Ado2 1Srdečne blahoželáme Aďkovi Macekovi z 8.A triedy, na ktorého sa v celoslovenskej literárnej súťaži s názvom Vráťme knihy do škôl usmialo šťastie. Tešíme sa zo 4. umiestnenia a veríme, že výhra v podobe encyklopédie bude čoskoro v správnych rukách.

Pochvala i poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí nelenili, zapojili sa do tohto projektu a svojimi príspevkami motivovali aj druhých k čítaniu. Sme radi, že sa mladým ľuďom kniha opäť vracia do rúk a stáva sa predmetom ich záujmu.

DSC01634Viete, čo je to bukfón? Netrápte sa. Je to tajné pomenovanie žiakov pre knihu. Nečudujme sa... V dnešnom svete samých „fónov“ („phonov“) či anglicizmov si naši tvoriví žiaci vymysleli pre knihu „modernejší názov“ (book → buk + fón ← phone). Počas marcových dní ich na každej hodine slovenského jazyka a literatúry sprevádzala práve kniha. Siedmaci aj ôsmaci sa hravo zhostili úloh knižných poslov, ktorí vždy zabezpečovali knihu na čítanie i samotný proces hlasného čítania. Ostatní, aktívni poslucháči – literárni kritici a knižní informátori, pozorne vnímali obsahovú, ideovú, jazykovú či umeleckú stránku čítaného. Takto sa im podarilo pochopiť empatický príbeh Bezvlásky (G. Futová), zasmiať sa na žartovaní Prešibaných dvojčat (A. Penzešová), spoznať poviedky starootcovského cyklu (J. G. Tajovský), nahliadnuť do im blízkeho tínedžerského sveta Poškolákov (G. Futová), no i precítiť krásu umeleckého slova v poetickom príbehu Troch gaštanových koní (M. Figuli). Po mesiaci spoločného čítania sú mladí čitatelia na seba právom hrdí – učili sa aktívne pracovať s knihou, ba aj zodpovedne prijímať funkciu literárnych referentov. A v neposlednom rade – (pre)čítali knihy-bukfóny:)...

Citame jubilantke 8Piataci a šiestaci čítali počas piatkového dopoludnia našej oslávenkyni. Keďže sú knihy nevyčerpateľnými studnicami poznatkov, múdrostí, ponaučení i zábavy, bola veľmi dobrou poslucháčkou. Spolu s deťmi si pri knihách oddýchla, zaspomínala si, potešila sa. S radosťou prijala ich pozvanie do rozprávkového, dobrodružného, detektívneho i romantického sveta. Bola spokojná, keď počula, že žiaci  vedú s knihami dialógy, že sú ich spoločníkmi. Touto čitateľskou aktivitou sme nielen relaxovali, ale aj rozširovali slovnú zásobu, a v neposlednom rade potešili hlasným a precíteným čítaním našu jubilantku. FOTO

FourasNa motívy legendárnej súťaže Pevnosť Boyard zažila naša jubilantka ITV s názvom Hľadáme kľúče od našej Alma Mater. Za sprievodu známej znelky a básne od Olivera Drevenáka sa žiakom 5. – 8. ročníka prihovoril nezabudnuteľný otec Fouras-junior :), náš Matúš Adamec z 9.B triedy. Ten svojou charizmou a vtipnými glosami sprevádzal 3-členné tímy počas celej súťaže. Napomáhal im odkrývať tajomné komnaty našej školy, a to riešením úloh z rôznych oblastí, resp. predmetov. Najbystrejším družstvám, zástupcom tried, právom patril povestný kľúč i sladká odmena. Síce naša jubilantka nepatrí už k najmladším, dnešná netradičná hodina jej vyčarila na tvári úprimný detský úsmev, posilnila pamäť, logiku aj tvorivé myslenie, vycibrila orientáciu v teréne, napomohla k rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti, ba priam podporila rast zdravého sebavedomia. Pamätajme: „Síce naša škola je už trošku stará, ale veľké čaro stále v sebe máva ...“ fotogaléria

vratmeS príchodom MESIACA KNIHY sa naši žiaci už tradične zapájajú do celoslovenskej online literárnej súťaže s názvom Vráťme knihy do škôl. Chválime najmä tých, ktorí nelenili, prečítali si knihu - podaktorí aj viacero kníh, napísali recenziu a zaslali svoj príspevok do súťaže – niektorí jeden, iní niekoľko... Želajme im, aby sa na nich i tento školský rok usmialo šťastie v podobe knižných balíčkov, encyklopédií, tabletov či čítačiek e-kníh. Sme radi, že žiaci spontánne prejavujú záujem o súťaž už niekoľko rokov, resp. o čítanie kníh podľa vlastného výberu, a stávajú sa tak dobrou inšpiráciou pre druhých.

