Malý princDištančné vyučovanie pokračuje v plnom prúde a naši deviataci nasávajú vedomosti z ohybných i neohybných slovných druhov. Je to základ gramatiky, preto usilovne precvičujú gramatické javy, vypracúvajú doplňovacie cvičenia a vedomosti si preverujú v testoch. V literatúre si rozšírili vedomosti z lyrickej a epickej poézie. Zaujala ich predovšetkým poézia štúrovcov, preto ju spracovali aj v projekte. Takto si svoje vedomosti ešte prehĺbili. V prezentácií Výroky múdrych zas vysvetľovali myšlienky známych osobností. Väčšina z nich si za peknú prácu zaslúži veľkú pochvalu.

knihaCeloslovenská literárna súťaž, ktorá sa koná každoročne, nenechala  ľahostajných našich žiakov, ktorí radi píšu rozprávky a poviedky. S veľkou chuťou sa pustili do tvorenia. Cieľom súťaže je podporovať detskú tvorivosť pri písaní vlastnej tvorby, dať deťom priestor prezentovať svoju tvorbu na verejnosti a konfrontovať ju s názormi členov odbornej poroty. Naši malí spisovatelia písali svoje príbehy, v ktorých nakoniec dobro zvíťazí nad zlom. Aj keď sa neumiestnili na prvých miestach, zaslúžia si obdiv a veľkú pochvalu! Pevne veríme, že neprestanú písať a tvoriť a budúci rok sa im podarí získať uznanie poroty.
Súťažné rozprávky našich juniorských spisovateliek si môžete prečítať tu: Adrianino_prežitie_v_AfrikeČarovný_les, Mia_a_jej_kamaráti

Pozdravy na dialku 0V čase pandémie musia naši žiaci bojovať s viacerými prekážkami vo vyučovaní. Chýba im pohodlie našej útulnej triedy, školská tabuľa a samozrejme vzájomné úprimné priateľstvá. V dnešnom „obmedzenom  režime“  sa vieme spojiť s našimi blízkymi aj prostredníctvom moderných technológií  a tak aspoň čiastočne vynahradiť si vzájomné kontakty: -  vieme si napísať na messenger, mail alebo si zavolať. Naši piataci si to však vyskúšali spôsobom, ktorým si prakticky overili  nadobudnuté vedomosti. Korona nám spoločne dala príležitosť využiť poštové služby a napísať krásny pozdrav svojmu priateľovi. Niekoľko pozdravov a prianí dostala do svojej poštovej schránky aj pani učiteľka. Niektoré pohľadnice si dokonca žiaci vyrobili sami a využili tak svoju kreativitu. Piataci sa tak pani učiteľke postarali o skvelú náladu, pretože z nich mala obrovskú radosť! Všetkým veľmi pekne ďakujem! FOTO

SlovencinaPočas prerušeného školského vyučovania v domácom prostredí sme si rýchlo zvykli na zložitejšie podmienky v učení. Všetkým chýba škola, spolužiaci, kamaráti či pani učiteľky. Kým doteraz bola naša izba najmä miestnosťou oddychu a pohody, teraz sa každý deň čarovne mení na školskú triedu.
Naši piataci nezaháľajú a usilovne venujú svoj drahocenný čas okrem iných predmetov aj slovenskému jazyku. Veď predsa je to náš rodný jazyk, a tak každý deň so zvedavosťou očakávajú, čo nové sa opäť môžu naučiť. Počas tohto dištančného vzdelávania sa žiaci naučili veľa nových a zaujímavých vecí. Okrem iného zistili napríklad, že vzťahy neexistujú len medzi ľuďmi alebo zvieratami, ale existujú aj medzi slovami. A tak sme sa s nimi pohrali. Piataci vytiahli svoje pastelky a fixky a ukázali aj svoj  výtvarný talent. Verím, že čoskoro nám tieto výtvory ozdobia triedy, do ktorých sa všetci chceme v zdraví vrátiť čím skôr.  FOTO 

Tajomný ostrov náboženstva a slovenčiny

Dnešní prváci to majú asi v rámci učenia cez internet najťažšie. Chýba im pohladenie pani učiteľky, a preto sme si v rámci náboženskej výchovy vyrobili ruky pre druhého. Neboli to ruky len na pohladenie, ale aj ako symbol dobrých skutkov. Viete, ako sa dá prepojiť geometria s náboženstvom? Ukážu Vám to naši najmenší žiaci v prílohe. Vytvorili kostol z geometrických tvarov. V tomto dištančnom čase sme prežívali aj Veľkú noc, najkrajšie sviatky nás, kresťanov. Štvrtáci putovali so svojimi rodičmi po zastaveniach krížovej cesty, niektorí však len virtuálne. Druháci prepojili čítanie a výtvarnú s náboženstvom. V Biblii si mali vybrať príbeh, ktorí najskôr prečítali svojim rodičom a súrodencom, potom ho stvárnili svojou vlastnou ilustráciou.
Aj staršie dievčatá sa nedali zahanbiť a snažili sa vytvoriť svoj vlastný kaligram. Je to spojenie slova a obrazu. Vytvoril ho francúzsky básnik G. Apollinaira vo svojej básnickej zbierke Kaligramy. Takýmto spôsobom sa deti ocitli na hodine literatúry. Na nej sa okrem iného stretli aj so svojimi detskými postavami – Maroško, Eduard a Tom, a mohli s nimi prežívať vo svojej fantázii neuveriteľné dobrodružstvá. Z literatúry sme plynulo prešli do dejepisu úryvkom Oči plné oblohy, kde sme mohli bližšie spoznať postavu M. R. Štefánika.
Cez Skype sa stretávajú naši šiestaci na hodine slovenského jazyka. Je to pre nich veľmi zábavné. Sú veľmi radi, že sa môžu vidieť aspoň prostredníctvom počítačovej obrazovky, a tak byť stále v spojení. Ako je pre dom dôležitá strecha a základy, v slovenčine sú to jednoznačne vetné členy. A tak sme si predstavili nových kamarátov – Podmet a Prísudok. Žiaci si svoje školské povinnosti plnia naozaj svedomito  a pracujú ako usilovné včielky. Posielajú vypracované úlohy, pracovné listy a statočne sa pasujú s novými výzvami. Nezanedbávame ani rozvoj čitateľskej gramotnosti, ktorá je dôležitou súčasťou nášho života. FOTO

