vych porad     Dni otvorených dverí na Gymnáziu, Hlinská 29, 011 80 Žilina, budú prebiehať online formou, infomovaním záujemcov o štúdium na:

 -  webovej stránke školy https://gymza.edupage.org/

 -  oficiálnom instagramovom profile školy https://www.instagram.com/gymza.official/?hl=sk (prípadne treba do vyhľadávania zadať "gymza.official")

                           -  facebookovej stránke školy  https://sk-sk.facebook.com/gymza 
Kontakt je možný emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a telefonicky na čísle  +421 41 7637700. 

vych poradStredná priemyselná škola, Ulica slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica, informuje o možnostiach štúdia pre školský rok 2021/22

4 - ročné študijné odbory:  Informačné a sieťové technológie 

                                              Strojárstvo 

                                                                         Prevádzka a ekonomika dopravy 

                                                                         Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách 

Podrobné informácie o štúdiu sú k dispozícii na webovej stránke školy www.spspb.sk,  odkaz "Aktuálne informácie pre záujemcov o štúdium v šk. roku 2021/2022". V rámci nich je možné dozvedieť viac o jednotlivých študijných odboroch (leták bude pripojený ako príloha v správe rodičom a žiakom 9. ročníka v systéme Edupage), je možné pozrieť si videoprezentáciu školy, video z minuloročného DOD a iné.

 Kontakt: e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., elefonicky na čísle 0907 081 458 (výchovná poradkyňa, p. Lukášová). 

     vych poradSpojená škola, Hlavná 2, Žilina – Bytčica, 010 09 Žilina, informuje o možnostiach stredoškolského štúdia pre školský rok 2021/22

4 - ročné študijné odbory s maturitou:
Nový odbor: 6425 K  kaderník – vizážista (s maturitou aj výučným listom)
6446 K  kozmetik
7237 M informačné systémy a služby

 vych porad    Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin - Priekopa a Slovenská pošta, a.s., ponúkajú možnosť vzdelávania v systéme duálneho vzdelávania v UČEBNOM ODBORE 3763 H manipulant poštovej prevádzky a prepravy.

Uplatnenie absolventa: Poštový doručovateľ, zamestnanec poštovej prepravy, triedič zásielok, operatívny zamestnanec spracovania zásielok.

Informačný leták s podrobnými informáciami bude rodičom a žiakom 9. ročníka pripojený k správe v Edupage.

 vych porad    Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica v spolupráci so Slovenskou poštou, a.s., ponúkajú možnosť štúdia v duálnom systéme vzdelávania v rámci ŠTUDIJNÉHO ODBORU 3795 K klientsky manažér pošty.

     Uplatnenie absolventa štúdia: Priehradkový zamestnanec, operatívny zamestnanec pošty, vedúci pošty.

Podrobné informácie pre záujemcov o štúdium (spolu s formulárom žiadosti o zaradenie do duálneho vzdelávania) sú k dispozícii na:

 vych porad    Online deň otvorených dverí (konzultačný deň) organizuje 15.1.2020 od 10,00 hod. PinkHarmony, Jesenského 42, Zvolen. Škola zastrešuje Strednú športovú školu, Školu umeleckého priemyslu a Konzervatórium - ZUŠ (Školy športu a umenia).

     V prípade záujmu je potrebné záväzne vyplniť a odoslať formulár, ktorý zároveň slúži ako spôsob pripojenia sa na podujatie: https://forms.gle/UhzKF7YMgFd6vgxr8 

Formulár je potrebné poslať do 14. 1. 2021 do 20:00 hod. LINK na pripojenie sa na DOD Vám bude následne odoslaný na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená vo formulári.  
DOD prebehne prostredníctvom aplikácie Google Meet (v prípade pripájania sa pomocou mobilného zariadenia je potrebné túto aplikáciu stiahnuť na Google Store / App Store).

vych poradSúkromná škola animovanej tvorby umeleckého priemyslu, Vlastenecké nám.1, 851 01 Bratislava, pozýva budúcich animátorov,  grafikov,  fotografov, filmárov a odevných dizajnérov na talenotvé skúšky,  ktoré sa  uskutočnia  19. marca 2021 o 9,00 hod. (Náhradný termín talentových skúšok : 16.4.2021 o 9,00 hod.)

Časti skúšky: kresba zátišia, portrét, voľná téma podľa vybraného študijného odboru. 

Školné : 180 eur/ mesiac, zápisné : 250 eur na celé štúdium. Nadaným študentom zo sociálne slabých pomerov škola ponúka možnosť študovať zadarmo.

 vych poradStredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, 010 01 Žilina, ponúka vzdelanie a výchovu v odboroch  autoopravár, stolár, murár a grafik digitálnych médií

Informácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2021/2022, sú k dispozícii na webovom sídle školy prostredníctvom odkazu: https://robotnik.edupage.org/a/prijimacky 

Škola ponúka záujemcom o štúdium tiež možnosť dohodnúť si individuálnu prehliadku školy na: https://www.sjoroza.sk/a/preco-si-vybrat-nas

Telefonický kontakt možný na čísle +421 911 344 848, pre podrobnejšie informácie navštívte webovú stránku školy: www.sjoroza.sk .

vych poradStredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, 033 15, Liptovský Hrádok, ponúka záujemcom o štúdium v školskom roku 2021/2022 nasledovné študijné odbory so schváleným počtom žiakov:

  • 2561 M informačné a sieťové technológie - 30 žiakov
  • 2675 M elektrotechnika - 30 žiakov
  • 2682 K mechanik počítačových sietí - 30 žiakov                            
  • 2697 K mechanik elektrotechnik - 9 žiakov                                                                                                                                              
  •   Súčasťou školy je školský internát s klubovňou, telocvičňou, ihriskom a posilňovňou.