Hviezdoslav Vymeniť chat, tablet či smartfón za knihu je v súčasnosti oveľa ťažšie, ako by sa niekomu na prvý pohľad mohlo zdať. Veď napokon pre mladých ľudí sú spomínané výdobytky vedy a techniky neodňateľnou súčasťou každodenného života. Chlapci a dievčatá z našej školy sa však neštítia nahradiť ich poéziou a prózou, ktorú nielenže čítajú, ale dokážu aj umelecky predniesť. Dnes si žiaci II. stupňa zmerali sily práve v prednese poézie a prózy v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Jednoznačne sa postarali o výnimočný umelecký zážitok a svojimi prednesmi pookriali nejednu umeleckú dušu. Veď napokon, čarotajná reč poézie a prózy je zaiste pútavejšia ako chybný status na facebooku.

V okresnom kole súťaže budú našu školu reprezentovať tieto žiačky: Danielka Kolkusová (5.A), Dianka Dobroňová (6.B), Aďka Frniaková (7.A), Karolínka Čičková (9.A). Dievčatám srdečne blahoželáme a, samozrejme, držíme im prsty. Fotogaléria

Umiestenie:

II. kategória (5. – 6. ročník)

POÉZIA: 1. D. Kolkusová (5.A), 2. S. Chalúpková (5.A), 3. T. Michálková (6.B)

PRÓZA: . D. Dobroňová (6.B), 2. D. Ciesarik (6.B), 3. N. Gašperíková (6.B)

III. kategória (7. – 9. ročník)

POÉZIA: 1. A. Frniaková (7.A), 2. D. Micháliková (7.B), 3. Š. Harmečková (7.A)

PRÓZA: 1. K. Čičková (9.A), 2. E. Ondrušová (8.A), 3. M. Matušná (7.A)

Všetkým účastníkom ďakujeme!

KnihaMestská knižnica v Bytči si dňa 18. februára pripravila pre žiakov piateho ročníka zaujímavú besedu s autorkou Natáliou Galisovou Milanovou. Pani riaditeľka knižnice nás stručne oboznámila so životom autorky a tá nám následne predstavila svoj knižný debut Dejiny statočného národa slovenského. Autorka svojím netradičným, zrozumiteľným a zábavným spôsobom poukázala na to, že história nie je nudná, ba práve naopak. Presvedčila našich žiakov o tom, že dejiny nášho národa sú pozoruhodné a ponúkajú nám viac, ako si mnohí vieme predstaviť. Počas besedy pani spisovateľka pohotovo odpovedala na zvedavé otázky žiakov, vďaka ktorým sa dozvedeli množstvo informácií. Azda najviac deti zaujalo, že rytieri sa pokladajú za zakladateľov popovej hudby, že ženy v minulosti pre krásu naozaj trpeli, ba i to, že Mária Terézia milovala čokoládovú polievku. Za tieto a aj mnohé ďalšie poklady histórie pani Milanovej ďakujeme a veríme, že sa čoskoro dočkáme aj ďalších kníh, ktoré budú robiť radosť nie len deťom, ale aj nám dospelým.  

Touto cestou ďakujeme p. Ľubici Raždíkovej z Mestskej knižnice v Bytči za sprostredkovanie besedy, ktorá u našich žiakov vzbudila záujem o čítanie a históriu. Fotogaléria

mdmjAj keď máme niekedy pocit, že spisovná podoba slovenčiny sa pomaly vytráca z verejného života, ôsmaci nás počas Medzinárodného dňa materinského jazyka presvedčili o opaku. Vedia, že anglicizmy i čechizmy patria medzi nespisovné výrazy, i online jazykovými kvízmi spoznali ďalšie subštandardné tvary nášho jazyka. Pri akýchkoľvek zaváhaniach si dokážu overiť gramatickú a pravopisnú správnosť slova, a to jednoduchým kliknutím na online jazykové poradne alebo jazykové slovníky. Sme radi, že svet internetu nám ponúka aj takéto možnosti, avšak veríme, že zostaneme verní i klasickým príručkám slovenského jazyka. fotky

GF clanokAzda sa v našej škole nenájde žiak, ktorý by nepoznal Gabrielu Futovú, obľúbenú spisovateľku pre deti a mládež. Žiakom 3. − 7. ročníka bolo veľkou cťou privítať ju medzi sebou, aby im konečne odpovedala na otázky, vynárajúce sa pri čítaní „futoviek“. Vzácne stretnutie sa nieslo v duchu príjemného dialógu medzi pani spisovateľkou a jej mladými priaznivcami. Jej srdce si ihneď získali vrúcnym potleskom, nekončiacimi otázkami, láskavými slovami i symbolickou kyticou vďaky a uznania, ba aj umeleckým prednesom či ilustrovanými návrhmi obálok pre jej nové knihy. Vlastniť knižku s pravým podpisom od obľúbenej spisovateľky, ktorá rozumie detskému aj tínedžerskému svetu, bolo snom nejedného žiaka. Sme radi, že aj naša škola hravo plní sny svojim deťom... Ďakujeme pani Ľubke Raždíkovej, riaditeľke Mestskej knižnice v Bytči, za sprostredkovanie besedy. Pani spisovateľka, ďakujeme aj Vám... fotogaléria