vych poradDni otvorených dverí v Strednej odbornej škole sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina, sa budú konať v dňoch 15. novembra 2019 a 6. decembra 2019. Návštevníkom budú poskytnuté informácie o podmienkach štúdia a bude im predstavené teoretické a praktické vyučovanie, školský internát a mimoškolská činnosť.

Bližšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke školy www.sos.sdb.sk.

Telefonický kontakt je možný na čísle 041/72 341 02  a emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

vych poradDeň otvorených dverí v Strednej priemyselnej škole stavebnej, Veľká okružná 25, Žilina, sa uskutoční 7.novembra 2019 v čase 11.00 – 15.00 hod. Program sa začne prezentáciou v aule školy a pokračovať bude prehliadkou odborných učební, rysovní, ihriska, laboratórií, telocvične a posilňovne. Záujemcom o štúdium budú k dispozícii okrem iného ukážky testov z prijímacích pohovorov, prezentácie grafických programov vo vyučovaní, ukážky grafických prác žiakov, ročníkových projektov a víťazných prác žiakov zo súťaží. Informácie budú poskytnuté k študijným odborom a voliteľným predmetom, prijímaciemu konaniu, možnostiam uplatnenia absolventov a.i.

Bližšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke školy www.spssza.sk. Telefonický kontakt je možný na čísle 041/56 215 28 a emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..vych poradDeň otvorených dverí v Súkromnej strednej odbornej škole, Saleziánska 18, Žilina, sa uskutoční 3. decembra 2019. Program bude venovaný novému študijnému odboru - 2569 M informačné a digitálne technológie. O potrebe dievčat v odbore, ich uplatnení a ďalšom štúdiu na VŠ prídu informovať odborníčky v IT z firmy QBSW Bratislava, zaujímavé aktivity s odborníkmi z IT oblasti budú pripravené taktiež pre chlapcov.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke školy https://ssosza.edupage.org/. Kontakt je možný prostredníctvom emailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a telefonicky na číslach 0911 566 901 (riaditeľka školy) a 0911 556 900 (sekretariát).

vych poradDeň otvorených dverí v Strednej priemyselnej škole, Slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica, sa uskutoční 12. decembra 2019 v čase 8,30 - 13,00 hod. Pre návštevníkov sú okrem iného pripravené nasledovné aktivity: práca s 3D tlačiarňou a CNC frézovačkou, modelovanie v programe Inventor, kreslenie v programe AutoCAD, programovanie v EdgeCAM, práca v kresliacich programoch a simulácie v programe Matlab, ukážka konfigurácie sieťových prvkov–smerovač, prepínač v simulačnom programe Packet Tracer, práce študentov na výuke praktickej elektroniky s mikroprocesormi a účtovanie v programe Omega.  Záujemcom o štúdium budú poskytnuté informácie o prijímacích kritériách, a tiež o bezplatnom kurze na prijímacie pohovory.

Telefonický kontakt je možný na číslach 042 / 432 12 68 (sekretariát)  a  042 / 432 30 52 (riaditeľ), kontakt mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Viac informácií je k dispozícii na webovej stránke školy http://www.spspb.sk.

 

vych poradDeň otvorených dverí v Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Žiline, Hálkova 2968/22, Žilina,  sa uskutoční 7. 11. 2019 v čase 8:00 hod. - 16:00 hod. Okrem prehliadky dielní, ateliérov a odborných učební návštevníkov čaká možnosť aktívneho zapojenia sa do vyučovania  na otvorených hodinách, interaktívne workshopy, prezentácia didaktickej techniky a učebných pomôcok, ako aj výtvarných prác žiakov a občerstvenie v čajovni „Konvica“. Pedagógovia a žiaci 3. a 4. ročníka poskytnú záujemcom o štúdium informácie o prijímacom konaní, prípravných kurzoch, projektových aktivitách, mobilitách žiakov do zahraničia, odborných exkurziách a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu.

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke školy https://skolaumenia.sk/aktuality.php a na https://skolaumenia.sk/prijmacie_skusky.php, kontakt je možný prostredníctvom mailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo telefonickya na čísle +421 917 449 367.

vych poradV stredu 20. novembra 2019 čaká našich piatakov Testovanie 5 - 2019. Žiaci budú testovaní v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika. Povolenou pomôckou je pero, ktoré píše namodro, medzi nepovolené pomôcky patria pravítka, kalkulačky, výpisky, učebnice, zošity a pod.

Harmonogram:

Matematika:  08:00 - 08:10 h:  úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov 

                                                  08:10 – 08:20 h:  rozdanie testov, oboznámenie sa s testom

                                                  08:20 – 09.20 h:  administrácia testu

                                                  09:20 – 09.25 h: zozbieranie odpoveďových hárkov a testov

                             09:25 – 09:50 h: PRESTÁVKA

Slovenský jazyk a literatúra: 09:50 - 09:55 h: úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov

                                              09:55 – 10:05 h: rozdanie testov, oboznámenie sa s testom 

                                              10:05 – 11:05 h: administrácia testu 

                                              11:05 – 11:10 h: zozbieranie odpoveďových hárkov a testov

Žiaci so zdravotným znevýhodnením budú mať osobitný časový harmonogram a ich testy budú formálne a obsahovo modifikované.

vych poradDeň otvorených dveríObchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina, sa uskutoční 29. októbra 2019 v čase 9.00 - 12. hod.

Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť na akúkoľvek hodinu, čokoľvek sa spýtať a zažiť život školy v takpovediac v "priamom prenose".

Viac informácií je záujemcom o štúdium k dispozícii na  www.oata.sk a na tel. číslach  +421 910 842 681, 

+421 910 842 681

 

vych poradDopravná akadémia Trenčín, Školská 66, Trenčín, pozýva deviatakov, ich rodičov a širokú verejnosť na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 8.11.2019 a 9.11.2019 v čase 9,00 - 17,00 hod.

Návštevníkov čaká: prezentácia študijných odborov a prehliadka školy, modulové koľajisko železničných modelárov a jazdenie v priestoroch telocvične školy, prezentácia železničných spoločností a Žilinskej univerzity v Žiline a prehliadka špičkovej dopravnej sály. Automobilových nadšencov zaujme nová výstava veteránov.

vych poradDeň otvorených dverí Gymnázia kráľovnej pokoja, Na Závaží 2 , Žilina, sa uskutoční 25. októbra 2019  v čase od 10:00 hod. Návštevníci si prezrú priestory školy a oboznámia sa s podmienkami prijatia a možnosťami štúdia na škole. Pripravené budú otvorené hodiny v triedach a v odborných učebniach.

Bližšie informácie sú záujemcom o štúdium k dispozícii na internetovej stránke školy www.sskp.sk.