pozvanka zapis finish so skolou

V prílohe je uverejnený Dotazník - zápis do 1. ročníka pre šk. r. 2019/20