Tajomný ostrov náboženstva a slovenčiny

Dnešní prváci to majú asi v rámci učenia cez internet najťažšie. Chýba im pohladenie pani učiteľky, a preto sme si v rámci náboženskej výchovy vyrobili ruky pre druhého. Neboli to ruky len na pohladenie, ale aj ako symbol dobrých skutkov. Viete, ako sa dá prepojiť geometria s náboženstvom? Ukážu Vám to naši najmenší žiaci v prílohe. Vytvorili kostol z geometrických tvarov. V tomto dištančnom čase sme prežívali aj Veľkú noc, najkrajšie sviatky nás, kresťanov. Štvrtáci putovali so svojimi rodičmi po zastaveniach krížovej cesty, niektorí však len virtuálne. Druháci prepojili čítanie a výtvarnú s náboženstvom. V Biblii si mali vybrať príbeh, ktorí najskôr prečítali svojim rodičom a súrodencom, potom ho stvárnili svojou vlastnou ilustráciou.
Aj staršie dievčatá sa nedali zahanbiť a snažili sa vytvoriť svoj vlastný kaligram. Je to spojenie slova a obrazu. Vytvoril ho francúzsky básnik G. Apollinaira vo svojej básnickej zbierke Kaligramy. Takýmto spôsobom sa deti ocitli na hodine literatúry. Na nej sa okrem iného stretli aj so svojimi detskými postavami – Maroško, Eduard a Tom, a mohli s nimi prežívať vo svojej fantázii neuveriteľné dobrodružstvá. Z literatúry sme plynulo prešli do dejepisu úryvkom Oči plné oblohy, kde sme mohli bližšie spoznať postavu M. R. Štefánika.
Cez Skype sa stretávajú naši šiestaci na hodine slovenského jazyka. Je to pre nich veľmi zábavné. Sú veľmi radi, že sa môžu vidieť aspoň prostredníctvom počítačovej obrazovky, a tak byť stále v spojení. Ako je pre dom dôležitá strecha a základy, v slovenčine sú to jednoznačne vetné členy. A tak sme si predstavili nových kamarátov – Podmet a Prísudok. Žiaci si svoje školské povinnosti plnia naozaj svedomito  a pracujú ako usilovné včielky. Posielajú vypracované úlohy, pracovné listy a statočne sa pasujú s novými výzvami. Nezanedbávame ani rozvoj čitateľskej gramotnosti, ktorá je dôležitou súčasťou nášho života. FOTO