logo MINEDU sport

X8Ra.nadacia markiza

Vďaka podpore z Nadácie Markíza sme zakúpili viacero inovatívnych pomôcok, ktoré sú využívané nielen počas tréningových jednotiek ale aj na hodinách TSV.  Máme už na prvom stupni veľa pohybovo nadaných detí, ktoré treba podporovať a rozvíjať ich talent. Zaradením do tréningov získali novú "atletickú identitu" a nové pomôcky sa stali jej vysoko motivačnou súčasťou.

V prílohe je uverejnená Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2021 02 28

Objednávky

Materiálne zabezpečenie podujatia (trofeje, medaily, diplomy, občerstvenie a pitný režim)

Organizačné zabezpečenie podujatia (moderovanie, prenájom techniky, štartovací oblúk)

 

Faktúry

Materiálne zabezpečenie podujatia (trofeje, medaily, diplomy, občerstvenie a pitný režim)

Organizačné zabezpečenie podujatia (moderovanie, prenájom techniky, štartovací oblúk)

 

Výpis z účtu

V prílohe je uverejnená Darovacia zmluva č. 3/2020

V prílohe je uverejnená Darovacia zmluva č. 2/2020

V prílohe je uverejnená Darovacia zmluva č. 1/2020