Bankovníctvo 0Aby sme porozumeli  základným pojmom v oblasti finančníctva a správne sa orientovali vo svete finančných inštitúcií, škola v priebehu školského roka pripravuje viacero besied s uvedenou problematikou. Každý z nás využíva rôzne finančné produkty a služby. Máme účet v banke, debetnú i kreditnú kartu, sporíme si, využívame služby poisťovní. Takéto služby sú bežnou súčasťou života, ale nie každý z nás sa dokáže zorientovať v jednotlivých produktoch bánk. Deviatakom zaujímavou a pútavou formou priblížila Ing. Gabriela Gašparíková, dlhoročná pracovníčka ČSOB banky a Slovenskej sporiteľne v Bytči, aktívne operácie bánk. Podrobne im popísala priebeh od prvého kontaktu s klientom, informovala ich o študentských účtoch, používaní internetbankingu a bezpečnostných pravidlách, ktoré je nutné dodržiavať pri používaní bankových portálov. Ďakujeme za vzdelávacie a propagačné materiály, za množstvo nových informácií, ktoré už čoskoro využijeme v praktickom živote. FOTO

OH 0Rok jubilantky sme zavŕšili. Keď deti oslavujú svoj sviatok, v našej škole už tradične prebiehajú ŠOH - Školské olympijské hry. Tohtoročné podujatie začalo rozhlasovou reláciou, ktorá nám pripomenula ich históriu. Neskôr sme sa presunuli a zoradili na plochu futbalového ihriska. Po zapálení ohňa a sľube športovcov, ktorým sa zaviazali súťažiť v duchu fair play, sme našej oslávenkyni blahoželali športovými výkonmi. Tak ako OH spájajú športovcov z celého sveta, tak aj školské OH spájajú žiakov našej školy. Oheň síce už zhasol, ale nám zostanú pekné spomienky na športové zážitky, veď mladší i starší žiaci si preverili svoju obratnosť, postreh a šikovnosť za búrlivého povzbudzovania spolužiakov a triednych učiteľov. Všetci športovci podali skvelé výkony, tí najlepší získali diplomy. Krédom našich hier bolo: „Najdôležitejšie na olympijských hrách nie je zvíťaziť, ale zúčastniť sa, lebo zmyslom nie je víťazstvo, ale čestný boj.“
Ďakujeme všetkým kolegom a deťom zo ŽŠR za skvelé podujatie. Krásny športový zážitok nám všetkým bude pripomínať fotogaléria.

Poisťovňa

Celá jedna kapitola finančnej gramotnosti je venovaná práve oblasti poistenia .Tento projekt ČSOB je  aktivita, ktorej  cieľom je poskytnúť odborne spracované a pripravené pomôcky v podobe videí, prezentácie, kvízov a hry.  Projekt vychádza z učebných  osnov a podporuje princípy Národného štandardu finančnej gramotnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Každá vyspelá krajina umožňuje, aby mali jej občania možnosť zabezpečiť sa v prípade choroby, úrazu alebo ak zostanú bez zamestnania, či si chcú ochrániť svoj majetok. Opísali sme si zdravotné, sociálne a komerčné poisťovne.

Pre žiakov bol pripravený aj interaktívny test na identifikovanie rôznych rizík, ktoré sa môžu v domácom prostredí vyskytnúť. Zábavnou formou sa tak naučili v modelovom byte  odhaliť a rozoznávať nástrahy, ktoré môžu ich rodinu ohroziť a zároveň spôsobiť nejaké škody.

Poprva pomoc piataci 6skytnúť predlekársku prvú pomoc človeku, ktorý je v ohrození života, je veľmi dôležité. Veľa sa o tom píše a hovorí. Ako sa zachovať v situácii, keď zranený potrebuje poskytnúť prvú pomoc? Aj o tomto prišla našim piatakom porozprávať pani záchranárka Gabajová. Pripomenula deťom dôležité telefónne čísla a názorne ukázala masáž srdca spojenú s umelým dýchaním, ako aj prvú pomoc pri zastavovaní krvácania. Porozprávala zaujímavé zážitky z praxe a taktiež odpovedala na otázky zvedavých piatakov. Na oplátku jej oni rozpovedali svoje skúsenosti s poskytovaním prvej pomoci.

