kloktanieMáme za sebou prvé testovanie pomocou kloktacích testov. Žiaci dostali do odmerky čistú vodu a po vykloktaní ju preliali do skúmavky so stabilizátorom. Podľa názorov žiakov bolo takéto testovanie príjemnejšie a čo je dôležité, ďaleko presnejšie ako antigénové.

Takže čakáme na výsledok a tešíme sa na stretnutie v pondelok!

Foto

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa od 19. apríla 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka.
Informácie k nástupu do školy nájdete TU.
Žiaci 5. - 7. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní, ich návrat do školy je plánovaný na 26. apríla podľa epidemiologickej situácie v našom okrese.

Vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom, že na aktuálnom aprílovom šeku je započítaná réžia 9€ a doplatok do istiny 20€. Stravník, ktorý do 16. apríla 2021 nebude mať na čipovom kľúči príslušnú sumu, nebude mať zabezpečenú stravu v školskej jedálni od 19. apríla 2021. Ďakujeme za porozumenie.

Milí rodičia,
z dôvodu čerpania finančných prostriedkov EÚ prostredníctvom nášho občianskeho združenia Vás prosíme poukázať 2% z odvedených daní na nadáciu uvedenú v tomto tlačive.
Ak nám doručíte potvrdenie o odvedenej dani od Vašej účtovníčky, tlačivo si vyplníme :)

Prosím darcov, ktorí budú posielať sami daňové priznanie, aby nám odfotili tú stranu z DP, kde je uvedený príjemca 2% a podpis daňovníka. Fotku/kópiu mi pošlite cez Edupage alebo vhoďte do našej poštovej schránky pri hlavnom vchode. Na jej základe nám budu poskytnuté peniaze určené pre našu školu.

Ďakujeme za porozumenie!

AKTUALIZÁCIA:

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude od 8. marca škola pre žiakov I. stupňa otvorená.

Mesto Bytča na základe Uznesenia vlády č. 123 zo dňa 28.02.2021 a v súlade s požiadavkami odborníkov oznamuje, že prezenčná výučba v materských školách a na prvom stupni ZŠ bude od 03. marca 2021 otvorená len pre deti a žiakov rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska  (kritická infraštruktúra, policajti, obchodníci, technické služby, učitelia, ktorí pracujú prezenčne a ostatní zamestnanci, ktorí nemôžu pracovať z domu).

Zákonní zástupcovia týchto detí (otec i matka) musia priniesť potvrdenie od zamestnávateľa, že pracujú prezenčne. Naďalej zostáva v platnosti, že zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny  test nie starší ako  7 dní.

Milí rodičia,
aj tento rok Vás chceme poprosiť o venovanie 2% z odvedenej dane nášmu OZ.
Na tomto odkaze nájdete tlačivo na vyplnenie. Spolu s potvrdením od zamestnávateľa o zaplatenej dani môžete odovzdať na daňovom úrade, poslať po dieťati do školy, prípadne vhodiť do poštovej schránky pri našom hlavnom vchode.

Vopred ďakujeme za pomoc pri zlepšovaní podmienok na vzdelávanie našich detí!

Od pondelka 22. 2. sa vracajú žiaci I. stupňa do školy podľa nastaveného režimu pred prázdninami a žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

Mesto Bytča oznamuje, že zabezpečilo dňom 10. 2. 2021 (streda) až do 7. 3. 2021 bezplatnú zmluvnú autobusovú dopravu na trase Thurzove sady Bytča - ZŠ Ulica mieru - Autobusová stanica Bytča.

Vedenie zmluvnej prepravy:

ráno odchod

  • Thurzove sady - 7:25 hod.
  • ZŠ Ulica mieru - 7:30 hod.
  • Autobusová stanica Bytča - 7:35 hod. (príchod)

popoludní odchod

  • Autobusová stanica Bytča - 12:25 hod.
  • ZŠ Ulica mieru - 12:30 hod.
  • Thurzove sady - 12:35 hod. (príchod)

Aj budúci týždeň (od 25. 1.) sa budú deti vzdelávať v rovnakom režime ako počas aktuálneho. Žiaci základných škôl sa budú učiť naďalej dištančne.

Školský klub detí, do ktorého môžu ísť len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorí nemôžu pracovať z domu, bude pokračovať v nastavenom režime.

Podľa ministra školstva by sme mali od 1. februára nabehnúť na COVID automat, ktorý nám za určitých podmienok umožní otvoriť prvý stupeň a následne v priebehu ďalších týždňov aj druhý stupeň základných škôl.

O novinkách budeme včas informovať.