Starootcovsky pristup 6Svoje detstvo som prežil u dvoch skvelých ľudí - u mojich starých rodičov, ktorých som mal nadovšetko rád. Hlavne starý otec bol ten, kto mi rozprával rôzne príbehy zo svojho života, kto mal rád smiech, bol veľmi múdry a pracoval až do konca svojho života. Kto som? Ak ste podľa uvedených indícií spoznali Jozefa Gregora Tajovského, získavate bod.Vrúcne miloval svoj rodný kraj a jeho ľud. Vo svojich dielach zobrazoval chudobných ľudí, ktorí živorili, a predsa  boli naplnení bohatstvom ľudského citu. Podarilo sa mu vytvoriť nezabudnuteľné postavy - starého otca v spomienkovej próze Do konca, úbohého sluhu Maca Mlieča, ba i statočnú Mamku Pôstkovú. Siedmaci sa zoznámili s poviedkami zo starootcovského cyklu. Do kresla pre hosťa si u nich v triede zasadol pracovitý, dobrý a veselý človek, ktorého životnou filozofiou bola práca až do konca života. FOTO