Terezia 1Mária Terézia bola najvýznamnejšou ženou habsburskej dynastie a kľúčovou postavou 18. storočia. Podporovala obchod, rozvoj poľnohospodárstva, zreorganizovala armádu, zaviedla ekonomické a školské reformy. Okrem nemčiny plynulo hovorila po taliansky, španielsky, francúzsky a latinsky.

Naši deviataci si v stredu  pre žiakov druhého stupňa pripravili jazykový deň pod názvom „Cestujeme s Máriou Teréziou“. Dievčatá a chlapci 5. – 9. ročníka sa počas jazykového vyučovania vydali na cestu, na ktorej ich čakalo 9 stanovíšť. Na prvej zastávke ich čakal kvíz, v ktorom museli žiaci zodpovedať 10 otázok týkajúcich sa života Márie Terézie. Ďalšie disciplíny riešili triedy v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.  Pozdravili sa vo všetkých 3 jazykoch, pomenovali školské pomôcky a vypočítali príklady. Na mape vyhľadali nemecky, rusky a anglicky hovoriace krajiny aj s hlavnými mestami. Zahrali si pexeso s anglickými zvieratkami, vymenovali základné farby, pomenovali druhy športov a vypočuli si Tichú noc v šiestich jazykoch.  Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére a všetci sa dobre bavili.  FOTO