ahačková princeznáV Šľahačkovom kráľovstve žije Šľahačkový kráľ, vrabec Vševed, tri sudičky a, samozrejme, krásna Šľahačková princezná, ktorá sa však každú noc mení na roztečenú šľahačku. Princezná túži po vydaji a pravej láske. Príbeh o Šľahačkovom kráľovstve dopĺňajú nestarnúce melódie Pavla Hammela, vtipné i dojímavé texty Kamila Peteraja, majstra umeleckého slova. Očarení sme boli i úžasnou choreografiou Jána Ďurovčíka. Po muzikáli sme si s našimi šiestakmi a piatakmi pozreli Grasalkovičov palác a nádherné prezidentské záhrady. FOTO

obrázok PUNK ROCKPUNK ROCK je hra známeho britského autora školskej drámy Simona Stephensa. Skúma problémy a svet skupiny dnešných tínedžerov, ktorí sa pripravujú na maturitu a plánujú štúdium na vysokej škole. Riešia svoje každodenné problémy. Sú šťastní aj otrávení zo života, zo školy, z rodičov... Zamýšľajú sa nad svojou budúcnosťou. Jednoducho, prežívajú vlastnú krízu identity až dovtedy, keď do školy nastúpi nová spolužiačka. Dovtedajšie vzťahy sa prudko zmenia a staré priateľstvá sú vystavené skúške. Všetci sa odrazu ocitnú zoči-voči nebezpečenstvu, ktoré ich môže všetkých nadobro poznačiť, ba dokonca zničiť. Žiaci 7. – 9. ročníkov si boli túto divadelnú hru PUNK ROCK pozrieť na Novej scéne v Bratislave. Po predstavení boli plní dojmov a zvláštnych pocitov, ako sa môžu niektorí ich rovesníci správať voči svojim spolužiakom. FOTO

IMG 20190405 130900diplomMedzinárodná stolnotenisová federácia organizuje každoročne Svetový deň stolného tenisu World Table Tennis Day, ktorý pripadá na 6.4.2019.

Svetový deň stolného tenisu je charakterizovaný tým, ako hrať stolný tenis pre zábavu. Cieľom je zapojiť do tejto aktivity ľudí, ktorí zvyčajne stolný tenis nehrávajú, vzbudiť v nich lásku k tomuto športu a, samozrejme, pritiahnuť k stolom nových hráčov, ktorí by sa mu venovali následne aj dlhodobo.

 

Vďaka podpore zo strany Slovenského stolnotenisového zväzu sa naša škola už svojím druhým ročníkom zapojila do tohto podujatia a v piatok 5. apríla bol pre našich žiakov pripravený špeciálny celodenný program:
- turnaje zmiešaných družstiev všetkých ročníkov, ale i finálové turnaje jednotlivcov. Nechýbal obľúbený „kolotoč“ či zápasy pozvaných hostí so žiakmi.

Naše pozvanie prijali členovia stolnotenisového klubu Bytča p. Treskoň a p. Tiso, ktorý bol zároveň odborným garantom nášho podujatia.

 Za účasť ďakujeme i pánovi primátorovi a príslušníkom Mestskej polície v Bytči.   foto

Jánošík 7Rodičia a učitelia nás učia mať úctu k predkom. Z našej vlasti sa nám stane skutočný domov vtedy, ak ho budeme dobre poznať, vážiť si jeho krásy a pamiatky. My sme sa počas hodín občianskej náuky vybrali za palatínom, ktorý sídlil pri Váhu, v mestečku Bytča. Je to Juraj Thurzo, v ktorého kaštieli dnes nájdeme  archív, ktorý  uchováva vzácne staré listiny. Nájde sa v ňom aj spis o slovenskom zbojníkovi - Jurajovi Jánošíkovi. Za ním sme sa vybrali na sever Slovenska, do dedinky Terchová. Prerozprávali sme si príbeh legendárneho terchovského zbojníka, ktorého pozná každý Slovák. V prieskume o historickom vedomí na Slovensku zaujal miesto v prvej desiatke významných osobností. Počas ďalších hodín žiaci spracovali informácie o obciach, v ktorých sa narodili a žijú so svojimi blízkymi. Vytvorením projektov si zároveň pestovali pocit hrdosti na ich obce aj tým, že dôkladne poznajú kultúrne pamiatky a čarokrásnu prírodu, ktoré ich obklopujú. FOTO

