V prílohe je uverejnený Školský poriadok školy pre školský rok 2019/20 

V prílohe je uverejnený Školský vzdelávací program školy

V prílohe je uverejnený Školský poriadok školy