Betlehem 0Betlehem je mesto na brehu Jordánu, ležiace 8 kilometrov južne od Jeruzalema. Všetci vedia, že v Betleheme sa narodil Ježiš. Naši tretiaci sa v tomto predvianočnom čase rozprávali na hodinách náboženskej výchovy o nastávajúcich vianočných sviatkoch. Prežili poslednú hodinu v tomto kalendárnom roku netradične - skladaním puzzle, ktoré lepili na papier a na záver vyfarbili. Touto aktivitou si pripomenuli, čo pre nich znamenajú jasličky, miesto, kde sa narodil Ježiško. Úprimne sa tešili, že sa im puzzle podarilo poskladať. Ak chcete vedieť ako, pozrite si naše foto.