Tri groseTáto olympiáda ponúkla našim piatakom možnosť preveriť si základné finančné vedomosti a hravou formou ich pripraviť na riešenie základných finančných otázok, s ktorými sa budú stretávať v bežnom živote. V teste hľadali odpovede na otázky - odkiaľ človek získava peniaze, za čo rodičia platia v domácnosti, porovnávali ceny výrobkov v rôznych obchodoch, vkladali peniaze do banky a sporili, počítali mince a bankovky v pokladničke, zoraďovali výdavky rodičov od najmenších po najväčšie. Naše deti preukázali, že sa v živote nestratia a budú sa vedieť orientovať pri riadení svojich financií.  Najšikovnejšími boli: Laura Vyšná, Paľko Bazala, Jurko  Zaduban z 5.B  a Šimon Gaňa, Peťo Koiš a Natália Sikelová z 5.A. FOTO

 

dobry skutok 1V roku 2021 prebieha už 21. ročník projektu Detský čin roka. Pomocou skutočných príbehov inšpiruje deti k malým i veľkým dobrým skutkom. Záchrana  ľudského života, pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, ochrana prírody, dobrý nápad, spolupráca, zodpovednosť a nezištnosť boli kľúčovými témami príbehov aj tento rok. Novinkou boli príbehy spojené s pandémiou COVID-19. Čerpáme z nich motiváciu pre ďalšiu podporu dobra v našom živote, v každom z nich je ukrytá empatia. Jednotlivé príbehy opäť spríjemnili  hodiny náboženskej výchovy a stali sa témami na diskusiu počas občianskej náuky. Dievčatá a chlapci sa stali členmi detskej poroty, veď podporiť dobrý skutok rovesníkov je tiež veľký čin.
Hlasovali sme za príbehy detí, ktoré sa vedeli v správnej chvíli postaviť na stranu odvahy a dobra. Prostredníctvom pozitívnych detských vzorov sa aj naše deti učia porozumieť rozdielu medzi všímavosťou a ľahostajnosťou.

IMG 20200818 113845 scaled e1597743808736Na hodine etickej výchovy sme privítali pani psychologičku Lenku Koniarovú. Spolu s ňou sme sa venovali veľmi citlivej téme, ktorou je šikana. Prostredníctvom obrázkovej aktivity sa deti dozvedeli, kto je to agresor, a ako sa správa obeť. Starší deviataci sa dozvedeli, že šikana môže byť aj trestným činom. Vedeli ste, čo znamená slovo teasing? Toto slovo sa často zamieňa so slovom šikana. Teasing je vlastne hašterenieHašterenie je typické pre určitú vekovú skupinu a u chlapcov sa prejavuje doberaním si dievčat, a u dievčat tým, že žalujú na chlapcov. O šikane môžeme hovoriť, ak niekto úmyselne a opakovane ubližuje spolužiakovi a správa sa k nemu agresívne. Je veľmi dôležité, aby sme neboli ľahostajní a všímali si, čo sa deje okolo nás v triede alebo v škole. Naši etikári to už vedia. A čo vy?

StaviteliaVoda je pre život veľmi potrebná, ale keď jej je priveľa, môže byť aj nebezpečná. Naši štvrtáci si na hodine náboženskej výchovy vypočuli biblický príbeh o spravodlivom mužovi, ktorý sa volal Noe. Jeho úlohou bolo zachrániť pred potopou svoju rodinu a zvieratá. Prečo nastala potopa? Lebo v krajine, kde Noe žil, bola ľudská zloba veľká. Ľudia si prestávali vážiť nielen prírodu, zvieratá, ale aj ostatných okolo seba. Ničili stromy, kvety, nemali úctu k ničomu živému. Keď chcel Noe zachrániť svoju rodinu a zvieratá, musel postaviť obrovskú loď. A tak sa deti spoločne rozhodli, že si na hodine postavia svoj vlastný koráb. Zobrali si maketu lode, obrázky zvierat a s chuťou sa pustili do stavby. Svoje koráby nazvali vlastnými menami. Ako sa im to podarilo? Vstúpte do našej galérie a posúďte sami! FOTO

hradiskoŽiaci 7.A a 7.B triedy sa na posledných hodinách dejepisu venovali histórii Veľkej Moravy. Dozvedeli sa veľa o jej histórii, ale aj to, ako vyzerali ich kostoly, ich hradiská. Už vedia, že prvý kostol na Slovensku bol postavený v Nitre v roku 828 a že hradiská budovali na obranu proti útočníkom. Stavali ich hlavne na kopcoch.
Tieto svoje vedomosti o stavbách Veľkej Moravy využili na hodine výtvarnej výchovy. Tu s ceruzkou v ruke krásne stvárnili tieto impozantné stavby, ktoré tu stáli pred vyše tisícročím. FOTO

