Beseda 0Do takéhoto sveta pozval na návštevu našich siedmakov spisovateľ a historik, vysokoškolský pedagóg Ján Moravec. Stretnutie otvorila príjemným čítaním z knihy Zlatá brána Sárka Drevenáková. Kniha je určená tým, ktorí si radi prečítajú nové príbehy o zaujímavých miestach v okolí Žiliny, Bytče či Rajca. Obsahuje 21 povestí a rozprávok, jej súčasťou je aj priložená mapka zachytávajúca lokality, kde sa daný príbeh odohráva. Rozprávanie bolo spojené s premietaním o  histórii Veľkej Moravy, o známom ilustrátorovi dobrodružných kníh pre deti a mládež Zdeňkovi Burianovi. Ďakujeme p.Raždíkovej za sprostredkovanie dnešného stretnutia. FOTO