kvapka krviMilí rodičia!

Dňa 4.12.2018 (utorok) sa na našej škole uskutoční odber krvi. Prosíme rodičov – darcov krvi, aby prišli podporiť našu školu v tejto dobročinnej akcii a taktiež pomohli tým, ktorí túto života dôležitú tekutinu potrebujú. Odber sa uskutoční v telocvični od 8.00 hod. Bližšie informácie u pani uč. Šefarovej t.č. 0903 965 296

jubilantka zije sportom 1Krásne slnečné popoludnie v stredu 14.11.2018 strávili chlapci 2. stupňa našej školy na multifunkčnom ihrisku.S veľkým odhodlaním a nadšením odohrali medzi sebou futbalové zápasy.Nezabúdali ani na športové povzbudzovanie a pokriky.

V 1. kategórii vyhrala 5.B trieda.

V 2. kategórii vyhrala 8.B trieda.                                                                                                                                                                                                   

Chlapcom - futbalistom ďakujeme za účasť a slušné správanie a víťazom gratulujeme!!!!! fotogaléria

 

jesen zivota 11Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. 

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, 

podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, 

keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. 

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

Jeseň, to je nádherný čas, kedy je príroda odetá do pestrofarebných šiat. Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie.

A práve preto deti našej školy navštívili Dom dôchodcov v Hrabovom, aby starkým poďakovali a spríjemnili dopoludnie krátkym kultúrnym programom. Pani učiteľka Šefarová sa milým slovom prihovorila všetkým starkým, ktorí si pri jej slovách prelistovali celú prežitú knihu svojho života. Kultúrny program pokračoval spevom, básňami a hrou na harmonike. Toto všetko si pripravili Karolínka Čičková, Radka Červencová, Mia Voloníková, Vaneska Ostrochovská, Danielka Kolkusová, Nelka Zadubanová a Karinka Kaháková. 

Nech je jeseň ich života slnečná a plná lásky! fotogaléria

 

tvorivo pisemVeľká pochvala patrí priaznivcom umeleckého slova, žiakom s tvorivým duchom, jednoducho všetkým, ktorí nelenili a spoločne sa stretli na literárnom popoludní s našou jubilantkou. Stretnutie pri príležitosti 90. výročia založenia našej školy sa nieslo v duchu oslávenkyne – stala sa ústrednou postavou, resp. motívom pri tvorbe konkrétnych literárnych prác. Veríme, že techniky tvorivého písania, s ktorými sme sa bližšie zoznámili, budú pre žiakov inšpirujúce a už čoskoro sa budeme môcť tešiť zo zaujímavých literárnych príspevkov o našej jubilantke.

earth multicultural children vector 1013224aEurópsky deň jazykov má za cieľ podnietiť  800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa aktívne podieľali na zlepšení európskej komunikácie. A preto si i naša škola opäť pripomenula 26. september ako významný deň. Pre žiakov 2. stupňa boli pripravené rôznorodé aktivity, ktoré vzbudili enormný záujem o cudzie jazyky. Pod vedením p. uč. Belejovej žiaci určovali predmety v anglickom, nemeckom i ruskom jazyku, pričom ich veľmi zaujala práca s interaktívnou tabuľou, prostredníctvom ktorej mali priestor pripomenúť si nielen výslovnosť, ale aj spelling školských pomôcok. Zároveň sa tiež s chuťou pustili do tvorby rozvrhu hodín v anglickom jazyku, ako aj do pátrania po správnom výraze slova „škola“ v ostatných európskych jazykoch. A keďže tento deň je zameraný i na prehĺbenie spolupráce a zlepšovanie medziľudských vzťahov, žiaci si vo dvojiciach usilovne pripravovali projekty, ktoré následne prezentovali a ich práce zdobia spoločné priestory našej školy. Už teraz sa tešíme na Európsky deň jazykov 2019. Fotogaléria 

