Olympiáda SJLTohtoročná olympiáda sa uskutočnila prostredníctvom online testu, na jeho vypracovanie mali súťažiaci  35 minút. Ten preveril vedomosti nielen zo slovenského jazyka, ale aj z literatúry a čítania s porozumením. Našu školu reprezentovala Dianka Dobroňová, žiačka 9.B triedy. Zodpovedná príprava a obdivuhodný vzťah k materinskému jazyku priniesol svoje ovocie.

Dianke blahoželáme k umiestneniu,  patrí jej  3. miesto. Od 1. miesta ju delil iba 1 bod a rozhodoval čas odoslania testu.

Deviatačke Dianke ďakujeme za reprezentáciu.

Hviezdoslav8.11.2021 sme si pripomenuli sté výročie úmrtia slovenského velikána P. O. Hviezdoslava. Na hodine literatúry sme sa rozhodli, že vytvoríme projekty a spracujeme do nich jeho život a dielo. Hviezdoslav počas štúdií na gymnáziu v Kežmarku dospel k slovenskému národnému povedomiu a začal tvoriť v slovenčine.
Naša ôsmačka Miriamka Kriššáková v rámci projektovej práce nakreslila portrét autora, ktorý si môžete pozrieť vo fotogalérii. Peťa Križňana zaujala jeho povestná mašľa, ktorú rád nosil a  podľa overených informácií ich niekoľko vlastnil v osobnej zbierke. Jeho životná cesta skončila v roku, keď nadšene privítal vznik Česko-Slovenska. Ak sa chcete niečo viac dozvedieť o jeho životnej ceste, pozrite si naše foto.

slovniky 6 uvodnaUčiť sa o praktických veciach sa predsa najlepšie učí prakticky. Spoznávať, učiť sa a popritom sa zabaviť je najlepšia kombinácia úspešnej hodiny. Naši šiestaci sa na hodine slovenského jazyka zoznámili s praktickými pomocníkmi – SLOVNÍKMI SLOVENSKÉHO JAZYKA. Zo začiatku mali šiestaci z toľkého množstva slovníkov obavy, no nakoniec sa ich strach premenil na odvahu a túžbu spoznať niečo nové. Pracovali sme s takmer každým základným slovníkom a pri každom sme si užili veľa zábavy. Žiaci podľa pokynov pani učiteľky hľadali v slovníkoch isté slová, ktoré tvorili tajničku. Žiaci v sebe prebudili prirodzenú súťaživosť spojenú so získavaním nových vedomostí. Veríme, že ich srdiečka sa opäť naplnili láskou k slovenčine a taktiež dúfame, že si šiestaci pri akejkoľvek jazykovej ťažkosti budú môcť poradiť so slovníkom, ako hotoví profesionáli. FOTO

uvod clanokJedno príslovie hovorí: ,,Kto veľa číta, veľa vie.“ Pravidelné čítanie kníh nesie so sebou množstvo výhod, pretože sú nekonečným zdrojom informácií, poznatkov a vedomostí.  Počas čítania kníh pracuje naša fantázia takpovediac na plné obrátky. V mysli si priraďujeme k čítaným slovám obrazy a rozvíjame svoju predstavivosť. Chtiví čitatelia vedia, že dostať sa ku knižkám nie je žiadna veda. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc si naši žiaci priniesli z knižníc svoje obľúbené knižky, o ktorých nám porozprávali všetko to, čo ich zaujalo. Kreativite sa medze nekladú a mnohí sa dokonca obliekli podľa svojho literárneho hrdinu. Takto sme mali danú knižku doslova naživo! Vďaka vynikajúcim kostýmom sme sa dostali do fantázie daného čitateľa, ktorý práve touto formou inšpiroval a prispel k tomu, aby si ostatní našli cestičku k pravidelnému čítaniu kníh. Tento deň bol určite pre všetkých nezabudnuteľný a zároveň poučný. Ďakujeme každému aktívnemu čitateľovi, ktorý v nás prebúdza lásku ku knihám. FOTO

tur,,Myšlienka Slovanská bola mi od prvej mladosti hviezdou, ona ma zahrievala, obživovala a na veky živiť bude..." 