ZemegulaMisia znamená poslanie. Misionárom môže byť každý jeden z nás. Naša malá krajina Slovensko sa každoročne zapája do najväčšej katolíckej akcie solidarity na svete. Túto najväčšiu slávnosť organizujú Pápežské misijné diela. Všetky finančné dary vyzbierané od ľudí z celého sveta sa zhromažďujú v Ríme, kde sa rovnoprávnym hlasovaním rozdelia do jednotlivých krajín sveta. Každá krajina má jeden hlas. Je jedno, či je bohatá alebo chudobná, veľká alebo malá. To je princíp solidarity. Každý dar sa dostane tam, kde ho najviac potrebujú. Tento rok pôjdu do najchudobnejšej krajiny sveta - do Kene. 
Aj my sme sa so žiakmi našej školy rozprávali na hodinách náboženskej výchovy o misiách. Pozreli sme si spoločne dokument o významnom slovenskom misionárovi - otcovi Ivanovi Ďurišovi, ktorý pôsobí v Nairobi v Keni, kde sa venuje chudobným chlapcom z ulice. Chlapcov a dievčatá zaujala záverečná diskusia o tom, ako sa môžu stať misionármi vo svojom okolí. FOTO

ekoNaša planéta je stále viac a viac zahltená odpadom. Postupne sa však spoločnosť mení. Všetci si začínajú uvedomovať, že zanechávajú odpad. Odpad ale treba separovať. Každá, aj taká malá zmena prospeje našej planéte. Život v súlade s prírodou je naša budúcnosť. A na toto chceli upozorniť aj žiaci 7. tried vo svojich EKO POSTEROCH.

mesiac ucty 9Natrhám si kvety pod lesom na stráni, Vám, starí rodičia, kytku dám do dlaní. Hoc vlas Vám šedivie a zrak sa zakalí, prijmite od detí najkrajšie pozdravy.

Október - mesiac úcty k starším. To si na výtvarnej výchovy pripomenuli žiaci 8. B triedy. Možno práve v tomto období, kedy zúri nebezpečný vírus, sa o svojich rodičov viac bojíme a vážime si ich prítomnosť. Starí rodičia sú tí, ktorí si veľakrát nájdu čas, aby si nás vypočuli a poradili nám. Zaujímavé je vždy aj ich rozprávanie, ako to bolo kedysi dávno. Ich vráskavé a trasľavé ruky majú ale stále pre svoje vnúčatá pevný stisk. Ako dať najavo svojim starým rodičom, že ich máme radi a vážime si ich? No práve tým, že ich počúvame. Deti z 8. B triedy im  pripravili  malý darček v podobe pozdravu. Práve farebnými listami, ktoré sú symbolom jesene a ktoré nám pripomínajú jeseň ich života, vyzdobili svoje pozdravy. Zaželali všetci starým rodičom hlavne veľa zdravia v kruhu svojich blízkych. foto

milion deti sa modliV rámci hodín náboženstva sme sa tento týždeň so žiakmi prvého, šiesteho – deviateho ročníka spojili s deťmi celého sveta v modlitbe sv. ruženca. Zapojili sme sa do akcie – Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a mier vo svete. Obzvlášť sme sa modlili za ukončenie pandémie koronavírusu.
Dnes má veľa ľudí strach z koronavírusu, no v mnohých krajinách ľudia trpia navyše aj hladom, žijú v krajnej biede, sú zasiahnutí prírodnými pohromami, vojnou a prenasledovaním. Aj touto aktivitou by sme chceli deťom vo svete podať pomocnú neviditeľnú ruku. FOTO