biblická olympiádaVylúštiť tajničku, vybrať správnu odpoveď vo vedomostnom  teste, správne doplniť slovo vo vybranom biblickom texte, to boli úlohy, s ktorými sa museli popasovať naši traja žiaci Šárka Harmečková, Majko Jozefiak a Dominik Papučík, ktorí sa zúčastnili dekanátneho kola biblickej olympiády. Z ôsmich družstiev sme obsadili krásne 5. miesto. GRATULUJEME!

etv2I keď knihy môžu svojim čitateľom ponúknuť veľa pozitívnych vzorov, v súčasnosti, v dobe technického pokroku, je priam vzácne, ak si mladí ľudia všímajú dobré vzorce správania aj v literárnych prameňoch. I v priestoroch Mestskej knižnice v Bytči pracovali žiaci etickej výchovy s beletriou a odbornou literatúrou, aby zoznámili spolužiakov so svojimi zobrazenými vzormi. Význam osvojovania si hodnôt pozitívnych vzorov, zobrazených a reálnych, pochopili žiaci práve vďaka zážitkovým metódam. Zároveň sa presvedčili, že i s dospelými sa dá určite vychádzať:), navyše ich môžu veľmi inšpirovať, motivovať. Zaželajme im, aby mali pri výbere dobrých vzorov správny odhad; dokázali tak upriamiť svoju pozornosť najmä na vzory s morálnym kreditom. fotky

Jednohubky 6Piataci počas hodiny techniky v rámci tematického celku Príprava jedál prezentovali svoje zručnosti a šikovnosť pri príprave jednoduchého pokrmu studenej kuchyne. Táto hodina u nich rozvíjala radosť z vytvárania dobrôt pre kamarátov. Boli zdanlivo malé, ale zaiste chutné. Jednohubky zrazu zaplnili celú triedu. Dievčatá i chlapci krájali, natierali, ukladali, zdobili. Potešili nás taniere hrajúce farbami. Bola to pastva pre oči a lahôdka pre spolužiakov. FOTO

logo

Počas minulého týždňa prebiehal v Mestskej plavárni v Žiline zdokonaľovací plavecký výcvik našich šiestakov. Pod vedením trénerov plaveckej školy NEREUS absolvovali každý deň 2 – hodinový tréning. Okrem zdokonalenia techniky základných plaveckých spôsobov (znak, kraul, prsia) sa naučili plávať pod vodou na dlhšiu vzdialenosť, či vyloviť predmet z hlbšej vody.

Nechýbala hra vo vode, mokré vysvedčenie a tiež hlad po zvládnutom tréningu 😊

Sporím 4Pohyb peňazí v ekonomike zabezpečujú finančné inštitúcie – banky, sporiteľne, poisťovne. Banky sú finančné inštitúcie, ktoré zhromažďujú úspory a realizujú rôzne peňažné operácie. Naši piataci sa v  tomto školskom roku zdokonaľujú v rozvíjaní základov finančnej gramotnosti. Po absolvovaní exkurzie Po stopách finančných inštitúcií ich čakala beseda na tému Sporím, sporíš, sporíme. Ďakujem p. uč. Ing. Gabike Gašparíkovej za to, že im pomohla  odkrývať bankové tajomstvá, trpezlivo a zaujímavo im vysvetlila, ako funguje banka a bankomat, čo robia zamestnanci banky. Otázok bolo neúrekom.  Prostredníctvom pojmovej mapy im banku predstavila ako správcu ich peňazí. Teraz ich čaká zážitková hodina na tému Stredoveké trhovisko, počas ktorej si budú môcť zarobiť fiktívne peniaze a neskôr ich vložiť na svoj prvý účet. FOTO