Maraton pisania listovČlovek zas ako oceán do seba vpíja kvapky priateľstva a lásky. Ako sa to stáva? Akokoľvek, ale vždy len vtedy, keď pri človeku stojí človek. Pozrime sa okolo seba, či tam nie je niekto, kto si zaslúži našu pozornosť, milé slovo.
Maratón písania listov je najväčšia medzinárodná akcia na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných alebo utláčaných ľudí. Amnesty International ju organizuje každý rok okolo 10. decembra - Medzinárodný deň ľudských práv - po celom svete.
Listy sú obrovskou podporou pre obete nespravodlivosti a ich blízkych, taktiež pre nich nádejou a dôkazom toho, že sa na nich nezabudlo. Tento rok sme počas hodín občianskej náuky online vyjadrovali našu podporu.  Ďakujem našim žiakom za to, že sa pripojili k mladým ľuďom z celého sveta a prispeli aspoň malou kvapkou k tomu, aby boli ľudské práva rešpektované a chránené.

130767638 219920529543019 1228380222807168479 n130602540 726886254599599 4233408140570328584 n
„Každý deň budú vraj Vianoce, ticho šepkajú ľudia po vonku....“

V terajšom období si môžeme po vonku naozaj len šepkať.  Doma si ale zaspievať môžeme z plných pľúc, ako sa povie od srdca. Náš spev nebude tlmiť žiadne rúško, iba steny izby.
Žiaci 5. A triedy využili túto možnosť na triednickej hodine a spríjemnili si predvianočný čas spevom rôznych vianočných piesní. Ako sa to dá? Jednoducho cez ZOOM. DJ (cd-prehrávač) nám hral a my sme veselo spievali. Niektorí v mezoforte, iní v piane. Vianočnú atmosféru nám dotvorila vianočná výzdoba v niektorých domácnostiach.

Stari rodicia 0 Babička a dedko je niekto, kto má na vlasoch striebro a  v srdci zlato. Osobitnú pozornosť detí a vnúčat si zaslúžia starí rodičia. Je potrebné im pomáhať, rozumieť im a rešpektovať ich potreby. Odmenou je ich láska, starostlivosť a vďačnosť. Počas dištančnej  hodiny OBN 6 dievčatá a chlapci  vytvárali súkromné listy a pozvánky , ktoré  venovali  starým rodičom. Napísali  im PREČO si ich vo svojom živote vážia, ZA ČO im chcú poďakovať  a čo PRE nich v živote  ZNAMENAJÚ. FOTO

Ruky 5Pre niekoho sú ruky len časťou tela. Mnohí z nás si neuvedomujú, akým veľkým bohatstvom sú pre človeka. O tom, aké sú ruky dôležité, sme sa rozprávali s druhákmi na hodine náboženskej výchovy. Deti už vedia, že ruky sa dajú použiť na konanie dobra alebo zla. Hovorili svoje postrehy a zážitky z prostredia školy i rodiny. Svorne sa zhodli na tom, že ruky je lepšie používať na pohladenie alebo vytvorenie prekvapenia pre druhého. Niektorí malí šarvanci sa pochválili aj tým, ako svoje šikovné ruky využili v pretláčaní alebo pri bitke. Po dlhom uvažovaní a rozprávaní sme sa rozhodli, že svoje ruky využijeme na vytvorenie kreatívnych obrázkov. Druháčikovia dokázali, že majú veľkú fantáziu a poobkresľovali svoje malé rúčky, z ktorých vytvorili nádherné obrázky zvierat, stromov ... Ako sa im podarili? Posúďte sami!

 lod nadeje 0Loď je ročníkovým symbolom žiakov 4. ročníka na hodine náboženskej výchovy. V kresťanstve znázorňuje miesto pokoja. Naši žiaci zo 4. B vytvorili na hodine dvojice a začali "stavať" svoje plavidlá, na ktorých sa spoločne vydali na cestu poznávania nádeje. Inšpiráciou pre nich bol príbeh o potope, v ktorom Noe taktiež staval svoj koráb na záchranu rodiny a zvierat.

