etv2I keď knihy môžu svojim čitateľom ponúknuť veľa pozitívnych vzorov, v súčasnosti, v dobe technického pokroku, je priam vzácne, ak si mladí ľudia všímajú dobré vzorce správania aj v literárnych prameňoch. I v priestoroch Mestskej knižnice v Bytči pracovali žiaci etickej výchovy s beletriou a odbornou literatúrou, aby zoznámili spolužiakov so svojimi zobrazenými vzormi. Význam osvojovania si hodnôt pozitívnych vzorov, zobrazených a reálnych, pochopili žiaci práve vďaka zážitkovým metódam. Zároveň sa presvedčili, že i s dospelými sa dá určite vychádzať:), navyše ich môžu veľmi inšpirovať, motivovať. Zaželajme im, aby mali pri výbere dobrých vzorov správny odhad; dokázali tak upriamiť svoju pozornosť najmä na vzory s morálnym kreditom. fotky