Sporím 4Pohyb peňazí v ekonomike zabezpečujú finančné inštitúcie – banky, sporiteľne, poisťovne. Banky sú finančné inštitúcie, ktoré zhromažďujú úspory a realizujú rôzne peňažné operácie. Naši piataci sa v  tomto školskom roku zdokonaľujú v rozvíjaní základov finančnej gramotnosti. Po absolvovaní exkurzie Po stopách finančných inštitúcií ich čakala beseda na tému Sporím, sporíš, sporíme. Ďakujem p. uč. Ing. Gabike Gašparíkovej za to, že im pomohla  odkrývať bankové tajomstvá, trpezlivo a zaujímavo im vysvetlila, ako funguje banka a bankomat, čo robia zamestnanci banky. Otázok bolo neúrekom.  Prostredníctvom pojmovej mapy im banku predstavila ako správcu ich peňazí. Teraz ich čaká zážitková hodina na tému Stredoveké trhovisko, počas ktorej si budú môcť zarobiť fiktívne peniaze a neskôr ich vložiť na svoj prvý účet. FOTO