Pandémia výrazne ovplyvnila všetky stránky nášho života. Počas dištančného vyučovania sme nútení komunikovať so žiakmi len na diaľku, prostredníctvom internetu. Ich názor a pocity sú pre nás nesmierne dôležité. V ankete sme sa pýtali žiakov 2. stupňa na otázky týkajúce sa priebehu tohto obdobia. Okrem úrovne dištančného vyučovania nás zaujímalo aj prežívanie izolácie žiakmi a ich psychická pohoda. Naším cieľom bolo zlepšiť systém vzdelávania a komunikácie v našej škole.

Tu uvádzame vyhodnotenie názorov na priebeh dištančného vyučovania žiakov_5_6_7_ročníka.

Tu uvádzame vyhodnotenie názorov na priebeh dištančného vyučovania žiakov_8_9_ročníka.

V prílohe sú uverejnené Prílohy k správe o výchovno - vzdelávacej činnosti školy za šk.rok 2019/2020