osjl clanokDobrá znalosť jednotlivých jazykových rovín a pravopisných pravidiel pri riešení testu, zručnosť pracovať s textom i čítať ho s porozumením, primerané rečnícke a komunikačné zručnosti, ba aj schopnosť vytvoriť štylisticky diferencovaný text priniesli našej Erike Bernátovej, žiačke z 9.A triedy, úspech v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Erika, blahoželáme ku krásnemu 1. miestu a ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy! Veľa šťastia v ďalšej reprezentácii.:)

chemicka olympiada 3"Vzdelanie má trpké korienky, ale sladké ovocie."

Školský rok 2018/2019 bol pre našu školu úspešný. Z okresných olympiád v prírodovedných predmetoch biológia, fyzika, chémia sme si odniesli "všetky kovy". Svedčí to nielen o šikovných, pracovitých, odvážnych, či zdravo ctižiadostivých žiakoch, ale aj o múdrych, nadšených, obetavých učiteľoch. foto

Našej milej 90-ročnej jubilantke prajeme mnoho takýchto žiakov a učiteľov!

 

slovenska sporitelna 6Piatkové upršané ráno, 10.5.2019 patrilo futbalistom. Naštartovaní a plní elánu nastúpili do autobusu, aby reprezentovali našu školu v Okresnom kole školského pohára Slovenskej sporiteľne. Futbalové zápasy odohrali na trávniku v Predmieri.

Po vyžrebovaní v skupine dostali za súperov ZŠ Štiavnik a ZŠ Mieru. Zo ZŠ Štiavnik prehrali 3:0 a so ZŠ Mieru vyhrali 3:2. Tak bojovali o tretie miesto a odohrali zápas so ZŠ Kotešová, ktorý skončil 0:0. Po vzájomných penaltách napokon naši futbalisti získali štvrté miesto

Futbalistom ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme!!! foto

Naši futbalisti: Mathias Gališ, Tomáš Hrtánek, Juraj Kaluža, Samuel Kocian, Adam Leština, Sebastián Paiš, Šimon Pinčík, Kristián Vrbka, Matúš Vršanský a Matej Žilinčár.

ok vybijana 2019 5V utorok ráno 30. apríla bol pre naše športovkyne plný napätia. Školská lipa, pod ktorou čakali na odchod autobusu, im zelenými listami zamávala a popriala veľa šťastia. Dievčatá s úsmevom odišli odohrať okresné kolo vo vybíjanej do športovej haly v Predmieri. Po vylosovaní dostali dievčatá súperky zo Štiavnika, Kotešovej a Veľkého Rovného. Poraziť sa im podarilo len súperky z Veľkého Rovného, a tak v celkovom umiestnení získali piate miesto. Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme!

Poďakovanie patrí: Hujová Alexandra, Kostková Alexandra, Kypúsová Alexandra, Literová Petra, Lovásová Slávka, Mičienková Paulína, Michálková Tamara, Suchomelová Šarlota, Šišáková Kristína a Šmatláková Aurélia. foto

hkS príchodom jari sa odnepamäti spája aj významný deň pre milovníkov poézie a prózy, oslava umeleckého slova - Hviezdoslavov Kubín. Okresné kolo recitačnej súťaže je prehliadkou najlepších žiakov z okresu. Sme radi, že našim recitátorkám Hviezdoslavove hviezdy šťastia priali, ba priam presvedčivo potvrdili básnikove slová: „Všetko čo dávam, dávam z úprimnosti duše..." Srdečne blahoželáme Sofinke Gabajovej k 1. miestu (1. kategória, próza), Danke Kolkusovej k 3. miestu (2. kategória, poézia), Aďke Frniakovej k 2. miestu (3. kategória, poézia) i Karolínke Čičkovej k pochvalnému uznaniu za pekný umelecký prednes (3. kategória, próza). Ďakujeme všetkým zúčastneným za dôstojnú reprezentáciu školy a Sofinke želáme veľa šťastia v ďalšom kole súťaže!

basket dievcata005Výborný výkon našich basketbalistov nasledovali dievčatá, ktoré nás pod vedením Ing. I. Maceka potešili 3.miestom. Bronzový pohár do našej vitríny úspechov priniesli Nelka Ballová, Lucka Furgaláková, Kaja Čičková (9.A), Nelka Hrabovská, Peťa Valientová (8.A), Vaneska Petrovská, Ninka Tarabíková (8.B) a Paulínka Mičienková (6.B). Dievčatám prajeme v živote správne rozhodnutia, presné prihrávky a úspešnú streľbu… foto

basketbalŠportové šťastie nám bolo naklonené aj 13. februára na okresnom kole v basketbale. Dribling, prihrávky, streľba, aktívna obrana nás priviedli k získaniu 2. miesta. Strieborný tím pod vedením Ing. I. Maceka tvorili: David Labuda, Tomáš Bologa, Damián Kaštan (9.A), Pavol Pavlík, Marek Makyňa (9.B), Samuel Seddaoui (8.A), Matej Zajac (8.B) a Jakub Masiarik (7.A). Blahoželáme...

pingpong 201924. január sa pozrel do našej školy bronzovým úsmevom. Družstvo dievčat Erika Bernátová, Lucka Mišutková (8.A), Zuzka Palčeková a Vaneska Petrovská (8.B) vybojovali pre nás 3.miesto v okresnom kole stolného tenisu pod vedením Ing. Maceka. Hoci sa chlapcom Juraj Kamas, Damián Kaštan (9.A), Marek Makyňa, Pavol Pavlík (9.B) až tak veľmi nedarilo, pyšní sme na všetkých, ktorí reprezentovali naše farby...

kolsk pohr 6Deň 19. 4. 2018 bol pre futbalistov našej školy úspešným dňom. Na futbalovom ihrisku v Predmieri odohrali vzájomné zápasy so ZŠ Predmier, ZŠ Veľké Rovné a ZŠ Štiavnik o Školský pohár Slovenského futbalového zväzu. Všetky zápasy vyhrali a podarilo sa im nastrielať 14 gólov. 

Veľké sklamanie nastalo až vo finále, keď so ZŠ Súľov prehrali o jeden gól. Takže nakoniec si odniesli pohár za krásne a zaslúžené 2. miesto.

Všetkým futbalistom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy - Tomáško Čuraj, Oliver Drevenák, Šimon Pinčík, Mathias Gališ, Matej Huboňa, Patrik Chlebina, Jakub Masiarik, Jurko Kaluža, Kristián Vrbka, Matej Zajac. fotogaléria