Je určený žiakom 2. stupňa ZŠ, zameraný na rozvoj schopností žiakov riešiť úlohy podporujúce rozvoj matematickej gramotnosti a algoritmické myslenie, geometrickú predstavivosť v rovine a priestore. Individuálnym prístupom pomôcť žiakom v príprave na matematické olympiády, Testovanie9 a prijímacie pohovory na stredné školy. Riešením hlavolamov, matematických rébusov, hádaniek, aplikačných úloh z praxe podporovať ich záujem o matematiku. 

Mgr. Lenka HULÍNOVÁ