EDJ 0Aj v tomto školskom roku sme Európsky deň jazykov  oslávili množstvom aktivít, ktoré si pre žiakov 2. stupňa pripravili vyučujúce cudzích jazykov. Na hodinách anglického, nemeckého a ruského jazyka deti   v skupinkách priraďovali dominanty a osobnosti Európy  k príslušnému štátu  v programe ALF, skladali puzzle, triedili časti tela, oblečenie a jedlá  v anglickom jazyku, na tabuľu zase  písali  čísla po nemecky, anglicky a rusky. Okrem toho vyhľadávali pomocou slovníkov slovíčka vo všetkých troch jazykoch.  Zo slov vznikli dva pekné plagáty „ Navliekame koráliky eurojazykov“, ktoré zdobia naše  jazykové učebne. Deti sa mohli zapojiť  i do súťaže a navrhnúť tričko EDJ. Svojou tvorivosťou a fantáziou nás zaujali návrhy týchto žiakov: S. Setnická (7.A), D.Kolkusová (7.A), M. Kriššáková (7.A), S. Mahdoňová (6.B),T. Bednárová (6.B) a  O. Drevenák (9.A). FOTO