hkS príchodom jari sa odnepamäti spája aj významný deň pre milovníkov poézie a prózy, oslava umeleckého slova - Hviezdoslavov Kubín. Okresné kolo recitačnej súťaže je prehliadkou najlepších žiakov z okresu. Sme radi, že našim recitátorkám Hviezdoslavove hviezdy šťastia priali, ba priam presvedčivo potvrdili básnikove slová: „Všetko čo dávam, dávam z úprimnosti duše..." Srdečne blahoželáme Sofinke Gabajovej k 1. miestu (1. kategória, próza), Danke Kolkusovej k 3. miestu (2. kategória, poézia), Aďke Frniakovej k 2. miestu (3. kategória, poézia) i Karolínke Čičkovej k pochvalnému uznaniu za pekný umelecký prednes (3. kategória, próza). Ďakujeme všetkým zúčastneným za dôstojnú reprezentáciu školy a Sofinke želáme veľa šťastia v ďalšom kole súťaže!