ekoposter 1Na hodinách VYU a VYU sa žiaci druhého stupňa zapojili do výtvarnej súťaže EKOPOSTER. Prácami, ktoré vytvorili, vyjadrili postoj k životnému prostrediu a k problémom súvisiacim s jeho znečistením.

Originálne práce sa posielali organizátorovi výtvarnej súťaže, ktorým bola  "KVAPKA" nezisková organizácia. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Práce, ktoré budú prezentovať našu školu, vytvorili: Nelka Ballová, Martinka Cedzová, Beatka Belková. Foto

detsky činŽiadny dobrý skutok nie je zbytočný a nestratí sa. V každom z nich je ukrytá empatia detí.Jednotlivé príbehy sa stali inšpiráciou pre nás i deti, čerpáme z nich pozitívnu energiu a motiváciu pre ďalšiu podporu dobra.Čítali sme si ich na hodinách náboženskej výchovy s p.uč. Gašparíkovou, rozoberali na hodinách občianskej náuky.Hlasovali sme za príbehy detí, ktoré sa vedeli v správnej chvíli postaviť na stranu dobra.Rozhodovali sme o tom, ktoré skutky budú vyhlásené za Detské činy 2017. Kľúčovými témami príbehov boli :záchrana života,pomoc v rodine,pomoc rovesníkom,pomoc ľuďom, pomoc prírode, dobrý nápad.Príbehy nielen spríjemnili naše hodiny, ale uvedomili sme si aj podstatu takých hodnôt, akými sú láska a spolupatričnosť.

pamiatka8Minulý týždeň sme si pripomínali sviatok Všetkých svätých. Na hodinách náboženskej výchovy navštívili žiaci 1., 2., 5.,6.,7. a 8. ročníka spolu s pani učiteľkami Gašparíkovou a Harmečkovou cintorín v Bytči. Uctili sme si tak pamiatku zosnulých a spolu spomínali na svojich blízkych, ktorí nás predišli do večnosti. FOTO

smevskolemalaPočas dvoch jesenných mesiacov sa piataci aktívne zapojili v rámci hodín technickej výchovy do projektu SME v škole s témou dopravný rýchlokurz. Pomocou printového média sa orientovali v pravidlách cestnej premávky, zopakovali si pravidlá chôdze po chodníku, po ceste i pri prechádzaní cez cestu. Rozprávali sme sa o správnom cestovaní v dopravných prostriedkoch, o ohľaduplnom správaní k ostatným cestujúcim, o predvídaní rizík, ktoré vyplývajú z rôznych dopravných situácií. Pripomenuli sme si taktiež dôležité telefónne čísla a pravidlá poskytovania prvej pomoci. K tejto téme vypracovali pekné projektové práce o dopravných prostriedkoch.Svoje zručnosti si vyskúšame prakticky na školskom dopravnom ihrisku. Fotogaléria z projektu.

cas premienmalaMedzi nami dievčatami, Dospievam alebo život plný zmien, Dievčatá z Venuše, chlapci z Marsu sú názvy  prednášok v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu.Zrozumiteľnou a  pútavou formou im Mgr. Vierka Holecová odhaľovala nielen nástrahy puberty, ale pomáhala im  pochopiť fyzické a duševné zmeny, ktorými práve teraz prechádzajú.Dievčatá a chlapci získali užitočné a praktické informácie o tom, ako sa majú starať o svoje telo, ako poznať nielen svoju hodnotu, ale aj hodnotu ľudí okolo nich.Rozprávali sa o preventívnych prehliadkach, správnej intímnej hygiene a životospráve. Jednotlivé prednášky sa u žiakov stretli s pozitívnym ohlasom, boli doplnené vhodnými  prezentáciami a opatrne pootvorili dvere do dospelosti.

Prekvapenie 18V mesiaci október prejavujeme úctu aj svojim starým rodičom. Premýšľali sme, ako by sme im urobili veľkú radosť. Počas roka sa ich snažíme obdarovať úsmevom, návštevou, pekným slovom. Dnes počas hodín technickej výchovy sme si uviazali kytičku zo spomienok . Deti s radosťou spomínali na chutné babkine koláčiky, super prázdniny  u starých rodičov, na krásne a nenahraditeľné chvíle, ktoré spolu  prežívajú .Dievčatá a chlapci sa rozhodli, že pre nich pripravia prekvapenie v podobe ovocno - zeleninových špízov. Motivácia vyrobiť niečo chutné, príjemné na pohľad , obdarovať a zároveň potešiť, bola veľmi silná. Nálada v triede bola perfektná, prekvapení bolo neúrekom. Posúďte sami...

c65af383 ebb1 44a2 a069 9f0ed5599fc0maláAj naším prianím je, aby sa pravda o škodlivosti drog dostala k žiakom skôr, ako sa k nim dostanú falošné a skreslené informácie. Odborná a pútavá prednáška pod názvom Pravda o drogách bola v našej škole zrealizovaná pre žiakov II. stupňa počas piatich vyučovacích hodín. Jej hlavným cieľom bolo, aby  deti porozumeli tomu, prečo drogy nie sú pre nikoho skutočným riešením bežných problémov. Forma tejto výchovno - preventívnej aktivity dievčatá a chlapcov veľmi oslovila, bez zábran sa aktívne zapájali do jej priebehu. 10 právd o drogách zaiste pomôže žiakom lepšie sa zorientovať vo svete, ktorý je plný nebezpečenstiev a nástrah. foto

kinball

Keď je beh najjednoduchší a najprístupnejší, ako ho spraviť zábavným? Aká má byť aktivita, ktorá by bola zábavná a nestresujúca? Akú aktivitu spraviť, aby bola motivujúca pre celý kolektív?

Ďakujeme spoločnosti IMA za bezplatnú ukážkovú hodinu KINBALL-u pod vedením p. Aurela Bittera zo slovenskej kin-ballovej federácie! Deti boli novou kolektívnou hrou nadšené!

OMNIKIN!

 

foto

28Dňa 28.9.2017 putovali naši prváci s pani učiteľkou Harmečkovou a druháci s pani učiteľkou Gašparíkovou do Kostola všetkých svätých, kde prostredníctvom pána kaplána Peťa Olasa spoznávali tajomstvá miestnosti, ktorá je určená kňazovi a jeho pomocníkom. Pán kaplán im ukázal liturgické predmety, z ktorých ich najviac zaujalo kadidlo. Potom ich kroky viedli k hlavnému oltáru a ku krstiteľnici, kde si pripomenuli svoj vlastný krst. Svoje putovanie ukončili spoločnou modlitbou a spevom. Foto