pcV mene žiakov a učiteľov našej školy chceme vyjadriť obrovské ďakujem nášmu rodičovi pánovi Hajdúchovi. V tejto náročnej situácii, keď sme doslova zo dňa na deň museli všetci nabehnúť na vzdelávanie doma, zabezpečil pre našich žiakov desať počítačov, ktoré darovala firma KROS a.s..

A tak sa aj vďaka nemu budú môcť po veľkonočných prázdninách zúčastňovať dištančného vzdelávania všetci naši žiaci.

ĎAKUJEME!