Veríme, že táto beseda poskytla deťom veľa zaujímavých informácií. Bodaj by ich však nikdy v živote nemuseli použiť. Pani Gabajovej ďakujeme, že si popri svojej pracovnej vyťaženosti našla čas na našich piatakov a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia. foto

79V novovybudovanej školskej dielni si svoje majstrovské umenie ako prví vyskúšali žiaci siedmeho ročníka. Svoje zručnosti, presnosť v meraní, precíznosť v rezaní, opracovaní dosiek, ale i kvalitné spájanie častí si vyskúšali zhotovením prvých výrobkov z dreva. Z pekných výrobkov, na ktorých si dali žiaci ozaj záležať, sa tešili nielen oni, ale aj ich vyučujúci. FOTO

IMG 20190517 105627 1V piatok 17. 5. 2019 sa konal 22. ročník Behu do strečnianskych hradných schodov. Usporiadatelia pripravili tradičných 12 kategórií. Neľahkú trať 151 strečnianskych hradných schodov zdolalo za príjemného počasia spolu 267 pretekárov.

V kategórií dievčatá 2003 - 2005 štartovalo 44 žiačiek: Paťka Pribilová sa umiestnila na 6. mieste, Emka Litvíková na 9. mieste a Dorotka Salášková na 13. mieste.

V kategórií chlapci 2003 - 2005 štartovalo 63 žiakov: Samkou Seddaoui sa umiestnil na 5. mieste, Dávid Labuda na 25. mieste, Maťo Zajac na 29. mieste a Miško Pinčík na 30. mieste.

Blahoželáme k vynikajúcemu umiestneniu! foto

pexeso2Naši deviataci na hodine náboženskej výchovy pripravili pre svojich mladších kamarátov pexeso, v ktorom sa dozvedia zaujímavé informácie z najznámejšej knihy sveta - Biblie.

Pracovali veľmi zaujato a  aktívne a tešia sa, keď si ho s malými kamarátmi zahrajú.

Pozdravy ku Dnu matiek"Život bez mamy je ako lúka bez kvetov, ako obloha bez hviezd, ako srdce bez lásky..."

Májová nedeľa 12.5. patrila všetkým mamám a starým mamám. I naše deti si na výtvarnej výchove pripomenuli tento veľký deň. Predstavili si svoju mamu, ktorá je pre každé dieťa najkrajšia. Aj keď možno nie svojím výzorom, svojimi vráskami, ale tým, čo nosí vo svojom vnútri. 

A čo poteší najviac každú mamu? No predsa to, čo deti zhotovia vlastnými rukami. Veríme, že vďaka pozdravom, ktoré deti zhotovili, pookrialo srdiečko každej mamičky! foto

den europy 14Táto myšlienka je nielen mottom Európskej únie, ale bola  aj úvodným slovom počas besedy pri príležitosti Dňa Európy. Naši šiestaci neboli v tento deň pasívnymi poslucháčmi, ale aktívne sa podieľali na priebehu hodiny. Európa je všade okolo nás. Prvý kameň zjednotenej Európy bol položený 9. mája 1950. Chlapci a dievčatá analyzovali výzvu Winstona Churchilla, v ktorej hovoril o tom, aby sa ľudia nechali viesť rozumom a založili spoločnú európsku rodinu. Prostredníctvom pracovných listov, krížoviek a pexessa sme si zopakovali jednotlivé symboly EÚ, medzi ktoré patrí aj Deň Európy. Spoločne sme cestovali po Európe, rozprávali sa o našich cestovateľských snoch, zastavili sme sa v niektorých európskych krajinách, ktoré nám poskytli na obdiv veľa krásnych historických pamiatok. Podľa indícií sme sa zrazu ocitli v rodnej krajine H. Ch. Andersena, zatancovali si Straussov valčík, pochutili na Sacherovej torte, čabajskej klobáske, cestovinách, obdivovali sme veterné mlyny, najrýchlejší vlak TGV, orloj, horu Olymp,ocitli sa v krajine víl a škriatkov, býčích zápasov a v krajine vzácnych ľudí a čarokrásnej prírody - u nás doma. fotogaléria