V prílohe je uverejnená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IMG 20190927 184449 compresslogo ZSK

Občianske združenie s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja vybudovalo v mestskom parku zónu pozostávajúcu z nových prvkov detského mobiliáru. Výsadbou mladých druhov drevín, úpravou a zatrávnením okolitej plochy dôjde vo vegetatívnom období aj k skrášleniu zelenej zóny.

V prílohe je uverejnená Zmluva o poskytnutí dotácie č.V3/2019/HP/45

IMG 20181004 102413 Kopírovat

V grantovom programe Dôvera 2018 JAR_6. ročník sa Nadácia pre deti Slovenska rozhodla podporiť sumou 1000 € projekt krátkodobého tréningového programu vybraných žiakov našej školy vo vysokohorskom prostredí Nízkych Tatier.

Počas týždňového sústredenia absolvovali dvojfázový tréningový program ukončený wellness procedúrami. Okrem kardio a fitness centra mali k dispozícií aj viacúčelovú športovú halu.

Tréning bol doplnený návštevou výstavného areálu MINI SLOVENSKO v Liptovskom Jáne a návštevou celoročne sprístupnenej Stanišovskej jaskyne.

zmluva

foto

zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Bytča

1. strana

2. strana

3. strana

 

 

pred po

logo

Chodník popri hlavnej ceste pred vstupom do budovy školy bol oddelený nestabilným starým zábradlím, resp. iba výškovým obrubníkom. Deti pri presune neboli dostatočne od hlavnej cesty chránené.

Bezpečná cesta detí do školy je cieľom každého rodiča. Občianske združenie Nová škola S. Bíroša využila výzvu Žilinského samosprávneho kraja projektu regionálneho rozvoja a pre zvýšenie bezpečnosti dochádzky žiakov pri príchode do školy osadila nové oceľové zábradlie.

 

V prílohe je uverejnená Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3/2018/HP11

Zmluva o spolupáci OZ a ZŠ