uc 2018 2 malyV rámci prierezovej témy ŠVP ISCED 2 Ochrana života a zdravia človeka 13. – 14. 9. 2018 prebehlo v našej škole jesenné účelové cvičenie. Vo štvrtkovej časti sa žiaci teoreticky pripravovali na dopravnú a zdravotnú výchovu, riešili mimoriadne udalosti a podmienky pobytu v prírode podľa obsahového zamerania v jednotlivých ročníkoch. Získané poznatky si prakticky overili počas piatkovej evakuácie školy, pohybu po pochodovej trase a najmä pri plnení branno-športových disciplín. V tých sa najlepšie darilo deťom zo 7.A na 1.mieste, 2. miesto patrilo 5.A a 9.A, 3. miesto obsadili kolektívy 5.B, 6.A a 9.B. Celé cvičenie pod vedením Ing. I. Maceka bolo zakončené zborovým pozdravom. Jesennému účelovému cvičeniu ZDAR!      foto

 sohmalaKeď deti oslavujú svoj sviatok, v našej škole už tradične prebiehajú ŠOH – Školské olympijské hry. Ide o deň plný radosti, pretože deti si hrami preverujú tímového, kamarátskeho a športového ducha. Aj slniečko bolo počas 4.júna štedré na teplé lúče. Priestory futbalového štadióna sa zaplnili rozžiarenými detskými očkami, ktoré si dnešné viacšportové dopoludnie naplno užívali. Ráno sme si prostredníctvom školskej relácie pod názvom CITIUS, FORTIUS, ALTIUS pripomenuli históriu OH, po zapálení ohňa a sľube športovcov, ktorým sa zaviazali súťažiť v duchu fair play, školská olympiáda mohla začať. Bolo príjemné sa pozerať na sprievod detí odetých v tógach a s vavrínovými vencami na hlavách. Tak ako OH spájajú športovcov z celého sveta, tak aj naše hry symbolicky spojili žiakov našej školy. Oheň síce už zhasol, ale nám zostanú pekné spomienky na športové zážitky, veď v tento deň sme si preverili svoju obratnosť, postreh a šikovnosť za búrlivého povzbudzovania spolužiakov a triednych učiteľov. Krédom našich hier sú slová: „Najdôležitejšie na olympijských hrách nie je zvíťaziť, ale zúčastniť sa, lebo zmyslom nie je víťazstvo, ale čestný boj.“  foto

20180525 101556

V piatok 25. mája 2018 sa uskutočnil 21. ročník Behu do strečnianskych hradných schodov. Žiaci absolvovali výbeh po 151 schodov.

Najlepšími sa stali Maťo Zajac (0:49,90), ktorý sa v svojej kategórií zo 69 žiakov celého Žilinského kraja umiestnil na 9. - tom mieste a Šimonko Hrabovský (1:05,77) na 5. - tom mieste v kategórií najmladších žiakov.
V najpočetnejšej kategórií (z 94 pretekárov) chlapcov roč. 2002 - 2004 sa najlepšie umiestnil Dávid Labuda (0:43,97) na 30. mieste.

 Všetkých chlapcom blahoželáme a tešíme sa z tejto úspešnej reprezentácie našej školy!  FOTO

rodinaRodina je základom nášho života. Aké sú povinnosti jednotlivých členov rodiny a čím môžeme prispieť my ako deti, sme sa rozprávali s našimi piatakmi na hodine náboženskej výchovy. Najskôr sme si vytvorili malé skupiny dievčat a chlapcov, ktorých úlohou bolo nakresliť postavu dievčaťa a chlapca. Dievčatá kreslili dievča a chlapci chlapca. Potom k postavičkám napísali, aké činnosti radi robia. Vysvetlili sme si, akú úlohu zastávajú v rodine mama a otec, a čím im dokáže pômocť my sami, pretože "láska sa usiluje o dobro milovanej osoby". Ako dopadli naše kresby, posúďte sami. FOTO

