OPĽZČítanie s porozumením textu hrá kľúčovú úlohu v rozvoji gramotnosti žiaka aj na druhom stupni ZŠ. Predovšetkým u mladých ľudí klesá záujem o čítanie klasických kníh a uchyľujú sa ku čítaniu rýchlych informácií na internete. Zvládnuť čítanie po technickej stránke je pre viacerých z nich veľmi náročná činnosť. Na našich pravidelných stretnutiach sa učíme prekonávať problémy s čítaním.

Vyučujúci poukazuje na postupy, s ktorými na druhom stupni pracujeme a tým zvyšujeme šance na lepšie výsledky a efektívnejšie učenie sa.

FOTO

Je určený žiakom 2. stupňa, zameraný na tvorivý prejav a rekapituláciu prečítaného textu, na poznanie čitateľských zručností, spôsoby ich rozvíjania a na inšpirácie k podpore záujmu o čítanie. Cieľom je získať z knihy alebo článku skutočnú múdrosť, vidieť medzi riadkami, snaha nepreletieť textom len tak a zamyslieť sa nad prečítaným. Žiaci sú schopní nájsť súvislosť a podobnosť s inými oblasťami… Učia sa čítať inak. Čítať s porozumením. 

Mgr. Alena SLÁDKOVÁ