Slovenský jazyk 0Naše deti prešli už kus cesty. Jej názov by sme len  ťažko hľadali na mape - učenie sa z domáceho prostredia. Spolu s nimi  máme za sebou nezvyčajnú skúsenosť. I napriek neľahkej situácii  sa dievčatá a chlapci hravo popasovali s novou výzvou. Nemuseli ani siahnuť po Slovníku cudzích slov a vyhľadať v ňom význam slova  dištančné. Veľmi rýchlo a zodpovedne ho pochopili reálne. Do svojich príbytkov a za pracovný stôl  zrazu denne vpúšťajú videoškolu, on – line diktáty, kamaráta ALFA, interaktívne testíky, televízne vysielanie Školský klub  a nájdu si čas aj na mimočítankovú literatúru .

Naučili sa dobre gazdovať s časom, ktorý im vypĺňajú školské povinnosti po novom. V tejto životnej skúške, ktorá ich učí aj zodpovednosti, jednoducho obstáli na výbornú.

Obrovská pochvala na diaľku, milí naši žiaci! Spolu to zvládame!! FOTO

H. Kubin 26O knihe sa hovorí, že je najlepší priateľ človeka. Každý ju však vníma inak. Pre niekoho znamená zdroj múdrostí, pre iných znamená moc premeniť zlú náladu za dobrú. Nájdu sa aj takí, ktorým kniha pomáha rozvíjať ich fantáziu a predstavivosť. S dokonalou interpretáciou diela vieme vyčarovať nejeden krásny umelecký zážitok. Aj v našej škole sme sa mohli presvedčiť o tom, že máme veľa talentovaných žiakov, ktorí dokázali oživiť umelecký text a zaujať všetkých poslucháčov. Dňa 19.2.2020 sme zorganizovali školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde sme si vypočuli veľa pozoruhodných ukážok z oblasti poézie a prózy. Svojimi výkonmi sa tak dievčatá a chlapci postarali o radosť, úsmev a zážitok všetkým prítomným. Žiaci druhého stupňa boli rozdelení do dvoch kategórií podľa veku. V okresnom kole budú našu školu reprezentovať žiačky: Sarah Ďuriková, Aďka Frniaková, Lucka Harvancová, Terezka Sedliaková.

UVOD SM 2019Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského má 27 rokov. Je to súťaž určená žiakom základných škôl. Svoje recitátorské umenie na nej predvádzajú žiaci 2. až 6. ročníka v troch kategóriách. Už od svojho vzniku sa táto súťaž zaradila do kalendára podujatí v našej škole a stala sa obľúbenou a neoddeliteľnou súčasťou predvianočného obdobia. Hoci všetci už myslíme na blížiace sa sviatky, každý rok sa nájdu nadšené deti, ktoré nám pripravia krásne stretnutie so slovenskými povesťami. Inak to nemohlo byť ani tento rok. V piatok, 13.12.2019, sa uskutočnilo školské kolo. Zúčastnilo sa ho 16 skvelých recitátorov a recitátoriek. Éterom sa niesli ich vycibrené hlásky a vťahovali nás do príbehov plných napätia a unášali nás do najrozmanitejších zákutí našej prenádhernej domoviny. Bolo veru ťažké vybrať tých, ktorí budú našu školu reprezentovať na okresnom kole 10. 1. 2020. Porota sa napokon rozhodla takto:

Starootcovsky pristup 6Svoje detstvo som prežil u dvoch skvelých ľudí - u mojich starých rodičov, ktorých som mal nadovšetko rád. Hlavne starý otec bol ten, kto mi rozprával rôzne príbehy zo svojho života, kto mal rád smiech, bol veľmi múdry a pracoval až do konca svojho života. Kto som? Ak ste podľa uvedených indícií spoznali Jozefa Gregora Tajovského, získavate bod.Vrúcne miloval svoj rodný kraj a jeho ľud. Vo svojich dielach zobrazoval chudobných ľudí, ktorí živorili, a predsa  boli naplnení bohatstvom ľudského citu. Podarilo sa mu vytvoriť nezabudnuteľné postavy - starého otca v spomienkovej próze Do konca, úbohého sluhu Maca Mlieča, ba i statočnú Mamku Pôstkovú. Siedmaci sa zoznámili s poviedkami zo starootcovského cyklu. Do kresla pre hosťa si u nich v triede zasadol pracovitý, dobrý a veselý človek, ktorého životnou filozofiou bola práca až do konca života. FOTO