsledky TU

Najlepšou triedou za mesiac január je podľa nezávislého hodnotenia členov ŽŠR:

I. stupeň - 2. B (10 bodov)

II. stupeň - 5. A (10 bodov)

kompletné výsledky TU