EDJ 0Aj v tomto školskom roku sme Európsky deň jazykov  oslávili množstvom aktivít, ktoré si pre žiakov 2. stupňa pripravili vyučujúce cudzích jazykov. Na hodinách anglického, nemeckého a ruského jazyka deti   v skupinkách priraďovali dominanty a osobnosti Európy  k príslušnému štátu  v programe ALF, skladali puzzle, triedili časti tela, oblečenie a jedlá  v anglickom jazyku, na tabuľu zase  písali  čísla po nemecky, anglicky a rusky. Okrem toho vyhľadávali pomocou slovníkov slovíčka vo všetkých troch jazykoch.  Zo slov vznikli dva pekné plagáty „ Navliekame koráliky eurojazykov“, ktoré zdobia naše  jazykové učebne. Deti sa mohli zapojiť  i do súťaže a navrhnúť tričko EDJ. Svojou tvorivosťou a fantáziou nás zaujali návrhy týchto žiakov: S. Setnická (7.A), D.Kolkusová (7.A), M. Kriššáková (7.A), S. Mahdoňová (6.B),T. Bednárová (6.B) a  O. Drevenák (9.A). FOTO

Viedeň 1Vo  štvrtok  28. novembra  si 43 žiakov našej školy splnilo svoje cestovateľské sny. V skorých ranných hodinách sme prekročili hranice Rakúska a našou prvou zastávkou sa stala čokoládovňa v Kittsee.  V rodinnej firme sme si pozreli výrobu čokoládových dobrôt, ochutnali ich  a samozrejme nakúpili aj pre našich najbližších. Odtiaľ sme zamierili rovno do hlavného mesta Rakúska – Viedne. Autobus nás vyložil pred prírodovedným múzeom, kde sme si pozreli rozsiahle zbierky archeologických vykopávok, minerálov a rôznych druhov zvierat. Prešli sme sa aj po námestí Márie Terézie a urobili si spoločnú fotografiu pri jej soche. Okrem toho sme videli zámockú rezidenciu Hofburg, poprechádzali sme sa po ulici Graben a dostali sme sa i k najväčšej katedrále Viedne – Dómu svätého Štefana. Vo večerných hodinách sme navštívili  aj najväčší vianočný trh pred radnicou, kde sme ochutnali vianočné dobroty a zažili neopakovateľnú atmosféru Vianoc. FOTO

Terezia 1Mária Terézia bola najvýznamnejšou ženou habsburskej dynastie a kľúčovou postavou 18. storočia. Podporovala obchod, rozvoj poľnohospodárstva, zreorganizovala armádu, zaviedla ekonomické a školské reformy. Okrem nemčiny plynulo hovorila po taliansky, španielsky, francúzsky a latinsky.

Naši deviataci si v stredu  pre žiakov druhého stupňa pripravili jazykový deň pod názvom „Cestujeme s Máriou Teréziou“. Dievčatá a chlapci 5. – 9. ročníka sa počas jazykového vyučovania vydali na cestu, na ktorej ich čakalo 9 stanovíšť. Na prvej zastávke ich čakal kvíz, v ktorom museli žiaci zodpovedať 10 otázok týkajúcich sa života Márie Terézie. Ďalšie disciplíny riešili triedy v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.  Pozdravili sa vo všetkých 3 jazykoch, pomenovali školské pomôcky a vypočítali príklady. Na mape vyhľadali nemecky, rusky a anglicky hovoriace krajiny aj s hlavnými mestami. Zahrali si pexeso s anglickými zvieratkami, vymenovali základné farby, pomenovali druhy športov a vypočuli si Tichú noc v šiestich jazykoch.  Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére a všetci sa dobre bavili.  FOTO                                     

edj1 19Určite všetci dobre poznáme príslovie „Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom".

Pravdivosť tejto starej múdrosti sme si možno nikdy neuvedomovali viac než dnes. Dobre ovládať aspoň jeden cudzí jazyk sa dnes stalo takmer životnou nevyhnutnosťou.  Zíde sa nám na dovolenke, pri štúdiu v zahraničí i v práci. Pomôže nám nadviazať nové priateľstvá, kontakty a lepšie porozumieť kultúre iných národov.

Počas Európskeho dňa jazykov, ktorý sa oslavuje 26. septembra, si žiaci druhého stupňa zmerali svoje sily v rôznych jazykových aktivitách. Každú vyučovaciu hodinu sa v tabletovej učebni vystriedali dve triedy, ktoré riešili úlohy v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku.

30629002 10208737567715257 9164410742995156992 n11. apríla 2018 sa žiaci 4.- 9. ročníka zúčastnili exkurzie do Budapešti. Už o pol šiestej ráno  sa dva autobusy vydali smerom do hlavného mesta Maďarska.

