basket malaValentínsky deň sa niesol nielen v znamení lásky, ale i športových úspechov. Vzácne kovy priniesli naši basketbalisti. Striebrom nás potešili chlapci Jakub Adamov, Matej Leština (9.B), Jakub Babiš, Aďo Hôrečný, Marek Hujo, Tomáš Marciník a Igor Ostrochovský (9.A). Mimoriadne pyšní sme na Davida Labudu (8.A), ktorý patrí medzi najväčšie basketbalové talenty.

Dievčenský tím Terezka Zubáňová (9.A), Nelka Ballová, Lucka Furgaláková (8.A), Nelka Hrabovská, Peťa Valientová (7.A), Emka Hrtánková, Sabínka Pelikánová (8.B) a Barborka Chachulová (9.B) skončil na bronzovom mieste. Všetkým hráčom a hráčkam blahoželáme ...

olympida fig 3Finančná olympiáda je jednoduchá vedomostná súťaž pre piatakov, ktorá im ponúka príležitosť preveriť si základné finančné vedomosti  hravou formou. Zároveň ich pripraví na riešenie základných finančných otázok, s ktorými sa budú stretávať v bežnom živote. Dievčatá a chlapci sa v teste  zamýšľali nad tým, odkiaľ získavame peniaze, porovnávali ceny výrobkov v rôznych obchodných reťazcoch, počítali mince a bankovky v pokladničke, vkladali peniaze do banky a zisťovali, koľko usporili za 1 rok, zoraďovali výdavky rodičov. Najlepšie gazdovali v 5.A –Klaudia Kratochvílová, Viktorka Komorníková a Dianka Dančová. V 5.B sa výborne zorientovali vo svete financií – Marek Gajdošík, David Gaňa a Martinka Mudiová. Foto.

SNDDňa 07.02.2018 sa naši žiaci zúčastnili edukatívneho operného predstavenia Figaro sem, Figaro tam v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. Do tajov komickej opery Barbier zo Sevilly deti "zasvätil" populárny herec a moderátor Martin Vanek. Predstavil im prešibaného holiča Figara, mladého a zaľúbeného grófa Almaviva, krásnu a temperamentnú Rosinu, jej mrzutého tútora Bartola a klebetného učiteľa hudby Basilia. Nestačilo len pozerať a počúvať, ale sem - tam bolo treba prísť aj na javisko a pomôcť hlavným hrdinom.  Okrem vtipných scén, nádhernej hudby a vynikajúcich výkonov operných spevákov (napr. Martina Malachovského, Gustáva Beláčka a iných) sme mohli obdivovať aj historickú budovu SND. foto

etvÚčasťou na Maratóne písania listov sa aj naši žiaci pridali k ľuďom, ktorí bojujú za spravodlivosť a dodržiavanie ľudských práv. Dievčatá a chlapci písali inšpirujúce listy, v ktorých vyjadrili svoju solidaritu, spolupatričnosť a empatiu k tým, ktorí boli nespravodlivo odsúdení.Amnesty International Slovensko udelil srdečné poďakovanie a certifikát našej základnej škole za úspešnú účasť na Maratóne písania listov 2017. Listy sú obrovskou podporou pre obete nespravodlivosti a ich blízkych, sú pre nich nádejou a dôkazom, že sa na nich nezabudlo.

Sv. Písmo

Dňa 26.01.2018 a 30.01.2018 sa žiaci piatych a šiestych ročníkov v rámci vyučovania náboženskej výchovy, pod vedením p. uč. Harmečkovej a p. uč. Gašparíkovej, zúčastnili po prvýkrát Biblickej olympiády. Súperili medzi sebou triedy 5.A a 5.B, ktorí mali otázky z Knihy Genezis. Bolo to pre nich veľmi zaujímavé a poučné, nakoľko museli pracovať aj s Bibliou, o ktorej sa nedávno učili. Jednalo sa hlavne o orientáciu vo Sv. Písme. Rozdelení boli do 6 družstiev, každé malo svoju Bibliu, v ktorej sa museli pomocou súradníc sami orientovať a zároveň rýchlo vyhľadať odpoveď na danú otázku. Dozvedeli sa napríklad: ako sa volalo údolie, kde došlo k bitke 4 kráľov proti 5, kto prieniesol ako obetu chlieb a víno, prečo sa rozdelili Abram a Lót. Víťazom sa stala trieda 5.A, v ktorej družstvá lepšie zvládli náročné otázky zo Starého zákona.

