Plán práce žiackej školskej rady na šk. rok 2019/2020 - plán práce je orientačný, v priebehu šk. roka ho možno doplniť, zmeniť. Plán práce bude promptne reagovať na tematické zameranie tohto šk. roka - Rok osobností