OPĽZNa našich pravidelných stretnutiach "roztáčame" mozgové závity na najvyššie obrátky. Príklady z matematiky sú perfektný nástroj na precvičenie vedomostí a logického myslenia. Cieľom je rozvíjať tvorivosť a logické myslenie, ktoré je v praktickom živote oveľa dôležitejšie ako rutinné riešenie úloh. Často konštatujeme, že premýšľanie môže byť aj podnetné a dokáže prinášať radosť a pocit uspokojenia.

 

FOTO

Je určený žiakom 2. stupňa ZŠ, zameraný na rozvoj schopností žiakov riešiť úlohy podporujúce rozvoj matematickej gramotnosti a algoritmické myslenie, geometrickú predstavivosť v rovine a priestore. Individuálnym prístupom pomôcť žiakom v príprave na matematické olympiády, Testovanie9 a prijímacie pohovory na stredné školy. Riešením hlavolamov, matematických rébusov, hádaniek, aplikačných úloh z praxe podporovať ich záujem o matematiku. 

Mgr. Lenka HULÍNOVÁ