vych poradMinisterstvo hospodárstva SR prostredníctvom Mgr. Dany Záleskej (hlavný štátny radca pre odbor inovácií v sekcii konkurencieschopnosti)  pozýva žiakov a rodičov sledovať online podujatie "Mladý tvorca 2021" v termíne 9.11.2021. Živé vysielanie bude v čase podujatia dostupné nahttps://video.nti.sk/mt .

     Moderovaná výstava bude v tento deň venovaná žiakom končiacim ZŠ, ktorí budú môcť sledovať videoprezentácie stredných odborných škôl. V čase spustenia vysielania na danom odkaze pribudne aj možnosť písania otázok (chat). Celé podujatie bude k dispozícii na pozretie na https://video.nti.sk/mt do konca decembra 2021.

vych porad     Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08  Martin-Priekopa, organizuje 9. novembra 2021 Deň otvorených dverí  , ktorý sa uskutoční v čase od 8.30 do 16.00 hod.

     DOD bude prebiehať ako osobná návšteva školy žiakom, resp. žiaka s rodičom pod podmienkou, že okres nebude v čiernej farbe. DOD však prebehne aj ako online vysielanie prostredníctvom aplikácie Zoom:

                                             Prihlasovacie údaje: Miestnosť ID: 850 0301 0858, heslo: 499405,

možné pripojiť sa aj linkomhttps://us06web.zoom.us/j/85003010858?pwd=U3VOQmZ0aWNLcXJtZU9yRzNXSjYwZz09

vych poradSúkromná škola umeleckého priemyslu, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina, pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať 04. 11. 2021 v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Podmienky účasti:

1. registrácia všetkých účastníkov na telefónnom čísle +421 917 449 367 a rezervácia účasti na podujatí na konkrétny čas, vymedzený v polhodinových intervaloch od 08:00 hod. do 15:30 hod.,
2. predloženie formulára „Čestné vyhlásenie návštevníka“,
3. dodržiavanie základných hygienicko-epidemiologických opatrení založených na princípe R – O – R,

vych porad      SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU ANIMOVANEJ TVORBY, Vlastenecké námestie 1, 851 01 Bratislava,  organizuje Deň otvorených dverí v termíne 2. 12. 2021 v čase 8,00 hod. - 16,30 hod.
      Prebehne PREZENTÁCIA VŠETKÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROV: Animovaná tvorba, Grafický dizajn, Fotografický dizajn, Odevný dizajn, Obrazová a zvuková tvorbu - kamera, zvuk, strih.

     Záujemci o štúdium obdržia prezentačný materiál a kalendár školy na rok 2022.

      Žiaci deviateho ročníka majú k dispozícii informačné materiály – deviate triedy, nástenka výchovného poradenstva, sken letákov priložený žiakom a rodičom do správy v EduPage.

 vych porad      Súkromná stredná odborná škola PRO SCHOLARIS, Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica, dáva do pozornosti aktuálne študijné (maturitné) odbory spolu s benefitmi zahrnutými v školskom poplatku:

               6317 M obchodná akadémia

              (Benefity: vlastný notebook pre žiaka s účtovníckym softvérom, certifikát účtovníckej firmy Kros, štátna skúška zo strojopisu.)

6324 M managment regionálneho cestovného ruchu

vych porad     Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, 851 01 Bratislava, organizuje tento školský rok Dni otvorených dverí, a to prezenčne, aj dištančne:

Dištančne je možné sa zúčastniť v štyroch termínoch: 23.11. 2021 v čase o 16,00 hod., alebo o 18,00 hod., a tiež 7.12.2021 o 16,00 hod. a 18,00 hod.. Prezenčne budú DOD prebiehať 13.10.2021, 25.11.2021 a 15.1.2022. 

Pre účasť je potrebné sa zaregistrovať na nasledovnom odkaze: https://www.nasaskola.sk/registracia/.

vych poradStredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, 975 90 Banská Bystrica dáva žiakom 9. ročníka a ich rodičom do pozornosti maturitný študijný odbor KADERNÍK-VIZÁŽISTA 6425 K, ktorý je v menovanej škole zaradený do systému DUÁLNEHO VZDELÁVANIA ("posilnená" prax - týždeň teórie a týždeň praxe, s možnosťou pracovať pre budúceho zamestnávateľa).

Ostatné odbory, ktoré škola aktuálne ponúka:
ŠTUDIJNÉ: HOTELOVÁ AKADÉMIA 6323 K, KUCHÁR - DUÁL 6445 K, ČAŠNÍK-SERVÍRKA  -  DUÁL 6444 K
UČEBNÉ (3-ročné, bez maturity): KUCHÁR 6445 H, ČAŠNÍK-SERVÍRKA 6444 H, KADERNÍK 6456 H

vych porad     Celoslovenské Testovanie 9 2021 (plánované na 9.júna 2021) je zrušené.

     Ako oznámilo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, konať sa bude len monitoring na reprezentatívnej vzorke žiakov (vybraných je približne 500 škôl, zapojených bude asi 13 000 žiakov).
     Naša škola do monitoringu vybraná nebola, preto sa TESTOVANIE 9 u nás KONAŤ NEBUDE.

     Bližšie informácie k rozhodnutiu ministra školstva sú k dispozícii na odkaze: https://www.minedu.sk/testovanie-9-prebehne-na-reprezentativnej-vzorke/

 

 

vych porad     V stredu 9. júna 2021 sa uskutoční tohtoročné Testovanie 9 2021. Určené je pre žiakov deviateho ročníka a prebiehať bude v predmetoch matematika a slovenský jazyk a literatúra so začiatkom o 8,00 hod.

V záujme bezproblémového priebehu testovania je potrebné, aby rodičia deviatakov zabezpečili

  • príchod svojho dieťaťa do školy najneskôr do 07:45 hod.
  • všetky povolené pomôcky (t.j. kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro) a tiež „náhradné“ pero.

     Podrobnejšie informácie k testovaniu boli deviatakom a ich rodičom poslané v správe v systéme EduPage. V triedach 9.A a 9.B sú deťom k dispozícii aj informačné plagáty na nástenkách.