SlovencinaPočas prerušeného školského vyučovania v domácom prostredí sme si rýchlo zvykli na zložitejšie podmienky v učení. Všetkým chýba škola, spolužiaci, kamaráti či pani učiteľky. Kým doteraz bola naša izba najmä miestnosťou oddychu a pohody, teraz sa každý deň čarovne mení na školskú triedu.
Naši piataci nezaháľajú a usilovne venujú svoj drahocenný čas okrem iných predmetov aj slovenskému jazyku. Veď predsa je to náš rodný jazyk, a tak každý deň so zvedavosťou očakávajú, čo nové sa opäť môžu naučiť. Počas tohto dištančného vzdelávania sa žiaci naučili veľa nových a zaujímavých vecí. Okrem iného zistili napríklad, že vzťahy neexistujú len medzi ľuďmi alebo zvieratami, ale existujú aj medzi slovami. A tak sme sa s nimi pohrali. Piataci vytiahli svoje pastelky a fixky a ukázali aj svoj  výtvarný talent. Verím, že čoskoro nám tieto výtvory ozdobia triedy, do ktorých sa všetci chceme v zdraví vrátiť čím skôr.  FOTO 

Tajomný ostrov náboženstva a slovenčiny

Dnešní prváci to majú asi v rámci učenia cez internet najťažšie. Chýba im pohladenie pani učiteľky, a preto sme si v rámci náboženskej výchovy vyrobili ruky pre druhého. Neboli to ruky len na pohladenie, ale aj ako symbol dobrých skutkov. Viete, ako sa dá prepojiť geometria s náboženstvom? Ukážu Vám to naši najmenší žiaci v prílohe. Vytvorili kostol z geometrických tvarov. V tomto dištančnom čase sme prežívali aj Veľkú noc, najkrajšie sviatky nás, kresťanov. Štvrtáci putovali so svojimi rodičmi po zastaveniach krížovej cesty, niektorí však len virtuálne. Druháci prepojili čítanie a výtvarnú s náboženstvom. V Biblii si mali vybrať príbeh, ktorí najskôr prečítali svojim rodičom a súrodencom, potom ho stvárnili svojou vlastnou ilustráciou.
Aj staršie dievčatá sa nedali zahanbiť a snažili sa vytvoriť svoj vlastný kaligram. Je to spojenie slova a obrazu. Vytvoril ho francúzsky básnik G. Apollinaira vo svojej básnickej zbierke Kaligramy. Takýmto spôsobom sa deti ocitli na hodine literatúry. Na nej sa okrem iného stretli aj so svojimi detskými postavami – Maroško, Eduard a Tom, a mohli s nimi prežívať vo svojej fantázii neuveriteľné dobrodružstvá. Z literatúry sme plynulo prešli do dejepisu úryvkom Oči plné oblohy, kde sme mohli bližšie spoznať postavu M. R. Štefánika.
Cez Skype sa stretávajú naši šiestaci na hodine slovenského jazyka. Je to pre nich veľmi zábavné. Sú veľmi radi, že sa môžu vidieť aspoň prostredníctvom počítačovej obrazovky, a tak byť stále v spojení. Ako je pre dom dôležitá strecha a základy, v slovenčine sú to jednoznačne vetné členy. A tak sme si predstavili nových kamarátov – Podmet a Prísudok. Žiaci si svoje školské povinnosti plnia naozaj svedomito  a pracujú ako usilovné včielky. Posielajú vypracované úlohy, pracovné listy a statočne sa pasujú s novými výzvami. Nezanedbávame ani rozvoj čitateľskej gramotnosti, ktorá je dôležitou súčasťou nášho života. FOTO

Slovenský jazyk 0Naše deti prešli už kus cesty. Jej názov by sme len  ťažko hľadali na mape - učenie sa z domáceho prostredia. Spolu s nimi  máme za sebou nezvyčajnú skúsenosť. I napriek neľahkej situácii  sa dievčatá a chlapci hravo popasovali s novou výzvou. Nemuseli ani siahnuť po Slovníku cudzích slov a vyhľadať v ňom význam slova  dištančné. Veľmi rýchlo a zodpovedne ho pochopili reálne. Do svojich príbytkov a za pracovný stôl  zrazu denne vpúšťajú videoškolu, on – line diktáty, kamaráta ALFA, interaktívne testíky, televízne vysielanie Školský klub  a nájdu si čas aj na mimočítankovú literatúru .

Naučili sa dobre gazdovať s časom, ktorý im vypĺňajú školské povinnosti po novom. V tejto životnej skúške, ktorá ich učí aj zodpovednosti, jednoducho obstáli na výbornú.

Obrovská pochvala na diaľku, milí naši žiaci! Spolu to zvládame!! FOTO

H. Kubin 26O knihe sa hovorí, že je najlepší priateľ človeka. Každý ju však vníma inak. Pre niekoho znamená zdroj múdrostí, pre iných znamená moc premeniť zlú náladu za dobrú. Nájdu sa aj takí, ktorým kniha pomáha rozvíjať ich fantáziu a predstavivosť. S dokonalou interpretáciou diela vieme vyčarovať nejeden krásny umelecký zážitok. Aj v našej škole sme sa mohli presvedčiť o tom, že máme veľa talentovaných žiakov, ktorí dokázali oživiť umelecký text a zaujať všetkých poslucháčov. Dňa 19.2.2020 sme zorganizovali školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde sme si vypočuli veľa pozoruhodných ukážok z oblasti poézie a prózy. Svojimi výkonmi sa tak dievčatá a chlapci postarali o radosť, úsmev a zážitok všetkým prítomným. Žiaci druhého stupňa boli rozdelení do dvoch kategórií podľa veku. V okresnom kole budú našu školu reprezentovať žiačky: Sarah Ďuriková, Aďka Frniaková, Lucka Harvancová, Terezka Sedliaková.

