V prílohe je uverejnený dokument  INFORMÁCIE / spracúvanie osobných údajov