DSC00388S polročným vyhodnotením práce žiakov sa už tradične spája aj vedomostno-zábavný kvíz Milionár. Šiestaci si na hodinách slovenského jazyka a čitateľskej gramotnosti overili svoje získané vedomosti či zručnosti z jazykovedy i literárnej teórie. Chuť zvíťaziť a tímového ducha preukázali najmä pri odhaľovaní významu ustálených slovných spojení, ba aj cudzích slov. Milionár opäť nesklamal, presvedčil svojich priaznivcov, žiakov, že učenie môže byť nielen poučné, ale najmä zábavné, ba priam príťažlivé.:) fotky

DSC00365Každý by mal denne počúvať trochu hudby, prečítať nejakú báseň,

pozrieť si pekný obraz a pokiaľ možno povedať niekoľko rozumných slov. J. W. Goethe

V duchu Goetheovej myšlienky sa v období december až január niesli hodiny čitateľskej gramotnosti. Šiestaci nám v podobe diskusných príspevkov otvorili brány do tajomstiev slovenských populárnych piesní. Nielenže sme sa započúvali do melódií známych piesní, no zároveň sme sa naučili, ako ich interpretovať i vnímať z viacerých uhlov pohľadu. Zistili sme, že pieseň ako zhudobnená báseň s nami komunikuje a jej hodnota nespočíva len v melodickosti či rytme...Spoločným prespievaním známych hitov sme ešte viac umocnili estetický zážitok.:)

knihy   riedlo mdrosti 3Čítanie podporuje u detí nielen predstavivosť, ale zároveň formuje aj ich postoj k životu, učí ich k úcte k človeku i zvieratám. Pre porozumenie textu je dôležité pochopiť jeho obsah, vedieť ho zhodnotiť a reprodukovať. Po Vianociach pravidelne organizujeme v 5. triede besedu o prečítaných knihách, ktoré si našli ako darček pod stromčekom. Atmosféra takejto hodiny je vynikajúca. Žiaci informovali svojich spolužiakov o knihách, ktoré ich potešili a zaujali. Obrovským prínosom besedy bolo to, že  zároveň vyjadrovali svoje hodnotenia  prečítaných diel. Je chvályhodné, že deti prezentovali rôzne žánre. Čítaním  sa zaiste u nich rozvíja empatia, rozširuje slovná zásoba a zlepšuje ich pozornosť. Sme presvedčení o tom, že aj takáto aktivita na hodinách literatúry prispeje k nárastu záujmu žiakov o čítanie a podnieti ich i k vlastnej tvorbe. Fotogaléria

DSC00377Úspešnou i radostnou bola účasť našich reprezentujúcich žiakov v OK súťaže Šaliansky Maťko. Katka Ďurajková, Nathanaël Serra i Aďka Frniaková sa dotkli víťazných trofejí – krásnym a precíteným prednesom slovenskej povesti chytili za srdce nielen odbornú porotu, ale aj ostatných súťažiacich. Napokon, posúďte sami: Katka Ďurajková – 2. miesto v 1. kategórii (2. - 3. ročník), Nathanaël  Serra  - 1. miesto v 2. kategórii (4. – 5. ročník), postup do krajského kola súťaže; Aďka Frniaková2. miesto  v 3. kategórii (6. - 7. ročník). Našim recitátorom úprimne blahoželáme a ďakujeme nielen im, ale aj pani učiteľkám, ktoré ich pripravovali do tejto súťaže! fotky

„Bola raz jedna malebná krajina – Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa.

 A tá Šaľa Šalianskeho Maťka i Jozefa Cígera Hronského mala...“

 DSC00234Po Hviezdoslavovom Kubíne je Šaliansky Maťko azda druhou najprestížnejšou recitačnou súťažou. Tento rok sme opäť vdýchli život nielen starým povestiam a odkryli skvosty našich starých otcov, materí. Malí i veľkí recitátori z 2. – 7. ročníka nás presvedčili o ich láske, cite a záujme k umeleckému slovu. Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie za precítené umelecké prejavy a príjemný estetický zážitok! Vďaku si určite zaslúžia aj pani učiteľky, ktoré pripravovali svojich žiakov do súťaže v prednese slovenskej povesti.:) 

V okresnom kole súťaže nás budú reprezentovať títo žiaci: Katka Ďurajková (kat. 2. - 3. ročník), Nathanaël Serra (kat. 4. - 5. ročník), Aďka Frniaková (kat. 6. – 7. ročník). Blahoželáme a želáme veľa šťastia v OK súťaže!  fotky

Výsledková listina - čítaj ďalej...

DSCF4040

Kultivovaný rečový prejav, veľmi dobrá znalosť gramatických i pravopisných pravidiel materinského jazyka, zručnosť pracovať s textom a čítať ho s porozumením priniesli nášmu Patrikovi Kamasovi, žiakovi 9.A triedy, úspech v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Paťo, tešíme sa z 3. miesta a ďakujeme za reprezentáciu školy!

DSCF4128„Vyslovená myšlienka sa môže stratiť, ak je dobre zaznamenaná, môže pretrvať.“

Aj táto myšlienka zaznela z úst p. Raždíkovej, riaditeľky Mestskej knižnice v Bytči, ktorá pútavou a hravou formou previedla našich šiestakov históriou vzniku kníh. Počas čitateľskej gramotnosti mohli žiaci nazrieť do Alexandrijskej knižnice, ale aj spoznať prvú verejnú knižnicu vôbec a oboznámiť sa nielen s iluminovanými knihami. Čitatelia sa dozvedeli veľa nových informácií o prameňoch múdrosti, no získali i niekoľko dobrých rád, ako listovať v knihách. Spoločným čítaním úryvkov sme umocnili jedinečnosť písomných prameňov, ktoré zachovávajú nehmotné myšlienky pre všetky generácie.  foto

DSCF4109Počas hodín čitateľskej gramotnosti venujeme zvýšenú pozornosť interpretácii rôznych literárnych žánrov. Nebolo tomu inak ani na návšteve v bytčianskom Štátnom archíve, ktorý nám ponúkol priestor na zoznámenie sa s archívnymi literárnymi prameňmi. Stretnutie s "tetou Sidkou", Sidóniou Sakalovou, bolo pre žiakov šiesteho ročníka veľkým zážitkom. Spisovateľku i poetku z Bytče spoznali nielen ako autorku básní a divadelných hier, ale aj ako decentnú pani s vysokým morálnym kreditom či sociálnym cítením. Pri čítaní a umeleckom rozbore jej básničiek nezostalo ani jedno srdiečko nedotknuté... fotogaléria

DSCF4092Kniha je odnepamäti súčasťou nielen vzdelávania, ale i oddychu, zábavy či poučenia. Súčasťou literárneho vzdelávania v našej škole je aj pravidelná návšteva knižníc či iných kultúrnych ustanovizní, vďaka ktorým vnímajú žiaci praktické využitie ich nadobudnutých poznatkov. Kroky našich deviatakov tentoraz viedli do Krajskej knižnice v Žiline, kde sa zoznámili s jej knižničným fondom a jednotlivými oddeleniami. Britské centrum preverilo ich komunikačné zručnosti z anglického jazyka, ba aj ponúklo možnosti, ako zlepšiť svoju jazykovú úroveň.

Deviataci sa časom stanú stredoškolákmi, preto veríme, že brány tejto knižnice budú viacerí z nich pravidelne otvárať a nikdy ich na ktorejkoľvek knižnici nezatvoria... fotogaléria