citame 5V našej škole sa snažíme u žiakov rozvíjať pozitívny vzťah k čítaniu. V dňoch 29.11.2019 a 02.12.2019 sme povzbudili žiakov 5.A a 5.B triedy tým, že navštívili Mestskú knižnicu v Bytči. V priestoroch knižnice všetkých privítala milá pani knihovníčka, ktorá vysvetlila žiakom pravidlá týkajúce sa kníh a celej knižnice. Nechýbali ani rôzne zaujímavosti, ktoré boli obohatené krátkymi hádankami. Žiaci s pani knihovníčkou spokojne spolupracovali a spoločne si čítali vybrané ukážky z kníh. Na záver návštevy si žiaci mohli podľa svojich záujmov vybrať knižky na domáce čítanie. Ich záujem o knižky bol obrovský a veríme, že im to vydrží až do dospelosti. Knižnicu určite ešte niekoľkokrát navštívime a pani knihovníčke veľmi pekne ďakujeme! FOTO