V ten istý deň a 30.1. si spolu zmerali sily aj žiaci šiestych ročníkov. Ich otázky boli z Nového zákona z Markovho evanjelia. Taktiež boli rozdelení do družstiev, kde museli spolupracovať navzájom medzi sebou a s Novým zákonom. Víťazom sa stala trieda  6.A.

Dúfame, že z týchto žiakov na budúci rok vytvoríme tím, ktorý bude vzorne reprezentovať našu školu na Okresnom kole Biblickej olympiády. Víťazom gratulujeme a všetkým žiakom ďakujeme za pekný priebeh olympiády.

 Foto

udsk prva 4 V rámci  mesačného zamerania školského roka Učíme prakticky sme v januári tkali siete tolerancie. Utkali sme ich z vedomostí o našich právach a povinnostiach. Problematika ľudských práv sa nás dotýka doslova každý deň. V škole sa  s nimi stretávajú žiaci  na hodinách občianskej náuky,náboženstva, dejepisu či etickej výchovy. O tom, že naši ôsmaci dokážu prezentovať svoje názory na dianie okolo seba, nás presvedčili v školskom kole Olympiády ľudských práv. Do školského kola sa zapojilo 12 detí.  Museli zvládnuť vedomostný test, analyzovať výroky z ľudsko -právnej oblasti,spoznávať logá organizácií, ktoré ochraňujú ľudské práva. 1. miesto patrí  Julke Caránkovej,  2. miesto Anetke Kameniarovej a na 3. mieste sa umiestnila Timejka Drevenáková. Blahoželáme! foto

Milujem SlovenskoMilujem Slovensko je náučná, no zároveň aj súťažno - zábavná hra, ktorú mnohí z nás  sledujú na televíznych obrazovkách. S ôsmakmi sme si taktiež v rámci hodín mediálnej výchovy zvolili tému MILUJEM SLOVENSKO. Niektoré vedomostné úlohy sme prepojili s výročím vzniku samostatného Slovenska, ktorého výročie si pripomíname práve v januári.Príprava na takéto podujatie bola časovo náročná, ale samotní žiaci potvrdili, že tieto hodiny boli nielen príjemné, ale aj poučné. Dievčatá a chlapci si preverili, ako poznajú mestá , tradičné jedlá, osobnosti Slovenska. Využili sme aj otázky zo spoločenskej hry, ktorá má rovnaký názov ako téma našej hodiny. foto

Rajecká Lesná1Naši piataci a ôsmaci pod vedením p. učiteľky Gašparíkovej, Sládkovej, Litvíkovej a Šefarovej sa v piatok 08.12.2017 vydali na púť do Rajeckej Lesnej. V tejto malebnej obci, v Dome Božieho narodenia, si pozreli pohyblivý drevený Slovenský betlehem. Toto veľkolepé, originálne a jedinečné dielo vytvoril majster rezbár Jozef Pekara, rodák z Rajeckých Teplíc. Expozícia zobrazuje okrem Kristovho narodenia v meste Betlehem aj dejiny slovenského národa. Po prehliadke tohto unikátneho diela sme sa všetci presunuli do Baziliky Narodenia Panny Márie.

Keďže je čas, kedy sa všetci pripravujeme na slávenie Vianoc, a k Vianociam patria aj darčeky, viedli naše kroky na poštu, kde deti mohli poslať listy Ježiškovi. V Rajeckej Lesnej totiž sídli Ježiškova pošta.

Trošku uzimení, ale s úsmevom na tvári sme sa vrátili späť domov. foto

Drogy 7Sľubom protidrogového šerifa sa skončila 2. séria prednášok z cyklu Pravda o drogách.Prednášky boli mimoriadne kvalitné najmä vďaka osobnosti prednášajúceho p.Prekopa. Odbornú spôsobilosť šikovne spojil s vlastnými skúsenosťami z oblasti psychológie mládeže. Podarilo sa mu tak nielen zaujať našich teenagerov, ale zároveň ich aj "nakazil" svojou spontánnosťou, deti reagovali okamžite na všetky podnety a dávali pozitívnu spätnú väzbu. V uvoľnenej atmosfére im nenásilnou formou vysvetlil riziká a negatíva užívania drog a zároveň ich primerane veku motivoval k správnym rozhodnutiam. Obrovskú spokojnosť vyjadrili i všetci prítomní pedagógovia. Ďakujeme! foto