edj1 19Určite všetci dobre poznáme príslovie „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom".

Pravdivosť tejto starej múdrosti sme si možno nikdy neuvedomovali viac než dnes. Dobre ovládať aspoň jeden cudzí jazyk sa dnes stalo takmer životnou nevyhnutnosťou.  Zíde sa nám na dovolenke, pri štúdiu v zahraničí i v práci. Pomôže nám nadviazať nové priateľstvá, kontakty a lepšie porozumieť kultúre iných národov.

Počas Európskeho dňa jazykov, ktorý sa oslavuje 26. septembra, si žiaci druhého stupňa zmerali svoje sily v rôznych jazykových aktivitách. Každú vyučovaciu hodinu sa v tabletovej učebni vystriedali dve triedy, ktoré riešili úlohy v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.

Výtvarné nadanie preukázali žiaci pri kreslení európskych vlajok a svoje pátračské schopnosti využili pri hľadaní slovíčka „ahoj“ vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Zvládnutie anglickej abecedy dokázali pri hláskovaní troch slovíčok. Vďaka tímovej práci sa im podarilo usporiadať písmená ruskej azbuky. Geografické znalosti si overili v pripravenom teste. Na interaktívnej tabuli najskôr vyberali nemecky, anglicky a rusky hovoriace krajiny. Potom označili slovanské jazyky a v tretej úlohe priraďovali hlavné mestá k európskym krajinám. Téma zvierat bola blízka každej skupine. Starší žiaci ich dokázali pomenovať vo všetkých troch jazykoch. Piataci a šiestaci sa  zvieratká naučili povedať po nemecky a rusky. Najviac sa žiakom páčila úloha zameraná na počúvanie s porozumením Žiaci si vypočuli osem piesní a postupne hádali, v akom jazyku je pieseň naspievaná.

Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére. Dievčatá a chlapci si hravou formou precvičili a otestovali svoje vedomosti z cudzích jazykov. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii akcie. Fotogaléria