Žiacka školská rada pri Základnej škole, Eliáša Lániho 261/7, 014 01 Bytča

 

Logo ZS Laniho BY

 

 

V. A

Tobias RUMAN

V. B

Tereza TRNKOVÁ

VI. A

Mathias GALIŠ

VI. B

Daniel CIESARIK

VII. A

Kristián VRBKA

VII. B

Patrícia HUBOCKÁ

VIII. A

Erika BERNÁTOVÁ

VIII. B

Nina KAHÁKOVÁ

IX. A

Petronela BALLOVÁ

IX. B

Matúš ADAMEC

 

 

 

 

Žiacka školská rada v súlade so svojím štatútom vyhlasuje voľby do Žiackej školskej rady pre školský rok 2018/19.

Kandidáti sa registrujú osobne u Niny Kahákovej (7.B) v termíne do 8. júna 2018.

Voľby prebehnú 18. júna 2018 po triedach, volebná komisia počas stanovenej vyučovacej hodiny príde vyzbierať hlasovacie lístky.

Najlepšou triedou za mesiac máj je podľa nezávislého hodnotenia členov ŽŠR:

I. stupeň - 2. A (10 bodov)

II. stupeň - 7. A (10 bodov)

kompletné výsledky TU