H. Kubin 26O knihe sa hovorí, že je najlepší priateľ človeka. Každý ju však vníma inak. Pre niekoho znamená zdroj múdrostí, pre iných znamená moc premeniť zlú náladu za dobrú. Nájdu sa aj takí, ktorým kniha pomáha rozvíjať ich fantáziu a predstavivosť. S dokonalou interpretáciou diela vieme vyčarovať nejeden krásny umelecký zážitok. Aj v našej škole sme sa mohli presvedčiť o tom, že máme veľa talentovaných žiakov, ktorí dokázali oživiť umelecký text a zaujať všetkých poslucháčov. Dňa 19.2.2020 sme zorganizovali školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde sme si vypočuli veľa pozoruhodných ukážok z oblasti poézie a prózy. Svojimi výkonmi sa tak dievčatá a chlapci postarali o radosť, úsmev a zážitok všetkým prítomným. Žiaci druhého stupňa boli rozdelení do dvoch kategórií podľa veku. V okresnom kole budú našu školu reprezentovať žiačky: Sarah Ďuriková, Aďka Frniaková, Lucka Harvancová, Terezka Sedliaková.

UVOD SM 2019Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského má 27 rokov. Je to súťaž určená žiakom základných škôl. Svoje recitátorské umenie na nej predvádzajú žiaci 2. až 6. ročníka v troch kategóriách. Už od svojho vzniku sa táto súťaž zaradila do kalendára podujatí v našej škole a stala sa obľúbenou a neoddeliteľnou súčasťou predvianočného obdobia. Hoci všetci už myslíme na blížiace sa sviatky, každý rok sa nájdu nadšené deti, ktoré nám pripravia krásne stretnutie so slovenskými povesťami. Inak to nemohlo byť ani tento rok. V piatok, 13.12.2019, sa uskutočnilo školské kolo. Zúčastnilo sa ho 16 skvelých recitátorov a recitátoriek. Éterom sa niesli ich vycibrené hlásky a vťahovali nás do príbehov plných napätia a unášali nás do najrozmanitejších zákutí našej prenádhernej domoviny. Bolo veru ťažké vybrať tých, ktorí budú našu školu reprezentovať na okresnom kole 10. 1. 2020. Porota sa napokon rozhodla takto:

Starootcovsky pristup 6Svoje detstvo som prežil u dvoch skvelých ľudí - u mojich starých rodičov, ktorých som mal nadovšetko rád. Hlavne starý otec bol ten, kto mi rozprával rôzne príbehy zo svojho života, kto mal rád smiech, bol veľmi múdry a pracoval až do konca svojho života. Kto som? Ak ste podľa uvedených indícií spoznali Jozefa Gregora Tajovského, získavate bod.Vrúcne miloval svoj rodný kraj a jeho ľud. Vo svojich dielach zobrazoval chudobných ľudí, ktorí živorili, a predsa  boli naplnení bohatstvom ľudského citu. Podarilo sa mu vytvoriť nezabudnuteľné postavy - starého otca v spomienkovej próze Do konca, úbohého sluhu Maca Mlieča, ba i statočnú Mamku Pôstkovú. Siedmaci sa zoznámili s poviedkami zo starootcovského cyklu. Do kresla pre hosťa si u nich v triede zasadol pracovitý, dobrý a veselý človek, ktorého životnou filozofiou bola práca až do konca života. FOTO

Beseda 0Do takéhoto sveta pozval na návštevu našich siedmakov spisovateľ a historik, vysokoškolský pedagóg Ján Moravec. Stretnutie otvorila príjemným čítaním z knihy Zlatá brána Sárka Drevenáková. Kniha je určená tým, ktorí si radi prečítajú nové príbehy o zaujímavých miestach v okolí Žiliny, Bytče či Rajca. Obsahuje 21 povestí a rozprávok, jej súčasťou je aj priložená mapka zachytávajúca lokality, kde sa daný príbeh odohráva. Rozprávanie bolo spojené s premietaním o  histórii Veľkej Moravy, o známom ilustrátorovi dobrodružných kníh pre deti a mládež Zdeňkovi Burianovi. Ďakujeme p.Raždíkovej za sprostredkovanie dnešného stretnutia. FOTO

