Piatkové vyučovanie sa na našej škole nieslo v duchu cestovania. Žiakom druhého stupňa sa v tento deň podarilo, počas hodín cudzieho jazyka, navštíviť tri európske krajiny.

Prvou zastávkou bolo Rusko. Pani zástupkyňa Zubáňová si pre žiakov pripravila niekoľko aktivít. Najskôr sa jednotlivé triedy popasovali s azbukou, prostredníctvom kvízu sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o tejto obrovskej krajine, ktorou prechádza až 9 časových  pásiem a v závere si zaspievali ruskú pieseň Kaťuša.

Na skok od Ruska sa nachádzala nemecky hovoriaca krajina. Anetka Tlusťáková a Mário Ladomirjak privítali svojich kamarátov v Rakúsku. Informovali ich o základných geografických údajoch, významných osobnostiach  i rakúskych špecialitách. Previedli ich i známymi historickými pamiatkami Viedne, kam sa v najbližšej dobe chystáme na exkurziu.

Treťou krajinou bola Veľká Británia. Pod vedením pani učiteľky Kancnýřovej  si naši deviataci, Paťo Kamas, Martuška Gaňová , Simonka Babišová, Aďo Hôrečný a Simonka Gajdošíková pripravili  prezentácie o Veľkej  Británii, Severnom Írsku, Anglicku, Škótsku a Walese. Prezentácie boli oživené i známymi anglickými pesničkami.

Dúfame, že sa všetkým cestovateľská prechádzka páčila a každého účastníka motivovala k intenzívnejšiemu učeniu sa cudzích jazykov.