vych poradV stredu 3. apríla 2019 čaká našich deviatakov Testovanie 9Testovaní budú v  predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika. Výsledky sú dôležité v prijímacom konaní do stredných škôl, žiaci s minimálnou úspešnosťou 90% v obidvoch testovaných predmetoch sa nemusia zúčastniť "prijímačiek" na 4-ročné študijné odbory (s výnimkou talentových).

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro.

Nepovolené pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod..

V záujme bezproblémového priebehu testovania žiadame RODIČOV našich deviatakov, aby zabezpečili:

  • príchod žiakov do školy najneskôr do 07:45 hod.
  • všetky povolené pomôcky, a tiež „náhradné“ pero.

Podrobné informácie k testovaniu (vrátane harmonogramu) sú rodičom k dispozícii v žiackej knižke (oznam od výchovnej pradkyne), deviataci majú podrobnosti vyvesené na nástenkách vo svojich triedach.

krajska kniznica 2 optV utorok 19. marca 2019 navštívili žiaci 9. ročníka Krajskú knižnicu v Žiline. V sprievode paní knihovníčok sa dozvedeli,  Krajska kniznica 1 optako efektívne využívať služby, ktoré ponúka Britské centrum a ďalšie knižničné oddelenia. Ďalším bodom programu bola prezentácia o významných osobnostiach horného Považia. Pani Lajdová, prednášajúca, v nej prepojila Bytču, Veľké Rovné, Dolný Hričov, Žilinu, Tepličku nad Váhom, Terchovú a ďalšie nám dobre známe miesta so životmi Juraja Turza, Eliáša Lániho, Alexandra Lombardiniho, bratov Milana a Vladimíra Ferkovcov, Žofie Bosniakovej, Adama Františka Kollára, Vinceta Hložníka, či Juraja Jánošíka. Upozornila na pamiatky po osobnostiach, s ktorými sa denne stretávame takpovediac na každom kroku a pridala aj tipy na zaujímavé výlety v našom regióne, ľudovú architektúru v Čičmanoch, Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej,  folklórny festival Jánošíkove dni v Terchovej, či zrúcaniny Lietavského hradu nevynímajúc. S knižnicou sme sa rozlúčili prehliadkou oku lahodiacou - výstavou umeleckých fotografií, na ktorých sú historické pohľady do zákutí Žiliny vsadené do fotografií identických miest v dnešnej podobe.  

    vych poradSpoločnosť Scania v spolupráci so Strednou odbornou školou automobilovou v Trnave ponúka deviatakom možnosť uchádzať sa o štipendijný program s názvom Mladí profesionáli Scania.

Program sa bude realizovať v rámci 3-ročného učebného odboru Mechanik - opravár motorových vozidiel  (v programe Automechanik – opravár nákladných automobilov a autobusov Scania), pričom prax bude prebiehať v 6-tich servisoch čo najbližšie k bydlisku konkrétneho učňa. 

                              Spoločnosť Scania upozorňuje na viacero benefitov, ktoré budú zapojeným študentom k dispozícii, ako napríklad možnosť kariérneho rastu a stáže v závode vo Švédsku, ubytovanie a strava v Trnave zadarmo, príspevok na dopravu, mesačné a ročné štipendium, odmena za produktívnu prácu a brigády počas prázdnin. Úspešní absolventi sa uplatnia v sieti servisov Scania s nástupným bonusom.

           Prihlášky na štipendijný program sa podávajú vo februári.        Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na www.mladiprofesionali.sk.

vych poradBudúci stredoškoláci majú možnosť uchádzať sa o štúdium v systéme duálneho vzdelávania so spoločnosťou Kia Motors Slovakia

Ponuka pre školský rok 2019/2020 je aktuálna v nasledovných odboroch: 

MECHANIK ELEKTROTECHNIK - automatizačná technika (4-ročný odbor, SOŠ elektrotechnická, Žilina)

PROGRAMÁTOR OBRÁBACÍCH A ZVÁRACÍCH STROJOV A ZARIADENÍ (4-ročný odbor, Spojená škola, Martin) 

MECHANIK ŠPECIALISTA AUTOMOBILOVEJ VÝROBY (3-ročný odbor, SOŠ strojnícka, Kysucké Nové Mesto)

Úspešným uchádzačom o duálne vzdelávanie sú k dispozícii benefity, ako napríklad podnikové štipendium, odmena za produktívnu prácu, príspevok na stravu a štartovací príspevok.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na webových stránkach www.kia.sk, www.potrebyovp.sk, kontakt prostredníctvom e-mailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a telefonicky na čísle 041/515 1717 (kotnaktná osoba - p. Martin Hollý).

Spojená škola, Hlavná 2, 010 09 Žilina-Bytčica informuje o MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA pre školský rok 2019/2020:vych porad

 Nasledujúci školský rok sa otvoria dva 3 - ročné učebné odbory - kaderník, manikér a pedikér  a tri 4 - ročné študijné odbory s maturitou - kozmetikklientský manažér poštyinformačné systémy a služby.

