UVOD SM 2019Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského má 27 rokov. Je to súťaž určená žiakom základných škôl. Svoje recitátorské umenie na nej predvádzajú žiaci 2. až 6. ročníka v troch kategóriách. Už od svojho vzniku sa táto súťaž zaradila do kalendára podujatí v našej škole a stala sa obľúbenou a neoddeliteľnou súčasťou predvianočného obdobia. Hoci všetci už myslíme na blížiace sa sviatky, každý rok sa nájdu nadšené deti, ktoré nám pripravia krásne stretnutie so slovenskými povesťami. Inak to nemohlo byť ani tento rok. V piatok, 13.12.2019, sa uskutočnilo školské kolo. Zúčastnilo sa ho 16 skvelých recitátorov a recitátoriek. Éterom sa niesli ich vycibrené hlásky a vťahovali nás do príbehov plných napätia a unášali nás do najrozmanitejších zákutí našej prenádhernej domoviny. Bolo veru ťažké vybrať tých, ktorí budú našu školu reprezentovať na okresnom kole 10. 1. 2020. Porota sa napokon rozhodla takto:

 I. kategória  2. – 3. ročník:

  1. miesto – Nela Štefániková z 3. B
  2. miesto – Stella K. Sedláková z 2. B
  3. miesto – Sofia Gabajová z 3. A

 II. kategória  4. – 5. ročník:

  1. miesto – Šimon Holáčik zo 4. B
  2. miesto – Katarína Ďurajková z 5. A
  3. miesto – Marek Harvanec zo 4. A

 III. kategória  6. – 7. ročník:

  1. miesto – Natália Gašperíková zo 7. B
  2. miesto – Daniel Ciesarik zo 7. B
  3. miesto – Daniela Kolkusová zo 6. A

Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, ich pani učiteľkám a každému, kto sa na priebehu súťaže akokoľvek podieľal.

Ak máte chvíľku čas, pozrite si fotky v galérii a potom sa môžete pokojne ďalej venovať predvianočnej naháňačke, aby blížiace sa sviatky boli tie najkrajšie vo vašom doterajšom živote. Ale hlavne pokojné, šťastné a veselé Vianoce!