vianoce 201812.12. 2018 sa konal už tradičný školský vianočný Dobrý bazárik.

Priestory telocvične tak opäť ponúkli na predaj veci, ktoré dostanú druhú šancu a zároveň tak pomôžu deťom z krajín tretieho sveta trpiace podvýživou.

ĎAKUJEME!

Plán práce žiackej školskej rady na šk. rok 2018/2019 - plán práce je orientačný, v priebehu šk. roka ho možno doplniť, zmeniť. Plán práce bude promptne reagovať na tematické zameranie tohto šk. roka - Rok jubilantky