IMG 20190405 130900diplomMedzinárodná stolnotenisová federácia organizuje každoročne Svetový deň stolného tenisu World Table Tennis Day, ktorý pripadá na 6.4.2019.

Svetový deň stolného tenisu je charakterizovaný tým, ako hrať stolný tenis pre zábavu. Cieľom je zapojiť do tejto aktivity ľudí, ktorí zvyčajne stolný tenis nehrávajú, vzbudiť v nich lásku k tomuto športu a, samozrejme, pritiahnuť k stolom nových hráčov, ktorí by sa mu venovali následne aj dlhodobo.

 

Vďaka podpore zo strany Slovenského stolnotenisového zväzu sa naša škola už svojím druhým ročníkom zapojila do tohto podujatia a v piatok 5. apríla bol pre našich žiakov pripravený špeciálny celodenný program:
- turnaje zmiešaných družstiev všetkých ročníkov, ale i finálové turnaje jednotlivcov. Nechýbal obľúbený „kolotoč“ či zápasy pozvaných hostí so žiakmi.

Naše pozvanie prijali členovia stolnotenisového klubu Bytča p. Treskoň a p. Tiso, ktorý bol zároveň odborným garantom nášho podujatia.

 Za účasť ďakujeme i pánovi primátorovi a príslušníkom Mestskej polície v Bytči.   foto