UVOD SM 2019Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského má 27 rokov. Je to súťaž určená žiakom základných škôl. Svoje recitátorské umenie na nej predvádzajú žiaci 2. až 6. ročníka v troch kategóriách. Už od svojho vzniku sa táto súťaž zaradila do kalendára podujatí v našej škole a stala sa obľúbenou a neoddeliteľnou súčasťou predvianočného obdobia. Hoci všetci už myslíme na blížiace sa sviatky, každý rok sa nájdu nadšené deti, ktoré nám pripravia krásne stretnutie so slovenskými povesťami. Inak to nemohlo byť ani tento rok. V piatok, 13.12.2019, sa uskutočnilo školské kolo. Zúčastnilo sa ho 16 skvelých recitátorov a recitátoriek. Éterom sa niesli ich vycibrené hlásky a vťahovali nás do príbehov plných napätia a unášali nás do najrozmanitejších zákutí našej prenádhernej domoviny. Bolo veru ťažké vybrať tých, ktorí budú našu školu reprezentovať na okresnom kole 10. 1. 2020. Porota sa napokon rozhodla takto:

Starootcovsky pristup 6Svoje detstvo som prežil u dvoch skvelých ľudí - u mojich starých rodičov, ktorých som mal nadovšetko rád. Hlavne starý otec bol ten, kto mi rozprával rôzne príbehy zo svojho života, kto mal rád smiech, bol veľmi múdry a pracoval až do konca svojho života. Kto som? Ak ste podľa uvedených indícií spoznali Jozefa Gregora Tajovského, získavate bod.Vrúcne miloval svoj rodný kraj a jeho ľud. Vo svojich dielach zobrazoval chudobných ľudí, ktorí živorili, a predsa  boli naplnení bohatstvom ľudského citu. Podarilo sa mu vytvoriť nezabudnuteľné postavy - starého otca v spomienkovej próze Do konca, úbohého sluhu Maca Mlieča, ba i statočnú Mamku Pôstkovú. Siedmaci sa zoznámili s poviedkami zo starootcovského cyklu. Do kresla pre hosťa si u nich v triede zasadol pracovitý, dobrý a veselý človek, ktorého životnou filozofiou bola práca až do konca života. FOTO

Beseda 0Do takéhoto sveta pozval na návštevu našich siedmakov spisovateľ a historik, vysokoškolský pedagóg Ján Moravec. Stretnutie otvorila príjemným čítaním z knihy Zlatá brána Sárka Drevenáková. Kniha je určená tým, ktorí si radi prečítajú nové príbehy o zaujímavých miestach v okolí Žiliny, Bytče či Rajca. Obsahuje 21 povestí a rozprávok, jej súčasťou je aj priložená mapka zachytávajúca lokality, kde sa daný príbeh odohráva. Rozprávanie bolo spojené s premietaním o  histórii Veľkej Moravy, o známom ilustrátorovi dobrodružných kníh pre deti a mládež Zdeňkovi Burianovi. Ďakujeme p.Raždíkovej za sprostredkovanie dnešného stretnutia. FOTO

Mikulas burzaDetská literatúra odnepamäti pozýva nielen svojich mladších priaznivcov do bezstarostného sveta - do sveta s láskavým slovom, pocitom bezpečia, istoty a víťazstva dobra nad zlom. V adventnom období si ôsmaci spríjemňovali mikulášsku chvíľu čítaním kníh s vianočnou tematikou, ktoré sú prvotne určené deťom, avšak s odstupom času sa k nim môžu vrátiť i starší, a to v úlohe kritických čitateľov, pozorných prijímateľov, literárneho textu. Spoločne sme tak opäť nahliadli do detského sveta; debatovali sme, hodnotili a zamýšľali sa nad posolstvom kníh pre deti. Veríme, že Mikuláš bol na našu netradičnú burzu pyšný...:)

citame 5V našej škole sa snažíme u žiakov rozvíjať pozitívny vzťah k čítaniu. V dňoch 29.11.2019 a 02.12.2019 sme povzbudili žiakov 5.A a 5.B triedy tým, že navštívili Mestskú knižnicu v Bytči. V priestoroch knižnice všetkých privítala milá pani knihovníčka, ktorá vysvetlila žiakom pravidlá týkajúce sa kníh a celej knižnice. Nechýbali ani rôzne zaujímavosti, ktoré boli obohatené krátkymi hádankami. Žiaci s pani knihovníčkou spokojne spolupracovali a spoločne si čítali vybrané ukážky z kníh. Na záver návštevy si žiaci mohli podľa svojich záujmov vybrať knižky na domáce čítanie. Ich záujem o knižky bol obrovský a veríme, že im to vydrží až do dospelosti. Knižnicu určite ešte niekoľkokrát navštívime a pani knihovníčke veľmi pekne ďakujeme! FOTO