Z dôvodu aktuálnych epidemiologických opatrení sa zápis do 1. ročníka uskutoční vyplnením online prihlášky dostupnej na stránke školy https://zselaniho2617.edupage.org/register/?what=settings v termíne do 13. 4. 2021 do 17.00 hod..
V prípade, že rodič nemá možnosť vyplniť prihlášku online, môže kontaktovať zástupkyňu pre I. stupeň Mgr. Ivanu Valientíkovú na tel. č. 0911 586 580.

pozvánka web

Milí rodičia, vypísaný dotazník odovzdajte pri zápise Vášho dieťaťa do 1. triedy. V tomto šk. roku ho môžete odovzdať v dohodnutý termín pri odovzdávaní potrebných dokumentov vyplývajúcich zo zápisu. Pri dodržaní hygienicko-epidemiologických zásad dotazník  môžete vyplniť aj priamo v škole.

Prosíme zákonných zástupcov, ktorí chcú zapísať svoje dieťa do 1. ročníka ZŠ na Ul. E. Lániho v Bytči v šk. r. 2021/22, aby vyplnili elektronickú prihláškuOdoslaním online prihlášky v termíne do 13. 4. 2021 považujte elektronický zápis do našej školy za uskutočnený. V prípade nejasností kontaktujte zástupkyňu r. š. Mgr. I. Valientíkovú na tel. č. 0911 586 580.

Vážení rodičia,

súčasná situácia nám zrejme v tomto školskom roku neumožní, aby bol zápis uskutočnený aj za prítomnosti detí - našich budúcich prváčikov. Aj z tohto dôvodu pre Vás pripravujeme virtuálnu prehliadku priestorov našej základnej školy, do ktorej, aspoň prostredníctvom webovej stránky školy, Vás pozývame vstúpiť.

Nech pri rozhodovaní o výbere správnej školy pre Vaše dieťa pomôže  aj Infobrožúra pre budúcich prvákov a ich rodičov, ktorú Vám aj s dokumentami potrebnými k zápisu posielame do materských škôl.

Zápis do školy SK 565px

 

Vážení rodičia budúcich prvákov!

Na základe nariadenia zriaďovateľa ZŠ na Ul. E. Lániho v Bytči sa

 Zápis do 1. ročníka ZŠ uskutoční 

v dňoch od 12. do 13. apríla 2021 v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod.

Ponúkame Vám preto informácie k zápisu do 1. ročníka na školský rok 2021/2022:

  • Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie Vás prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky do 1. ročníka ZŠ. Zapisujú sa deti narodené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Taktiež deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky. Prosíme Vás, aby ste prihlášku vyplnili starostlivo a s diakritikou, taktiež v súlade s rodným listom dieťaťa a občianskymi preukazmi zák. zástupcov.
  • Odoslaním online prihlášky v termíne do 13. 4. 2021 považujte elektronický zápis do našej školy za uskutočnený.
  • V termíne do 7. 5. 21 Vás budeme telefonicky alebo emailom kontaktovať za účelom doručenia potrebných dokumentov.
  • Ak máte záujem o prijatie Vášho dieťaťa do našej školy, ale nemáte možnosť elektronickej komunikácie so školou, v termíne do 13. 4. 21 kontaktujte zástupkyňu riaditeľky školy pre 1. stupeň ZŠ Mgr. Valientíkovú. 
  • Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 
  • Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, zákonný zástupca písomne oznámi túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bude na základe nariadenia zriaďovateľa prebiehať nasledovne:

1. rodičia vyplnia a odošlú online prihlášku, dostupnú na tomto odkaze:
https://zselaniho2617.edupage.org/register/?eqa=bnI9Mg==

• online prihlášku je potrebné starostlivo a pravdivo vyplniť, nezabudnúť na kontaktné údaje rodičov – mobil, email,
• vedenie školy takéto prihlášky zaeviduje a poskytne spätnú väzbu rodičom o predbežnom prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky,
• do dvoch týždňoch od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania budú zákonní zástupcovia vyzvaní na zdokladovanie poskytnutých údajov (osobne predložením rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu a iné v závislosti od situácie).

2. LEN PRE RODIČOV, KTORÍ NEMAJÚ MOŽNOSŤ VYPLNIŤ A ODOSLAŤ ONLINE PRIHLÁŠKU stanovuje Mesto Bytča spôsob zápisu osobným odovzdaním vyplnených prihlášok nasledovne:

• v pondelok 20. 4. 2020 od 9:30 do 12:30 hod. a 
• v utorok 21. 4. 2020 v čase od 12:30 do 15:30 hod. 
v sídle základnej školy bez účasti dieťaťa. Ideálne je dohodnúť si vopred telefonicky so zástupkyňou riaditeľky školy pre 1.stupeň ZŠ (Mgr. Ivana Valientíková 0911 586 580) presný čas príchodu v záujme plynulého priebehu zápisu s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Vážení rodičia,

nové informácie ohľadom zápisu detí do 1. ročníka našej školy pre šk. rok 2020/21 Vám priebežne oznámime prostredníctvom školskej webovej stránky. V súčasnosti Vám odporúčame vyplniť formulár elektronickej prihlášky. Všetky aktuálne informácie a dokumenty k zápisu získate na https://www.zselaniho.sk/index.php/zapis-do-1-rocnika. Taktiež prípadnú zmenu termínu oznámime aj prostredníctvom materských škôl. V prípade nejasností a požiadaviek nás kontaktujte na tel. č. 0911 586 580 alebo na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

Ďakujeme za pochopenie.

 

Na nasledujúcom odkaze je uverejnená Elektronická prihláška do I. ročníka v školskom roku 2020/2021