„Nesľubuj, že to spravíš, ale nech tvoje skutky hovoria za teba...“ J. Á. Komenský

VIPKaždý, kto sa chce posunúť ďalej a napredovať, nielen s prichádzajúcim štvrťrokom intenzívnejšie reflektuje a hodnotí svoju činnosť či výsledky. Žiaci 8. a 9. ročníka počas prvých troch mesiacov nového školského roka plnili niekoľko úloh zo slovenského jazyka a literatúry – na konkrétnych hodinách i v mimoškolskej činnosti. Tí, ktorí výsledkami, aktívnou činnosťou a záujmom o sebazdokonaľovanie vynikali nielen nad ostatnými, no najmä urobili veľký pokrok za seba samých, získali VIP preukaz zo SJL a boli ocenení ako „skokani“ za prvý štvrťrok. Kartička, ktorá im zaručuje určité benefity zo spomínaného predmetu, je, samozrejme, neprenosná :) a s platnosťou do určitého termínu.:) Prajme im, aby boli dobrou motiváciou aj pre ostatných spolužiakov, aby učenie a prípadné prekážky i naďalej vnímali ako výzvu... Blahoželáme Mirke Hôrečnej, Filipovi Šelmekovi, Šimonovi Pinčíkovi, Paťke Pribilovej a Radkovi Nekorancovi! :)