UVODAni počas jarných prázdnin neostala ZŠ E. Lániho prázdna. Niektorí rodičia využili možnosť, aby ich dieťa aj počas jarných prázdnin mohlo chodiť do školy a prihlásili ho do Denného tábora. Mnohé deti si povzdychli: „Jóóóój, aj cez prázdniny budem chodiť do školy!“ Ostali však prekvapené, pretože normálne vyučovanie sa nekonalo. Pani učiteľky a pani vychovávateľky pripravili množstvo rôznych hravých aktivít, pri ktorých sme sa naučili veľa nového a aj sme si prevetrali naše vedomosti z niektorých školských predmetov. Päť dní nám ubehlo veľmi rýchlo.

Hoci to bola Jarná škola, pretože bola cez jarné prázdniny, počasie bolo výsostne zimné. Aj preto sme si za svojho maskota na celý týždeň vybrali Yetiho, snežného muža. A čím sme mali vyplnený celý týždeň? Nuž, spomenúť všetky aktivity by zabralo veľa času aj priestoru, preto spomeniem tie, ktoré sa nám najviac páčili, pri ktorých sme sa najviac zabavili, na ktoré si budeme dlho s radosťou spomínať.