Je určený žiakom 2. stupňa, zameraný na tvorivý prejav a rekapituláciu prečítaného textu, na poznanie čitateľských zručností, spôsoby ich rozvíjania a na inšpirácie k podpore záujmu o čítanie. Cieľom je získať z knihy alebo článku skutočnú múdrosť, vidieť medzi riadkami, snaha nepreletieť textom len tak a zamyslieť sa nad prečítaným. Žiaci sú schopní nájsť súvislosť a podobnosť s inými oblasťami… Učia sa čítať inak. Čítať s porozumením. 

Mgr. Alena SLÁDKOVÁ