Muffiny 0Počas hodín techniky navštevujú naši žiaci vynovenú kuchynku, kde si v praxi skúšajú svoje kulinárske zručnosti. Šiestaci sa rozhodli, že si spolu pripravia muffiny, ktoré majú veľmi radi. Najskôr si našli na internete recept, rozdelili si ingrediencie a potom hurá do pečenia! Do príprav sa zapojili všetci. Miešali, strúhali, krájali, plnili košíčky, dávali do rúry, intenzívne strážili a sledovali, či sa im muffiny podaria. Niektorí chlapci si dobu pečenia krátili pohľadom do rúry. Úsmev na tvári mali všetci, keď po 25 minútach zbadali, že ich malé kulinárske dielo sa vydarilo. Posúďte sami, že pečenie nie je len výsadou dievčat! FOTO

Dušičky 1Sviatok Všetkých svätých a Deň pamiatky zosnulých sa slávia na našom území už niekoľko storočí, pričom pôvodné zvyky spojené so sviatkami pretrvávajú dodnes. Ľudia v tomto čase navštevujú intenzívnejšie cintoríny, kde zapaľujú sviečky na hroboch svojich najbližších a známych. Aj naši tretiaci a štvrtáci, spolu s p. uč. Gašparíkovou a Harmečkovou, si na hodine náboženskej výchovy pripomenuli tento sviatok návštevou cintorína v meste Bytča. Spolu zapálili sviečku pri kríži a pomodlili sa za svojich príbuzných, ktorí už nie sú medzi nami. FOTO

pani jesen 1Do našej školy zavítala dáma, Pani Jeseň. Všetci vieme, že jeseň je ročným obdobím, ktoré nás zahŕňa všetkými farbami. Žiaci druhého stupňa si na výtvarnú výchovu priniesli množstvo materiálu, aby mohli dať Pani Jeseň do pestrofarebného šatu. Každá bola iná, jedinečná. A tak sa na chodbe našej školy predviedla ako na módnej prehliadke. Foto

20191029 132748S cieľom posilniť finančnú gramotnosť vznikla už v roku 1924 myšlienka Svetového dňa sporenia, ktorú si u nás pripomíname 31. októbra. V tomto roku sa stretli v Miláne zástupcovia bánk z 29 krajín, ktorí chceli poukázať na dôležitý význam sporenia nielen pre ekonomiky krajín, ale aj pre jednotlivcov. Aby nám táto téma bola zrozumiteľnejšia, stavali sme si domy úspor. Rozprávali sme sa o tom, prečo je dôležité naučiť sa s peniazmi hospodáriť a zároveň aj myslieť pri ich odkladaní na budúcnosť. Všetci vieme, prečo nie je dobré všetko minúť naraz. Zároveň sme riešili praktické úlohy z rodinného rozpočtu, pomenovali sme dôvody sporenia v rodine, aby sme zabezpečili vyrovnaný rodinný rozpočet. Symbolicky sme vložili do prasiatka 1 euro ako štart nášho sporenia. FOTO

20191029 125929Hodnota ľudského života, zdravie, pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, ochrana prírody, spolupráca, zodpovednosť a nezištnosť boli kľúčovými témami príbehov projektu Detský čin roka  2019. Jeho  cieľom je  podporiť u detí uvedomenie si vlastnej hodnoty, rozvíjať ich každodennú všímavosť a empatiu, potvrdiť zmysel toho, že pomáhať má význam. Jednotlivé príbehy sa stali pre nás inšpiráciou, čerpáme z nich motiváciu pre ďalšiu podporu dobra v našom živote. Čítali sme si ich na hodinách náboženskej výchovy s p. uč. Gašparíkovou a rozoberali na hodinách občianskej náuky. Hlasovali sme za príbehy detí, ktoré sa vedeli v správnej chvíli postaviť na stranu odvahy a dobra. Prostredníctvom pozitívnych detských vzorov sa aj naše deti učia porozumieť rozdielu medzi všímavosťou a ľahostajnosťou. FOTO

IMG 20191014 104621 mHodiny techniky sa snažíme čo najviac priblížiť k praxi. Chceme, aby sa deti neučili len samú teóriu. Preto sa usilujeme žiakov zapojiť do praktických činností. Ako sa nám to darí si môžete pozrieť vo foto.

Porozprávajme sa 14V rámci prierezových tém Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu dievčatá a chlapci 6. - 9. ročníka absolvovali cyklus prednášok. Výchovno - vzdelávací program o dospievaní im priblížila pani lektorka Mgr. Vierka Holecová, ktorá im pootvorila 13. komnatu a spolu s ňou sa porozprávali  o fyzickom, psychickom a sociálnom vývoji mladého človeka v období adolescencie. Ich cieľom bolo prostredníctvom pútavých prezentácií a výstižných slov pochopiť zmeny, ktorými práve teraz prechádzajú.Boli zamerané na viaceré aspekty dospievania, vzájomné vzťahy, zásady správnej hygieny a životosprávy.Prednášky s názvami Dospievam alebo život plný zmien, Na štarte k mužnosti, S tebou  o tebe, Dievčatá z Venuše a chlapci z Marsu sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom. Nielenže boli pútavé, ale zároveň boli prezentované jazykom dnešných teenagerov. FOTO

IMG 20191008 100031 compress

Z prvého miesta okresného kola v cezpoľnom behu postúpili naše najlepšie atlétky Dorotka Salášková a Paťka Pribilová do krajského kola, kde reprezentovali našu školu svojím vynikajúcim umiestnením.

 

Ďakujeme a blahoželáme dievčatá!

Nepredajme nevestu 0Populárny slovenský herec Martin Vanek je zanieteným znalcom klasickej hudby a opery. Naši siedmaci navštívili novú budovu SND v Bratislave, kde sa zúčastnili operného predstavenia pre deti s názvom "Nepredajme nevestu", ktorou nás Martin Vanek v úlohe hasiča vtipne sprevádzal. Túto operu skomponoval slávny český hudobný skladateľ Bedřich Smetana pod názvom Predaná nevesta. Hlavnými postavami sú Mařenka a Jeník, ktorí sa do seba zaľúbia. Avšak  Kecal, v podaní operného speváka Martina Malachovského, sa snaží Mařenku "predať" za 300 korún Vaškovi. Keďže komická opera má šťastný koniec, predaj sa Kecalovi nepodarí a na záver si všetci spoločne zaspievali pieseň "Dobrá vec sa podarila".

Žiakom patrí pochvala za kultúrne správanie a vystupovanie v priestoroch budovy SND v Bratislave. Pevne veríme, že odchádzali plní dojmov a niekedy v budúcnosti si podobný zážitok radi zopakujú.FOTO