Ado2 1Srdečne blahoželáme Aďkovi Macekovi z 8.A triedy, na ktorého sa v celoslovenskej literárnej súťaži s názvom Vráťme knihy do škôl usmialo šťastie. Tešíme sa zo 4. umiestnenia a veríme, že výhra v podobe encyklopédie bude čoskoro v správnych rukách.

Pochvala i poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí nelenili, zapojili sa do tohto projektu a svojimi príspevkami motivovali aj druhých k čítaniu. Sme radi, že sa mladým ľuďom kniha opäť vracia do rúk a stáva sa predmetom ich záujmu.