vianoce 201812.12. 2018 sa konal už tradičný školský vianočný Dobrý bazárik.

Priestory telocvične tak opäť ponúkli na predaj veci, ktoré dostanú druhú šancu a zároveň tak pomôžu deťom z krajín tretieho sveta trpiace podvýživou.

ĎAKUJEME!

Plán práce žiackej školskej rady na šk. rok 2018/2019 - plán práce je orientačný, v priebehu šk. roka ho možno doplniť, zmeniť. Plán práce bude promptne reagovať na tematické zameranie tohto šk. roka - Rok jubilantky

Štatút žiackej školskej rady 2018/2019

Žiacka školská rada pri Základnej škole, Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča

 

Logo ZS Laniho BY

 

 

V. A

Tobias RUMAN

V. B

Tereza TRNKOVÁ

VI. A

Mathias GALIŠ

VI. B

Daniel CIESARIK

VII. A

Kristián VRBKA

VII. B

Patrícia HUBOCKÁ

VIII. A

Erika BERNÁTOVÁ

VIII. B

Nina KAHÁKOVÁ

IX. A

Petronela BALLOVÁ

IX. B

Matúš ADAMEC