financna gramotnost 7Aby sme porozumeli  základným pojmom v oblasti finančníctva a správne sa orientovali vo svete finančných inštitúcií, škola v priebehu školského roka pripravuje viacero besied s uvedenou problematikou. Každý z nás využíva rôzne finančné produkty a služby. Máme účet v banke, debetnú i kreditnú kartu, sporíme si, využívame služby poisťovní. Takéto služby sú bežnou súčasťou života, ale nie každý z nás sa dokáže zorientovať v jednotlivých produktoch bánk. Deviatakom zaujímavou a pútavou formou priblížila Ing. Gabriela Gašparíková, dlhoročná pracovníčka ČSOB banky a Slovenskej sporiteľne v Bytči, aktívne operácie bánk. Podrobne im popísala priebeh od prvého kontaktu s klientom, informovala ich o študentských účtoch, používaní internetbankingu a bezpečnostných pravidlách, ktoré je nutné dodržiavať pri používaní bankových portálov. Ďakujeme za vzdelávacie a propagačné materiály, za množstvo nových informácií, ktoré už čoskoro využijeme v praktickom živote. fotogaléria

trhovisko 18Piataci si pri získavaní základov finančnej gramotnosti vyskúšali zážitkovou formou hru staroveké a stredoveké trhovisko, vďaka ktorej pochopili princíp fungovania výmenného obchodu v minulosti. Z hodín už vedia, že peniaze majú v ekonomike niekoľko funkcií. Dnes sme  sa zamerali  na ich hlavnú funkciu – ako prostriedok výmeny. Peniaze slúžia i ako zúčtovacia jednotka, vyjadrujú  hodnotu všetkého, čo sa dá predať alebo kúpiť na nejakom trhu. Preniesli sme sa do minulosti,  pocestovali  v čase a ocitli sa na starovekom a stredovekom trhovisku, kde sme pracovali ako remeselníci a zarábali  na svoju obživu.  Dievčatá a chlapci sa  najskôr stali remeselníkmi a vyrábali kartičky s rôznymi tovarmi. Zrazu  boli výrobcami podkov, pestovateľmi hrachu, pekármi pecňov chleba, hrnčiarmi, chovateľmi sliepok, kráv a oviec, výrobcami kožušín, mečov, kníh a heliem,  predajcami soli, krajčírmi košieľ.  Rozdelili  sme ich na dve skupiny. Jedna skupina  predstavovala  trhovisko v staroveku, kde prebiehal výmenný obchod. Druhá skupina predstavovala trhovisko v stredoveku, kde prebiehal peňažný obchod.  Bolo príjemné sledovať ich radosť a zanietenosť pri tejto aktivite. fotogaléria

truhlica pomoci 5Najväčším pokladom sú naše ruky, nimi dokážeme pomáhať aj vtedy, keď v nich nemáme nič. Naši malí druháci sa na hodine náboženskej výchovy rozprávali o tom, ako využívajú svoje dary, svoje bohatstvo. Spolu si vypočuli podobenstvo o Boháčovi a Lazárovi a vyrobili si "Truhlicu pomoci", na ktorú napísali, čo dokážu ich malé rúčky. Naučili sa, čo znamená podeliť sa s tým, čo mám. Ich heslom na hodine bolo: "DELIŤ SA neznamená dať z toho, čo mám navyše, ale znamená to rozdeliť sa s tým, čo mám - aj s málom. "

Na plagát "Truhlica pomoci" nalepili aj obrázky chudoby a ruky ľudí, aby ich upozorňovali na to, že nemajú zabúdať myslieť na druhých. Ako sa im "Truhlica pomoci" vydarila, posúďte sami .... foto

biblicka olympiada logoDňa 22.3.2018 sa naše družstvo v zložení Patrik Kamas, Danko Petraško, Anetka Tlusťáková zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády. Zmerali si svoje sily v ťažkom vedomostnom teste, krížovke ,komikse a ich úsilie nevyšlo nazmar. Získali krásne tretie miesto, k čomu im srdečne blahoželáme!

obrazekSpestrením hodín náboženskej výchovy bývajú netradičné formy vyučovania.

Piataci veľmi radi kreslia, o čom nás presvedčili aj tým, že sa pokúsili výtvarne spracovať aktuálnu tému týchto dní  - krížovú cestu.

Ako sa mladým výtvarníkom - ilustrátorom darilo, Vám bližšie napovie fotogaléria.