DSCF4109Počas hodín čitateľskej gramotnosti venujeme zvýšenú pozornosť interpretácii rôznych literárnych žánrov. Nebolo tomu inak ani na návšteve v bytčianskom Štátnom archíve, ktorý nám ponúkol priestor na zoznámenie sa s archívnymi literárnymi prameňmi. Stretnutie s "tetou Sidkou", Sidóniou Sakalovou, bolo pre žiakov šiesteho ročníka veľkým zážitkom. Spisovateľku i poetku z Bytče spoznali nielen ako autorku básní a divadelných hier, ale aj ako decentnú pani s vysokým morálnym kreditom či sociálnym cítením. Pri čítaní a umeleckom rozbore jej básničiek nezostalo ani jedno srdiečko nedotknuté... fotogaléria

DSCF4092Kniha je odnepamäti súčasťou nielen vzdelávania, ale i oddychu, zábavy či poučenia. Súčasťou literárneho vzdelávania v našej škole je aj pravidelná návšteva knižníc či iných kultúrnych ustanovizní, vďaka ktorým vnímajú žiaci praktické využitie ich nadobudnutých poznatkov. Kroky našich deviatakov tentoraz viedli do Krajskej knižnice v Žiline, kde sa zoznámili s jej knižničným fondom a jednotlivými oddeleniami. Britské centrum preverilo ich komunikačné zručnosti z anglického jazyka, ba aj ponúklo možnosti, ako zlepšiť svoju jazykovú úroveň.

Deviataci sa časom stanú stredoškolákmi, preto veríme, že brány tejto knižnice budú viacerí z nich pravidelne otvárať a nikdy ich na ktorejkoľvek knižnici nezatvoria... fotogaléria

Vážení rodičia, milí ôsmaci a deviataci!

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu KOMPARO 8 a 9testovanie žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Testovanie sa uskutoční dňa 16. novembra 2017, t. j. vo štvrtok. Komparo ôsmakov bude zamerané na päť oblastí: matematiku, slovenský jazyk a literatúru, biológiu, geografiu a všeobecné študijné predpoklady. Deviataci sa popasujú s úlohami z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

Všetkým testovaným žiakom želáme veľa šťastia a otvorenú myseľ!

Pomôcky, časový harmonogram – čítaj ďalej...

DSCF4042Dotyk ľubozvučnej slovenčiny pocítili žiaci deviateho ročníka počas jazykovedno-literárnej exkurzie v Banskej Bystrici. Podarilo sa im nahliadnuť do televíznych štúdií RTVS, ale aj do zákulisia rádiového vysielania, kde sa zoznámili  s prácou redaktora Rádia Regina, dramaturga, zvukového technika i ďalších. Odvážnejší si sadli za pult moderátora i rozhlasového redaktora, vyskúšali si prácu kameramana i dabingového herca. Ich ďalšie kroky viedli do Literárneho a hudobného múzea pri ŠVK v Banskej Bystrici. V bábkarskom salóne spoznali bábky z televíznych rozprávok, v expozícii ľudových hudobných nástrojov sa zoznámili s najstaršími umeleckými prostriedkami vôbec. Vygradovaním celej exkurzie bolo stretnutie so štúrovskými básnikmi i ďalšími známymi spisovateľmi či poetmi, a to prostredníctvom ich diel, rukopisov, osobných predmetov, ba aj zvukových záznamov. Síce exkurzia bola systematizáciou nadobudnutých vedomostí, sme presvedčení, že naši najstarší žiaci prišli domov aj „s novinkami“ – s novými poznatkami aj víziami, novými spoločnými zážitkami i novším pohľadom na úctyhodnú prácu redaktora-moderátora... fotogaléria

Kuzlo knih 3V rámci tohtoročnej čitateľskej výzvy sme s piatakmi absolvovovali nielen diagnostiku čítania, ale navštívili sme aj  priestory školskej knižnice. Na hodinách literatúry sme si hovorili o tom, že knihy sú podobné morskej hlbine, odkiaľ potápači vynášajú drahé perly. Vybrali sme sa hľadať knižné poklady, pretože vieme, že kniha je vždy dobrým spoločníkom, ktorý nás nikdy nesklame, stojí pri nás, keď sa chceme poučiť i zabaviť. Ďakujeme Mgr. Chvalníkovej, školskej knihovníčke, ktorá nás ochotne sprevádzala. Ponuka knižných titulov bola veľmi pestrá a pošteklila našu fantáziu. Školský knižný fond nás veľmi oslovil, a preto sme sa dohodli na ďalšom stretnutí.

DSCF7046„Je naša slovenčina prekrásne ustrojená, je ľahkotvorivá,

v tvorení rozmanitá a v zvukoch jadrná.“  Ľudovít Štúr

Úctu k rodnej reči, slovenčine, vyjadrili aj naši žiaci, účastníci tohtoročnej Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Jazykový cit, komunikačné zručnosti, ba aj originalitu či nápaditosť preukázali pri riešení viacerých úloh. Bránou k úspechu nebolo len úspešné  zvládnutie testových úloh, ale aj transformácia textu či kultivovaný rečový prejav. Spomedzi všetkých sa najlepšie darilo Tomášovi Bologovi z 8.A a Patrikovi Kamasovi z 9.A triedy. Chlapci odišli domov nielen s výborným pocitom, ale aj s výbornou príručkou – Pravidlami slovenského pravopisu.

Paťo nás bude reprezentovať  v okresnom súťaže. Držme mu prsty!

Poďakovanie i pochvala, samozrejme, patrí aj ďalším účastníkom tohtoročného školského kola súťaže. fotogaléria

dnkS prichádzajúcim Medzinárodným dňom školských knižníc si tradične pripomíname aj sviatok všetkých knižiek, ktoré oddychujú a vytrvalo čakajú na teplý dotyk srdca od svojich majiteľov. Deň neprečítaných kníh umožnil i tento rok vstúpiť šiestakom do sveta rozprávok, detských príbehov; odkryť tajomstvá encyklopédií či viazanej reči. Test čiateľských návykov im naznačil, akým smerom sa uberá ich (ne)čítanie. Spoločné zoznamovanie s knižkami umocnili žiaci tvorbou kartotečných lístkov. Veríme, že naši mladí čitatelia nielenže siahnu po ďalších knihách, no naučia sa zachytávať aj ich hodnotu... fotogaléria

záložka do knihy spája školyAj tento školský rok sa naši   druhostupniari zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy. Na hodinách výtvarnej výchovy vyrábali záložky, ktoré budeme posielať na podporu čítania  do inej základnej školy. Tajuplný svet knižných príbehov otvára dvere do sveta fantázie, tak dovoľme knihám otvárať dvere i 8.ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy.

onomastikaV objatí jesenného slniečka sa vybrali šiestaci za podstatnými menami. Kde ich hľadali? Všade vôkol seba! S mapou v ruke a so svojimi kamarátmi prechádzali ulicami Bytče, kde mapovali vlastné a všeobecné substantíva. Terénna výskumná práca preverila nielen ich znalosti zo slovenského jazyka, ale aj zručnosti z geografie. O najšikovnejšej kooperatívnej skupine nerozhodol len sám drak z Bytčianskeho zámku, no i bezchybný zápis zaznamenaných podstatných mien. Široký úsmev a dobrá pracovná atmosféra nám naznačili, že nezvyčajná hodina čitateľskej gramotnosti oslovila rovnako snaživých bádateľov, ako aj prívetivých okoloidúcich:)... fotky