Bankovníctvo 0Aby sme porozumeli  základným pojmom v oblasti finančníctva a správne sa orientovali vo svete finančných inštitúcií, škola v priebehu školského roka pripravuje viacero besied s uvedenou problematikou. Každý z nás využíva rôzne finančné produkty a služby. Máme účet v banke, debetnú i kreditnú kartu, sporíme si, využívame služby poisťovní. Takéto služby sú bežnou súčasťou života, ale nie každý z nás sa dokáže zorientovať v jednotlivých produktoch bánk. Deviatakom zaujímavou a pútavou formou priblížila Ing. Gabriela Gašparíková, dlhoročná pracovníčka ČSOB banky a Slovenskej sporiteľne v Bytči, aktívne operácie bánk. Podrobne im popísala priebeh od prvého kontaktu s klientom, informovala ich o študentských účtoch, používaní internetbankingu a bezpečnostných pravidlách, ktoré je nutné dodržiavať pri používaní bankových portálov. Ďakujeme za vzdelávacie a propagačné materiály, za množstvo nových informácií, ktoré už čoskoro využijeme v praktickom živote. FOTO