Vážení rodičia, milí ôsmaci a deviataci!

     Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu s názvom KOMPARO 8 a KOMPARO 9testovanie žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, ktoré sa uskutoční dňa 14. novembra 2019. Testovanie ôsmakov bude zamerané na päť oblastí: na matematiku, slovenský jazyk a literatúru, biológiu, geografiu a na všeobecné študijné predpoklady. Deviataci sa popasujú s úlohami z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

     Našim žiakom želáme veľa šťastia a otvorenú myseľ!

 

osjl clanokOlympiádou zo slovenského jazyka a literatúry sme zablahoželali k narodeninám významnému dejateľovi v histórii nášho materinského jazyka - Ľudovítovi Štúrovi. 28. októbra si žiaci 9. a 8. ročníka zmerali svoje sily v troch neľahkých disciplínach, venované Roku slovenského divadla, ktorý k nám už čoskoro zaklope na dvere. Bránou k úspechu boli jazykové i čitateľské zručnosti pri riešení testu, originalita a tvorivosť pri tvorbe pozvánky, ale aj komunikačné zručnosti a nebojácnosť pri prednášaní slávnostného príhovoru. Spomedzi všetkých sa najlepšie darilo Erike Bernátovej z 9.A a Jankovi Gombárovi z 8.A triedy. Chvályhodným potleskom, sladkou i vecnou odmenou bol poctený každý súťažiaci. Veríme, že Pravidlá slovenského pravopisu a príručka s nácvičnými testami zo slovenského jazyka pomôžu našim najšikovnejším pri zdolávaní ďalších životných skúšok. Erike želáme veľa šťastia v okresnom kole súťaže! fotogaléria

rukyV rámci prípravy na celoslovenské Testovanie 5 využije naša škola možnosť elektronického testovania, ktorú nám ponúkla spoločnosť NÚCEM. Žiaci 5. ročníkov si tak budú môcť vyskúšať “nanečisto” testy z matematiky aj slovenského jazyka a literatúry.
E-testovanie prebehne v dňoch:
6. novembra 2019 pre žiakov 5.B triedy
7. novembra 2019 pre žiakov 5.A triedy

kniznicaPo stopách slovenských dejateľov sa vybrali naši ôsmaci do Žiliny, mladí nadšenci kodifikátora spisovnej slovenčiny. Ľudovít Štúr ich privítal vo svojom parku, kde sa mu vzácnymi slovami prihovorili Šárka s Matejom. Kroky mládeže ďalej smerovali za Antonom Bernolákom, aby si pripomenuli ďalší významný medzník vo vývine nášho materinského jazyka. Rozsah i kvalitu svojej pamäti, verbálnej aj číselnej, si preverili na tréningu ľudskej pamäti v Krajskej knižnici. Zároveň sa dozvedeli, ako si môžu zlepšiť svoju pamäť; spoznali zásady "správnej hygieny pamäti" a, samozrejme, oboznámili sa s fondom žilinskej knižnice. Prajme našim žiakom, aby im pamäť slúžila čo najlepšie a najdlhšie, aby nezabúdali na tie osobnosti, ktoré sú výnimočné, a sú súčasťou mozaiky ich-našich dejín... fotogaléria

Deň knižníc 14Hovorí sa, že kvetiny a knihy sú pre mnoho ľudí práve tak potrebné ako denný chlieb. Každoročne je štvrtý pondelok v októbri venovaný knihe, knižniciam. Siedmaci si ho tiež pripomenuli a zároveň podporili svoj vzťah ku knihám a čítaniu. Besedovali sme o tom, akú radosť nám môže čítanie prinášať. Vyrábali sme si literárne záložky, do kresla pre hosťa zasadli viaceré obľúbené literárne postavy.Žiaci priniesli rôznorodé knižné tituly, z ktorých vypisovali najzaujímavejšie myšlienky, ktoré sa stanú súčasťou literárneho stromu. Naším cieľom bolo zábavnou formou práce s knihou viesť deti k čítaniu. Zažili sme príjemné stretnutia s priateľmi, ktorí nás nezradia. FOTO

Starec a moreDruhú šancu knihe, ktorá si ešte nenašla svoje miesto u tínedžerov, dali naši najstarší žiaci práve tej, ktorá získala niekoľko ocenení, napríklad aj Nobelovu cenu. Silný príbeh o vnútornej sile a motivácii ísť si za svojím cieľom; o sebadisciplíne a neúnavnej chuti zápasiť s prekážkami, nás oslovil natoľko, že s niektorými z nás putovala knižka aj domov. Umocniť hĺbku samotného príbehu, ba i netradičného Dňa neprečítaných kníh, sme sa snažili nielen interpretáciou samotnej novely, ale aj tvorbou kartotečných lístkov s hlavnou myšlienkou príbehu. Veríme, že pán Heminqway sa potešil...

stromyZa umeleckým perom sme sa tentokrát s ôsmakmi vybrali do terénu. Inšpiráciou pri tvorbe umeleckého opisu sa nám stala samotná príroda. Mohutné kolembajúce sa stromy, plávajúce farebné listy i vietor, ktorý nevinne rozčesával konáre stromov, nás sprevádzal zákutiami bytčianskych ulíc a Bytčianskeho zámku. Tam na nás čakali ďalšie úlohy. V skupinkách sme mapovali výskyt podstatných mien v praktickej rovine, a to na úrovni gramatickej aj pravopisnej. Náš šteklivý úsmev na perách a zanietenosť pri riešení úloh napovedali okoloidúcim, že my ako tínedžeri sa praktickej slovenčiny nebojíme...:) fotky

Ado2 1Srdečne blahoželáme Aďkovi Macekovi z 8.A triedy, na ktorého sa v celoslovenskej literárnej súťaži s názvom Vráťme knihy do škôl usmialo šťastie. Tešíme sa zo 4. umiestnenia a veríme, že výhra v podobe encyklopédie bude čoskoro v správnych rukách.

Pochvala i poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí nelenili, zapojili sa do tohto projektu a svojimi príspevkami motivovali aj druhých k čítaniu. Sme radi, že sa mladým ľuďom kniha opäť vracia do rúk a stáva sa predmetom ich záujmu.

DSC01634Viete, čo je to bukfón? Netrápte sa. Je to tajné pomenovanie žiakov pre knihu. Nečudujme sa... V dnešnom svete samých „fónov“ („phonov“) či anglicizmov si naši tvoriví žiaci vymysleli pre knihu „modernejší názov“ (book → buk + fón ← phone). Počas marcových dní ich na každej hodine slovenského jazyka a literatúry sprevádzala práve kniha. Siedmaci aj ôsmaci sa hravo zhostili úloh knižných poslov, ktorí vždy zabezpečovali knihu na čítanie i samotný proces hlasného čítania. Ostatní, aktívni poslucháči – literárni kritici a knižní informátori, pozorne vnímali obsahovú, ideovú, jazykovú či umeleckú stránku čítaného. Takto sa im podarilo pochopiť empatický príbeh Bezvlásky (G. Futová), zasmiať sa na žartovaní Prešibaných dvojčat (A. Penzešová), spoznať poviedky starootcovského cyklu (J. G. Tajovský), nahliadnuť do im blízkeho tínedžerského sveta Poškolákov (G. Futová), no i precítiť krásu umeleckého slova v poetickom príbehu Troch gaštanových koní (M. Figuli). Po mesiaci spoločného čítania sú mladí čitatelia na seba právom hrdí – učili sa aktívne pracovať s knihou, ba aj zodpovedne prijímať funkciu literárnych referentov. A v neposlednom rade – (pre)čítali knihy-bukfóny:)...