30629002 10208737567715257 9164410742995156992 n11. apríla 2018 sa žiaci 4.- 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Budapešti. Už o pol šiestej ráno  sa dva autobusy vydali smerom do hlavného mesta Maďarska.

Prehliadku mesta sme začali na Námestí hrdinov, kde sme si prezreli sochy  významných kráľov a osobností maďarských dejín. Odtiaľ sme sa presunuli na nádvorie hradu Vajda a vstúpili sme i do prijímacej haly  Széchenyho kúpeľov. Autobusom sme potom absolvovali prehliadku hlavných ulíc a tried mesta, prešli sme Andrássyho ulicou, dlhou dva kilometre, a dostali sa do budinskej časti mesta. Tu sme navštívili Rybársku baštu, odkiaľ sme mali nádherný výhľad na mosty, Parlament, historické a moderné budovy mesta. Pri prezidentskom paláci sme si pozreli i výmenu stráží.

Po prehliadke mesta sme sa dostali do Tropicaria a Oceanária, ktorého expozície sa nachádzajú v obchodnom centre Compana. Tu sme mohli vidieť  tropické a oceánske živočíchy, exotické vtáctvo, najmenšie opice sveta, aligátory. Najviac sa deťom páčili žraloky plávajúce v obrovskom akváriu s 11 metrov dlhým vyhliadkovým tunelom a v jednej nádrži sa dokonca mohli dotýkať a kŕmiť raje. Vo večerných hodinách sme sa šťastne vrátili domov plní zážitkov a dojmov z prežitého dňa. Pozri foto.

           Piatkové vyučovanie sa na našej škole nieslo v duchu cestovania. Žiakom druhého stupňa sa v tento deň podarilo, počas hodín cudzieho jazyka, navštíviť tri európske krajiny.

Prvou zastávkou bolo Rusko. Pani zástupkyňa Zubáňová si pre žiakov pripravila niekoľko aktivít. Najskôr sa jednotlivé triedy popasovali s azbukou, prostredníctvom kvízu sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o tejto obrovskej krajine, ktorou prechádza až 9 časových  pásiem a v závere si zaspievali ruskú pieseň Kaťuša.

Na skok od Ruska sa nachádzala nemecky hovoriaca krajina. Anetka Tlusťáková a Mário Ladomirjak privítali svojich kamarátov v Rakúsku. Informovali ich o základných geografických údajoch, významných osobnostiach  i rakúskych špecialitách. Previedli ich i známymi historickými pamiatkami Viedne, kam sa v najbližšej dobe chystáme na exkurziu.

Treťou krajinou bola Veľká Británia. Pod vedením pani učiteľky Kancnýřovej  si naši deviataci, Paťo Kamas, Martuška Gaňová , Simonka Babišová, Aďo Hôrečný a Simonka Gajdošíková pripravili  prezentácie o Veľkej  Británii, Severnom Írsku, Anglicku, Škótsku a Walese. Prezentácie boli oživené i známymi anglickými pesničkami.

Dúfame, že sa všetkým cestovateľská prechádzka páčila a každého účastníka motivovala k intenzívnejšiemu učeniu sa cudzích jazykov.

 DSCF4261     Tento rok je už druhým, kedy sa do tejto celoeurópskej akcie zapojila aj naša škola. Cieľom Európskeho dňa jazykov je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť Európy. Pre žiakov  druhého stupňa bolo pripravených niekoľko zaujímavých aktivít a kvíz o Európskej únii.

Jednotlivé disciplíny prebehli počas vyučovania cudzích jazykov v tabletovej učebni. Prvým putovaním za cudzími jazykmi boli pozdravy. Úlohou žiakov bolo napísať na tabuľu všetky pozdravy, ktoré poznajú v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Okrem toho sa naučili povedať dobrý deň aj  v desiatich iných európskych jazykoch. Vymenovať nemecky  a anglicky hovoriace krajiny, nájsť ich na mape a ku každej priradiť hlavné mesto bolo ďalšou úlohou, s ktorou sa musela  popasovať  každá trieda. Na spestrenie bolo pripravené i pexeso, vďaka ktorému si žiaci rozšírili slovnú zásobu o témy bývanie a škola.  Piataci a šiestaci sa zasa naučili názvy farieb v nemeckom a ruskom jazyku.

Kvíz o Európskej únii najlepšie zvládla IX.B , ktorá nesprávne odpovedala len na jednu otázku z dvadsiatich. Veľmi dobré vedomosti preukázali i žiaci z IX.A a VII.B triedy.

Celý deň prebehol v príjemnej atmosfére. Dobre sme sa zabavili, niečo nové naučili a uvedomili si, aké dôležité je učiť sa cudzie jazyky. Pozri foto