evakuacia 9Vo štvrtok 20. 9. 2018 počas doobedia žiakov i učiteľov prekvapilo ohlásenie mimoriadnej udalosti prostredníctvom školského rozhlasu. Požiar bol našťastie fiktívny a jeho hlásenie bolo súčasťou previerkového cvičenia zameraného na evakuáciu osôb s použitím výškovej techniky.
440 prítomných žiakov, 29 zamestnancov a 9 pani kuchárok disciplinovane opustilo priestory školy do 6 minút. V tom čase už na školský dvor vchádzalo požiarne auto s 27 metrov dlhou plošinou. Okrem zaistenia budovy sa pripravili na záchranu osoby, ktorá uviazla na poschodí. Pán Roman Papánek, ktorý cvičenie riadil, priebežne žiakov oboznamoval s postupom pri záchrannej akcii a zároveň vystríhal pred možnými nebezpečenstvami. Hasičská jednotka z Bytče patriaca k Hasičskému a záchrannému zboru v Žiline nakoniec úspešne uviaznutú osobu zachránila, za čo boli všetci jej členovia odmenení ohromným potleskom. Prváci sa konečne mohli nadýchnuť a polovica chlapcov sa rozhodla pre svoju budúcu profesiu... A kto bol tým nešťastníkom? Presvedčte sa sami z fotografií...

Milí žiaci, v novom školskom roku si môžete vybrať z nasledujúcej ponuky krúžkov:

 • ŠIKOVNÍČEK - Mgr. Bologová, utorok, žiaci 2. - 4. ročníka
 • POČÍTAČOVÝ KRÚŽOK - Mgr. Chvalníková, utorok, žiaci 1. - 5. ročníka
 • FUTBALOVO-FLORBALOVÝ - Mgr. Šefarová, streda, žiaci 4. - 7. ročníka
 • MIXÁČIK - Mgr. Ďurajková, utorok, žiaci 2. - 5. ročníka
 • DO-RE-MI - Ing. Gašparíková. streda, žiaci 1. - 9. ročníka
 • GÉNIUS V MATEMATIKE - Mgr. Čvapková, štvrtok, žiaci 9. ročníka
 • ATLETICKÁ PRÍPRAVKA - Mgr. Hulínová, pondelok, žiaci 2. - 4. ročníka
 • BEŽECKÝ - Mgr. Hulínová, utorok, žiaci 5. - 9. ročníka
 • BASKETBAL - Ing. Macek, piatok, žiaci 5. - 9. ročníka
 • Z KAŽDÉHO ROŽKA TROŠKA - Mgr. Harmečková, streda, žiaci 5. - 9. ročníka
 • TVORIVÉ RÚČKY - Mgr. Gabrielová, streda, žiaci 2. - 5. ročníka
 • PRVÁCKA POHYBOVÁ PRÍPRAVKA - Mgr. Ohrádková, štvrtok, žiaci 1. ročníka
 • VÝTVARNÝ KLUB - Mgr. Večeríková, utorok, žiaci 1. - 7. ročníka

DSCF2075

 

Prešiel čas prázdnin slnečných a babím letom vonia vzduch.

Pod nízkym nebom divé husi letia na teplý juh.

Dosť bolo v júli modrých dní i týždňov bezstarostných hier.

Leto je preč a do dverí nám zaklopal september.

 

 

FOTO

logo

Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci programu „Zelená dobrovoľníkom 2018“ podporila našu školu sumou 500€ určenou na rekonštrukciu exteriérových vstupných priestorov školy. Za aktívnej pomoci učiteľov a rodičov došlo k reštaurovaniu historického nápisu školy a oprave odlupujúcej sa krycej vrstvy betónu nosného balkóna nad vchodom. Súčasťou prác bol náter zábradlia balkóna a umiestnenie samozavlažovacích hrantíkov s vysadeným brečtanom popínavým, ktorý symbolizuje družnosť, priateľstvo a návrat do histórie tejto školy.