Je určený žiakom 1. stupňa ZŠ, všetkým tým, ktorí musia byť tam, kde sa niečo podstatné deje. Krúžok je postavený na kladení otázok, skúmaní a nachádzaní odpovedí, ktoré sa postupne vyvíjajú a obohacujú, všetko hravou formou. Cieľom je, aby sa deti naučili samostatne rozmýšľať a nebáli sa experimentovať a popri tom využívali nové technológie.  

Mgr. Miroslava OHRÁDKOVÁ