Mikulas burzaDetská literatúra odnepamäti pozýva nielen svojich mladších priaznivcov do bezstarostného sveta - do sveta s láskavým slovom, pocitom bezpečia, istoty a víťazstva dobra nad zlom. V adventnom období si ôsmaci spríjemňovali mikulášsku chvíľu čítaním kníh s vianočnou tematikou, ktoré sú prvotne určené deťom, avšak s odstupom času sa k nim môžu vrátiť i starší, a to v úlohe kritických čitateľov, pozorných prijímateľov, literárneho textu. Spoločne sme tak opäť nahliadli do detského sveta; debatovali sme, hodnotili a zamýšľali sa nad posolstvom kníh pre deti. Veríme, že Mikuláš bol na našu netradičnú burzu pyšný...:)

citame 5V našej škole sa snažíme u žiakov rozvíjať pozitívny vzťah k čítaniu. V dňoch 29.11.2019 a 02.12.2019 sme povzbudili žiakov 5.A a 5.B triedy tým, že navštívili Mestskú knižnicu v Bytči. V priestoroch knižnice všetkých privítala milá pani knihovníčka, ktorá vysvetlila žiakom pravidlá týkajúce sa kníh a celej knižnice. Nechýbali ani rôzne zaujímavosti, ktoré boli obohatené krátkymi hádankami. Žiaci s pani knihovníčkou spokojne spolupracovali a spoločne si čítali vybrané ukážky z kníh. Na záver návštevy si žiaci mohli podľa svojich záujmov vybrať knižky na domáce čítanie. Ich záujem o knižky bol obrovský a veríme, že im to vydrží až do dospelosti. Knižnicu určite ešte niekoľkokrát navštívime a pani knihovníčke veľmi pekne ďakujeme! FOTO 

„Nesľubuj, že to spravíš, ale nech tvoje skutky hovoria za teba...“ J. Á. Komenský

VIPKaždý, kto sa chce posunúť ďalej a napredovať, nielen s prichádzajúcim štvrťrokom intenzívnejšie reflektuje a hodnotí svoju činnosť či výsledky. Žiaci 8. a 9. ročníka počas prvých troch mesiacov nového školského roka plnili niekoľko úloh zo slovenského jazyka a literatúry – na konkrétnych hodinách i v mimoškolskej činnosti. Tí, ktorí výsledkami, aktívnou činnosťou a záujmom o sebazdokonaľovanie vynikali nielen nad ostatnými, no najmä urobili veľký pokrok za seba samých, získali VIP preukaz zo SJL a boli ocenení ako „skokani“ za prvý štvrťrok. Kartička, ktorá im zaručuje určité benefity zo spomínaného predmetu, je, samozrejme, neprenosná :) a s platnosťou do určitého termínu.:) Prajme im, aby boli dobrou motiváciou aj pre ostatných spolužiakov, aby učenie a prípadné prekážky i naďalej vnímali ako výzvu... Blahoželáme Mirke Hôrečnej, Filipovi Šelmekovi, Šimonovi Pinčíkovi, Paťke Pribilovej a Radkovi Nekorancovi! :)

MarinaNestarnúca Marína od Andreja Sládkoviča sa stáva inšpiráciou pre mnohých ďalších umelcov – básnikov, hudobníkov, ale aj výtvarníkov. Podobne i naši chlapci z 8.B triedy nelenili a hodiny literatúry spríjemňovali svojim spolužiačkam, "MARÍNAM":), úryvkami z tejto nádhernej lyrickej skladby. Každý sa presvedčil, že byť milý, priateľský a galantný k dievčatám, nie je až také náročné...:) Všetci ôsmaci sa môžu popýšiť aj tým, že ovládajú vybrané strofy spamäti, preto spoločné čítanie a interpretácia tejto ľúbostnej básne ešte viac umocnila jej krásu, hodnotu či výnimočnosť. fotogaléria

Vážení rodičia, milí ôsmaci a deviataci!

     Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu s názvom KOMPARO 8 a KOMPARO 9testovanie žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, ktoré sa uskutoční dňa 14. novembra 2019. Testovanie ôsmakov bude zamerané na päť oblastí: na matematiku, slovenský jazyk a literatúru, biológiu, geografiu a na všeobecné študijné predpoklady. Deviataci sa popasujú s úlohami z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry.

     Našim žiakom želáme veľa šťastia a otvorenú myseľ!