KronerSvetovým dňom divadla pre deti a mládež si zároveň pripomíname aj 95. výročie od narodenia Jozefa Kronera, národného umelca. Siedmaci, ktorí sa rozhodli zmysluplne stráviť voľné popoludnie, spoznali našu hereckú legendu vo filmovej klasike Rysavá jalovica. Presvedčivý herecký výkon s láskavým humorom oslovil nejedného z nich, o čom vypovedá i nemalý záujem mládeže o hranú veselohru. Záverečnou interpretáciou, ktorá sa zaoberala aj situačnou komikou, ľudovým hovorovým jazykom a vnútornými monológmi, sme, samozrejme, nezabudli ani na Martina Kukučína, známeho spisovateľa z obdobia realizmu, autora pôvodnej poviedky.