Ak ste zvedaví, či sa im plagáty vydarili, vstúpte do našej galérie

Facebook 00Facebook je sociálna sieť, ktorá bola spustená 4. februára 2004. V minulosti pôvodne slúžil len študentom Harvardovej univerzity. V dnešnej dobe sa používa najmä na komunikáciu, nadväzovanie priateľstiev, zdieľanie fotografií a videí. Naši štvrtáci prežili hodinu náboženskej výchovy netradične. Pokúsili sa vytvoriť facebookový profil významných osobností Starého zákona – Abraháma a Noeho, o ktorých sa učili. K písanému textu z ich života pridali vlastnú kresbu, ktorá ich čo najlepšie vystihovala. Dozvedeli sa, že Noe žil v krajine, ktorá sa volala „Skazená“ a meno Abrahám znamená „Otec mnohých národov“. Ako sa im vytvorené profily podarili, posúďte sami!

Misie 0„Tam, kde prinášaš úsmev a radosť do života, robíš najkrajšiu vec na svete.“

Mesiac október je aj mesiacom misií. Tento rok sa niesol v znamení pomoci pre Srí Lanku. Pre niektorých je tento ostrov možno známy pod menom Cejlón, ale po získaní nezávislosti v roku 1972 bol premenovaný na Srí Lanku (Ligotavý ostrov.) Život misionárov je plný zaujímavostí, dobrodružstiev, nespočetných zápasov. Je to život, počas ktorého sa venujú tým najchudobnejším.
Žiaci našej školy si ich rôznym spôsobom pripomenuli počas hodín náboženskej výchovy. Štvrtáci sa spolu naučili modliť misijný ruženec, ktorý je odlišný svojím farebným prevedením. Každý desiatok ruženca je venovaný jednému kontinentu. V piatom ročníku žiaci misijný ruženec stvárnili kresbou. Šiestaci si predstavovali, ako vyzerá taký misionár. Niektorí hovorili, že je to kňaz, iní rehoľná sestra a niekto povedal, že to je obyčajný človek ako my, ktorý pomáha v chudobných krajinách. Deviataci spoločne zhotovili plagáty.
Takto netradične si dievčatá a chlapci priblížili život misionárov. Dozvedeli sa, že prispievať na misie nemusíme len finančne, ale aj duchovne: modlitbou, pomocou svojim blížnym a rozdávaním lásky i radosti medzi rovesníkmi. Ako sa im to podarilo, posúďte sami vo Variáciách misií.

Detsky cinZáchrana ľudského života, pomoc v rodine, rovesníkom i cudzím ľuďom, pomoc prírode, dobrý nápad, dobrý čin na nete  boli hlavnými témami príbehov projektu Detský čin roka  2020. Aj v tomto školskom roku sa  naše deti zapojili do detskej poroty. Cieľom tohto projektu je   rozvíjať ich každodennú všímavosť a empatiu, potvrdiť zmysel toho, že pomáhať má význam.  Už roky motivuje mladých ľudí cez reálne príbehy iných detí ku konaniu dobrých skutkov.
Jednotlivé príbehy sa opäť stali pre nás inšpiráciou, čerpáme z nich motiváciu pre ďalšiu podporu dobra v našom živote. Čítali sme si ich na hodinách náboženskej výchovy s p. uč. Gašparíkovou a rozoberali na hodinách občianskej náuky. Hlasovali sme za príbehy detí, ktoré sa vedeli v správnej chvíli postaviť na stranu odvahy a dobra. Prostredníctvom pozitívnych detských vzorov sa aj naše deti učia porozumieť rozdielu medzi všímavosťou a ľahostajnosťou. Tieto príbehy nielen spríjemnili naše hodiny, ale o čosi viac sme si uvedomili podstatu takých hodnôt, akými sú láska, spolupatričnosť a nezištnosť. FOTO

cintorinKorene sviatku Všetkých svätých siahajú do 4. storočia. Vo Východnej cirkvi sa totiž už vtedy slávila spomienka na všetkých tých, ktorí položili svoj život pre vieru. Tento sviatok sa slávil najskôr na siedmu nedeľu po Veľkej noci. Vďaka pápežovi Gregorovi IV. sa presunul na 1.november. Kresťania si uctievajú tento sviatok pobožnosťami, ktoré sa konajú na cintorínoch. Zapaľovanie sviečok na hroboch je pre katolíkov znakom nesmrteľnosti duší.

Aj naši žiaci si na hodinách náboženskej výchovy pripomínajú tento sviatok a spolu s vyučujúcimi navštívili cintorín v Bytči. Spoločne zapálili sviečku pri kríži a v modlitbách mysleli na svojich príbuznych, ktorí už nie sú medzi nami.