28. októbra sme si pripomenuli Deň narodenia pamätného slovenského politika, spisovateľa, učiteľa, novinára, kodifikátora spisovnej slovenčiny a národného buditeľa Ľudovíta Štúra
Naši siedmaci sa v literatúre postupne zoznamujú s básnikmi štúrovskej generácie, ktorá bojovala o osamostatnenie slovenského národa a o jednotný jazyk. Siedmaci, očarení novými vedomosťami, s otvorenými ústami načúvajú dejiny nášho jazyka. Stretávame sa s pocitom hrdosti na rôzne významné osobnosti, medzi ktoré nepochybne patrí Ľudovít Štúr, ktorý je kľúčovým elementom nášho jazyka.
Tak, milý Ľudovít, nezabúdame, ale ďakujeme Ti za náš krásny, ľubozvučný jazyk! :-)

Navsteva u prvacikov 0025.október bol v kalendári štvrtý októbrový pondelok a ten  už niekoľko rokov patrí Medzinárodnému dňu školských knižníc. Aj my sme si ho pripomenuli návštevou u našich prváčikov. V živote školy to už tak chodí, že tí starší sú vzorom pre mladších spolužiakov. 2 skupinky našich najstarších žiakov pripravili pre nich časť hodiny v spoločnosti knihy. S humorom a ľahkosťou ich vtiahli do deja rozprávok.
Spoločne  sa preniesli do veselého sveta psíčka a mačičky, ktorých očarilo pečenie torty, ba potešili sa aj stretnutiu so zvieratkami.
Hovorí sa, že kto rád číta, nikdy nie je sám. Keďže naši prváci ešte len začínajú objavovať čaro samostatne prečítanej knihy, do tried im prišla dodať chuť do čítania dnešná  návšteva. Spomienkou na toto milé  stretnutie im budú záložky do dôležitej školskej knižky -  Šlabikárov a chutné mafiny, ktoré pre nich upiekli šikovné cukrárky – Majka, Evka, Naťa a Peťa. FOTO 
Mojím želaním je, aby im stretnutia s knihou i naďalej  prinášali pekné chvíle.

Olym. SJL 1Jeseň  je síce obdobím umeleckých diel prírody, je však zároveň aj príležitosťou pre našich ôsmakov a deviatakov, aby si prostredníctvom Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry prehlbovali, rozširovali a upevňovali  rodnú reč. Tohtoročná súťaž pozostávala z online písomného testu s rozličnými úlohami. Tie boli zamerané na prácu s textom, čítanie s porozumením,  na overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry. Znásobovala sa v nás  vnútorná radosť  z čoraz dokonalejšieho ovládania materinského  jazyka a z veľkého počtu prihlásených súťažiacich. Presvedčili nás, že vedia tvorivo pracovať s materinským jazykom. Najúspešnejšími boli títo žiaci -  kategória  8. ročník : 1. Sandra Sklenárová, 2. Sára Setnická a o 3. miesto sa s rovnakým počtom bodov podelili Dominika Gašparíková a Tobias Ruman. Kategória 9. ročník : 1. Diana Dobroňová, 2. Daniel Ciesarik a 3. Klaudia Kratochvílová. V okresnom kole nás bude reprezentovať deviatačka Dianka, ktorej prajeme úspešné zvládnutie súťažných úloh olympiády. FOTO

 

záložky MartaRadi čítate? Naši druhostupniari sa rozhodli, že sa zapoja do projektu, ktorý spája slovenské a české školy. Projekt Záložka do knihy spája školy, motivuje deti  k čítaniu a výrobe záložiek. Naši usilovní žiaci sa pustili ako usilovné včielky do práce. Na hodinách literatúry a náboženskej výchovy začali tvoriť. Okrem toho, že vyrobili krásne záložky,  prostredníctvom výmeny s českou školou nadviažu nové kamarátstva a prostredníctvom sociálnych sietí a písaním listov si vymenia svoje zážitky pri výrobe záložiek. Práca na záložkách obohatila našich žiakov o skúsenosť zo sústredenej práce aj o pocit hrdosti nad ňou samou. Podnietila ich k čítaniu, o ktoré sa podelia v diskusii na hodine literatúry.

hviezdoslav2Ani neľahká situácia a dištančná výučba neodradili našich druhostupniarov od usilovného nácviku  umeleckého prednesu. OK Hviezdoslavho Kubína sa tento školský rok uskutočnilo celkom netradične. Naši úspešní žiaci, ktorí postúpili do OK,  natočili pod vedením p. učiteľky  Ďurajkovej videá, v ktorých sa predviedli pred porotou, ktorej predsedom bol pedagóg a herec Mestského divadla v Žiline Radovan Kianica.
Tento rok to bol už 67. ročník súťaže v umeleckom prednese."Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes" - motto, ktoré si vzali do svojho srdca naši žiaci, prinieslo sladké ovocie v podobe ocenení:

Šimonko Holáčik - I. miesto, Sofinka Šutaríková - II. miesto, Danielka Kolkusová -  I. miesto a deviatačka Šárka Harmečková - I. miesto. FOTO

Víťazom srdečne blahoželáme!