vych poradSúkromné gymnázium, Oravská  11, 010 01 Žilina informuje o ONLINE DNI OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční 10. marca 2021 v čase od 8,00 hod. do 13,45 hod.. Súčasťou DOD budú online otvorené hodiny, možnosť porozprávať sa so študentmi a spoznať učiteľov, a tiež zistiť viac o aktivitách, ktoré škola svojim študentom ponúka.
Link na Zoom meeting, cez ktorý sa môžu záujemci prihlásiť na online hodiny: https://zoom.us/j/7795546855?pwd=V3VpS05icDE4Vi9nTVRFT3Z1bUlRUT09
Bližšie informácie sú k dispozícii na webe gymnázia: www.ssag.sk.

OATA pripravne kurzy Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, 010 08 Žilina pripravila pre záujemcov o štúdium bezplatné prípravné kurzy na prijímacie skúšky z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa uskutočnia 10. a 11. marca 2021 od 15.00 hod. v online priestore.

Podmienkou účasti na kurzoch je REGISTRÁCIA na webovej stránke školy prostredníctvom odkazu  https://oata.sk/prijimacie-konanie-2021/pripravne-kurzy-2021/.

Telefonický kontakt je možný na čísle +421910842681, podrobnejšie informácie nájdete na webe https://oata.sk/.

SOŠ Zavodska cesta Súkromná stredná odborná škola, Závodská cesta 2961 so sídlom A. Bernoláka 2961 v Žiline informuje o možnostiach štúdia v učebných odboroch kuchár/kuchárka, čašník/servírka v školskom roku 2021/2022.
Pre detailné informácie kliknite na odkazy: https://www.kamnastrednu.sk/sukromna-stredna-odborna-skola-zavodska-cesta-2961-zilina
                                                                    https://www.storyjumper.com/book/showframe/98588546/Skromn-stredn-odborn-kola#
                                                                    https://sosss.edupage.org/text8/
Záujemcom o štúdium škola pripravila kvíz – súťaž o tablet na tému gastronómie: https://forms.gle/kLyA22DLbWgwXUKw7 (Informačné letáky o štúdiu na škole budú pripojené deviatakom a ich rodičom do správy v EduPage.)

vych poradStredná odborná škola dopravná, Školská 66, 911 05 Trenčín, ponúka záujemcom o štúdium možnosť oboznámiť sa s možnosťami štúdia prostredníctvom krátkych informačných videí:
- video o živote na škole, možnostiach štúdia a uplatnenia: https://youtu.be/TE51qRQhinE
- minútové videá o jednotlivých študijných odboroch: http://leedo.sk/sosdopravnatn/ (k dispozícii je aj kontaktný formulár na otázky)

Podrobné informácie sú k dispozícii na webovej stránke školy, sekcia UCHÁDZAČ O ŠTÚDIUM: https://dopravna.edupage.org/, škola sa prezentuje aj na soc. sieťach: @SOSdopravnaTrencin, telefonický kontakt je možný na čísle na 032/28 55 203.

vych poradStredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49  Považská Bystrica, informuje o konaní online DNÍ OTVORENÝCH DVERÍ, ktoré sa uskutočnia vždy so začiatkom o 16,00 hod. v termínoch 09.03.2021, 11.03.2021, 16.03.2021 a 18.03.2021.
Základné informácie o štúdiu v škole poskytnú  riaditeľ SOŠ, zástupca pre praktické vyučovanie, zástupca pre teoretické vyučovanie a jednotliví pedagógovia. Okrem toho zamestnávatelia dprezentujú možnosti duálneho vzdelávania v ich firmách v spolupráci so školou. Spojenie bude prebiehať prostredníctvom aplikácie Zoom, prihlásením sa cez odkaz
https://zoom.us/j/9709045938?pwd=S1g0Q0loQVNGVFpuc2JTZW9rMVQvQT09, alebo cez ID: 970 904 5938 a Passcode: D75rmZ
(Žiakom 9. ročníka a ich rodičom budú pripojené ako prílohy správy v EduPage podrobné informácie o DUÁLNOM VZDELÁVANÍ  na škole a zoznam  zamestnávateľov s kontaknými údajmi.)

Pedagógom RZ 20.2. 1v súčasnej situácii nechýba len priamy kontakt s deťmi, našimi žiakmi, ale aj ich rodičmi. Obzvlášť dôležitá je komunikácia škola - rodič v takom dôležitom medzníku života dieťaťa, akým je prechod na strednú školu.
Osobný kontakt sme preto nahradili stretnutím cez aplikáciu Zoom na online rodičovskom združení pre 9. ročník. Na stretnutiach s 9.B a neskôr 9.A  triedou 20. februára 2021 boli vítaní nielen rodičia, ale samozrejme aj naši deviataci.
Cieľom rodičovského združenia bolo ozrejmiť postup základnej školy, zákonného zástupcu a strednej školy v priebehu prijímacieho konania, oboznámiť rodičov s aktuálnymi termínmi, fenoménom duálneho vzdelávania a samozrejme pomôcť pri hľadaní tej "správnej" strednej školy a toho "pravého" študijného, alebo učebného odboru.

sos SV JRStredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, 010 01 Žilina, ponúka žiakom 9. ročníka už tradične možnosť vzdelávania v odboroch autoopravár, stolár, murár a grafik digitálnych médií.

Bližšie INFORMÁCIE o jednotlivých odboroch a PRIJÍMACOM KONANÍ sú záujemcom k dspozícii na webovej stránke školy:  https://robotnik.edupage.org/a/prijimacky.

spojena skola ZA BytcicaSpojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica, upozorňuje žiakov 9. ročníka a ich rodičov na krátku videoprezentáciu školy počas virtuálnych dní otvorených dverí na portáli https://www.kamnastrednu.sk/. Video je k dipozícii na: https://www.kamnastrednu.sk/stredna-odborna-skola-6.
Okrem už doteraz fungujúcich odborov ponúka škola pre školský rok 2021/2022 dva nové študijné odbory: 7237 M informačné systémy a služby6425 K kaderník - vizážista.
Podrobnejšie informácie o všetkých otváraných študijných a učebných odboroch pre školský rok 2021/2022 nájdete na: ŠTÚDIUM - prijímacie konanie.

 schaeffler clanokSpoločnosť Schaeffler Kysuce, Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto, ponúka duálne štúdium v  školskom roku 2021/2022 v nasledovných študijných odboroch:
MECHATRONIK V OBLASTI INDUSTRY 4.0 (2411K Mechanik mechatronik) v spolupráci so Strednou odbornou školou strojníckou, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto - 10 žiakov
ŠPECIALISTA CNC STROJOV A LINIEK (2679K Mechanik nastavovač) v spolupráci so školami Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto - 12 žiakov  a Stredná odborná škola technická, Okružná 693, 022 01 Čadca - 12 žiakov