     Schválený počet žiakov pre jednotlivé odbory je nasledovný:  Kaderník - 27, manikér a pedikér - 10, kozmetik - 16, klientský manažér pošty - 8    a  informačné systémy aslužby - 18.

     Absolventi učebných odborov majú možnosť pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu  a získať tak maturitné vysvedčenie (odbory vlasová kozmetikapodnikanie v remeslách a službách).

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na www.sszaby.sk, kontakt prostredníctvom e-mailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a telefonicky na čísle 041/5006424.

 

Dni profesie 1 kopia opt  V stredu 6. februára 2019 sa naši žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili Dní profesií 2019. Podujatie, na ktorom sa

Dni profesie 3 kopia optbudúcim stredoškolákom odprezentovalo viac ako dvadsať stredných škôl zo Žilinského a Trenčianskeho kraja, a tiež zástupcovia zamestnávateľov v našom regióne, sa uskutočnilo v Dome kultúry v Bytči.

  Žiaci ocenili možnosť doplniť si informácie o štúdiu, možnostiach uplatnenia absolventov, či o ponuke duálneho vzdelávania takpovediac z prvej ruky, keď sa im venovali zástupcovia firiem (Kinex, Kaufland a ďalšie) a stredných škôl z Bytče, Žiliny, Považskej Bystrice, ako aj z Krásna nad Kysucou.

 vych porad    Spoločnosť Kamon, s.r.o., Považské Podhradie 412, 017 04 Považská Bystrica, pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 12.2. 2019 (utorok) v centrále spoločnosti (Považské Podhradie č. 412, priemyselná zóna) o 10,00 hod.

     Deviataci (v sprievode rodičov) si budú mať možnosť prezrieť pracovisko spoločnosti, miesto praktického odborného vzdelávania a dozvedieť sa potrebné informácie o ponúkanom duálnom vzdelávaní, ktoré bude v školskom roku 2019/2020 prebiehať v spolupráci s:

  • SOŠ v Považskej Bystrici, učebné odbory strechár, autoopravár - mechanik (www.sospb.sk)
  • SOŠ stavebnou v Žiline, učebné odbory tesár - železobetonár, autoopravár - mechanik (www.sosstavebna.sk)

Pre možnosť zaradenia do duálneho systému spoločnosti je treba vyplniť a poslať prihlášku, zúčastniť sa pohovoru, získať potvrdenie o účasti v systéme duálneho vzdelávania a poslať potvrdenie spolu s prihláškou na danú strednú školu.

     K benefitom ponúkaným v rámci duálneho vzdelávania patria okrem iného mesačné štipendium, odmena za prax a úhrada cestovného a nákladov za ubytovanie.

     Účasť je potrebné nahlásiť vopred, najneskôr do 11.2.2019, a to mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo telefonicky na čísle 0907370011. Viac informácií je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti www.kamon.eu.

vych porad      Deň otvorených dverí v Strednej priemyselnej škole stavebnej, Veľká okružná 25, Žilina, sa uskutoční 7. februára 2019 (štvrtok) v čase 12,00 - 15,00 hod. (DOD začne prezentáciou v aule školy o 12,00 hod.)

     Prehliadka školy zahŕňa tiež odborné učebne informatiky, rysovne, laboratóriá, telocvičňu a ihrisko.

     Návštevníci získajú informácie o školských vzdelávacích programoch, študijných odboroch, voliteľných predmetoch a výučbe cudzích jazykov, o prijímacom konaní, ako aj o uplatnení a ďalšom vzdelávaní absolventov školy. 

     Súčasťou DOD budú okrem iného ukážky testov z prijímacích skúšok, používania grafických CAD programov, grafických prác žiakov a ročníkových projektov a víťazných prác žiakov zo súťaží. 

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke školy spssza.sk, telefonický kontakt na čísle 041/5621528, mailový kontakt na  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

vych porad     Dni otvorených dverí v Gymnáziu, Hlinská 29, 011 80 Žilina, sa uskutočnia v dňoch 7. februára 2019 (štvrtok) v   čase od 11,00 do 14,00 hod. a 9. februára 2019 (sobota) v čase od 09,00 do 12,00 hod., vo dvoch vstupoch o 09,00   hod. a o 10,30 hod.

     Škola okrem iného ponúka tri učebné plány (prírodovedný a IKT, jazykový, všeobecný), technickú a medicínsku   profiláciu (1.typ učebného plánu), certifikát ECDL z informatiky (vo všetkých typoch učebného plánu) a pre študentov   jazykového učebného plánu certifikát Sprachdiplom Stufe I a II. 

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke školy Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., na tel. čísle 041/ 763 77 00, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..