Prehliadku mesta sme začali na Námestí hrdinov, kde sme si prezreli sochy  významných kráľov a osobností maďarských dejín. Odtiaľ sme sa presunuli na nádvorie hradu Vajda a vstúpili sme i do prijímacej haly  Széchenyho kúpeľov. Autobusom sme potom absolvovali prehliadku hlavných ulíc a tried mesta, prešli sme Andrássyho ulicou, dlhou dva kilometre, a dostali sa do budinskej časti mesta. Tu sme navštívili Rybársku baštu, odkiaľ sme mali nádherný výhľad na mosty, Parlament, historické a moderné budovy mesta. Pri prezidentskom paláci sme si pozreli i výmenu stráží.

Po prehliadke mesta sme sa dostali do Tropicaria a Oceanária, ktorého expozície sa nachádzajú v obchodnom centre Compana. Tu sme mohli vidieť  tropické a oceánske živočíchy, exotické vtáctvo, najmenšie opice sveta, aligátory. Najviac sa deťom páčili žraloky plávajúce v obrovskom akváriu s 11 metrov dlhým vyhliadkovým tunelom a v jednej nádrži sa dokonca mohli dotýkať a kŕmiť raje. Vo večerných hodinách sme sa šťastne vrátili domov plní zážitkov a dojmov z prežitého dňa. Pozri foto.

           Piatkové vyučovanie sa na našej škole nieslo v duchu cestovania. Žiakom druhého stupňa sa v tento deň podarilo, počas hodín cudzieho jazyka, navštíviť tri európske krajiny.

Prvou zastávkou bolo Rusko. Pani zástupkyňa Zubáňová si pre žiakov pripravila niekoľko aktivít. Najskôr sa jednotlivé triedy popasovali s azbukou, prostredníctvom kvízu sa dozvedeli mnohé zaujímavosti o tejto obrovskej krajine, ktorou prechádza až 9 časových  pásiem a v závere si zaspievali ruskú pieseň Kaťuša.

Na skok od Ruska sa nachádzala nemecky hovoriaca krajina. Anetka Tlusťáková a Mário Ladomirjak privítali svojich kamarátov v Rakúsku. Informovali ich o základných geografických údajoch, významných osobnostiach  i rakúskych špecialitách. Previedli ich i známymi historickými pamiatkami Viedne, kam sa v najbližšej dobe chystáme na exkurziu.

Treťou krajinou bola Veľká Británia. Pod vedením pani učiteľky Kancnýřovej  si naši deviataci, Paťo Kamas, Martuška Gaňová , Simonka Babišová, Aďo Hôrečný a Simonka Gajdošíková pripravili  prezentácie o Veľkej  Británii, Severnom Írsku, Anglicku, Škótsku a Walese. Prezentácie boli oživené i známymi anglickými pesničkami.

Dúfame, že sa všetkým cestovateľská prechádzka páčila a každého účastníka motivovala k intenzívnejšiemu učeniu sa cudzích jazykov.

 DSCF4261     Tento rok je už druhým, kedy sa do tejto celoeurópskej akcie zapojila aj naša škola. Cieľom Európskeho dňa jazykov je podpora štúdia cudzích jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť Európy. Pre žiakov  druhého stupňa bolo pripravených niekoľko zaujímavých aktivít a kvíz o Európskej únii.

Jednotlivé disciplíny prebehli počas vyučovania cudzích jazykov v tabletovej učebni. Prvým putovaním za cudzími jazykmi boli pozdravy. Úlohou žiakov bolo napísať na tabuľu všetky pozdravy, ktoré poznajú v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Okrem toho sa naučili povedať dobrý deň aj  v desiatich iných európskych jazykoch. Vymenovať nemecky  a anglicky hovoriace krajiny, nájsť ich na mape a ku každej priradiť hlavné mesto bolo ďalšou úlohou, s ktorou sa musela  popasovať  každá trieda. Na spestrenie bolo pripravené i pexeso, vďaka ktorému si žiaci rozšírili slovnú zásobu o témy bývanie a škola.  Piataci a šiestaci sa zasa naučili názvy farieb v nemeckom a ruskom jazyku.

Kvíz o Európskej únii najlepšie zvládla IX.B , ktorá nesprávne odpovedala len na jednu otázku z dvadsiatich. Veľmi dobré vedomosti preukázali i žiaci z IX.A a VII.B triedy.

Celý deň prebehol v príjemnej atmosfére. Dobre sme sa zabavili, niečo nové naučili a uvedomili si, aké dôležité je učiť sa cudzie jazyky. Pozri foto