Superstar 0Unikát od Márie Čírovej, Nenahraditeľná od Simy Martausovej a iné populárne piesne zazneli na tohtoročnej školskej súťaži "Superstar". Súťažiaci smelo vystúpili pred porotu a svojich spolužiakov, aby im zaspievali piesne, ktoré teraz často počúvame v našich rádiách. Prevládali najmä piesne od slovenských interpretov, ale niektoré súťažiace sa úspešne popasovali aj s anglickým textom. Väčšina speváckych vystúpení bola za doprovodu hudby. Pretože výkony všetkých súťažiacich boli na vysokej úrovni, porota to mala veľmi ťažké rozhodnúť. Víťazom tohtoročnej "Superstar" sa stala Tamarka Michálková. Druhé miesto patrilo Danielke Kolkusovej a na treťom mieste sa umiestnila Miška Michútová. Víťazke a všetkým zúčastnených gratulujeme a tešíme sa na stretnutie o rok. Foto

karnV uplynulých dňoch bolo žiakom 1. až 4. ročníka veselo. Žiaci, pod vedením pani učiteliek a vychovávateliek, ktoré svojimi kostýmami prezentovali ľudové tradície, sa pobrali do telocvične. Tam sa premenili na krásne princezné, odvážnych pirátov, usmiatych šašov či motorové vozidlá. Okrem tanca a zábavy masky mali možnosť aj súťažiť. V balónovom a sedákovom tanci si precvičovali rýchlosť, obratnosť, trpezlivosť, ale taktiež aj schopnosť zvládnuť prehru.

Top maskou sa napokon na Školskom karnevale 2019 stal Romanko Lučan z 1. B triedy, kategóriu Kreativko maska vyhrala Alžbetka Hlavoňová z 2. A a Terezka Hruštincová z 2.B triedy. Crazy maskou bola Sárka Mahdoňová zo 4. B. Porota nezabudla ani na najlepších tanečníkov karnevalu. Najlepšími a najvytrvalejšími tanečníkmi sa stali Romanka Játyová z 1. B a Tomáško Ježo z 1. B. Tohtoročný karneval bol výnimočný aj tým, že všetky masky si v závere karnevalu vylosovali drobnú vecnú odmenu.

Poďakovanie patrí chlapcom z 8. A – P. Minárikovi a D. Bachoríkovi, ktorí sa postarali o vkusnú hudobnú projekciu. Pochvala nech zaletí aj rodičom a príbuzným za kreativitu a ochotu vyrábať masky pre svoje deti.

skolske kolo vo vybijanej 2019 1Aj dievčatá na 2. stupni si našli čas, aby strávili jedno pekné popoludnie v telocvični, kde sa konalo školské kolo vo vybíjanej. Nastúpili vysmiate, plné elánu dosiahnuť pre svoju triedu čo najlepší výsledok. Jednotlivé triedy po vzájomných zápasoch dopadli takto:

5. B. porazila 5. A. triedu.

6. A. porazila 6. B. triedu.

7. B. porazila 6. A. triedu.

5. B. porazila 7. B. triedu.

Zúčastneným triedam ďakujeme za pekné športové popoludnie. fotogaléria

skolske kolo vo florbale 2019 1Opäť jedno popoludnie v telocvični patrilo chlapcom 2. stupňa. Jednotlivé triedy si prišli medzi sebou odhrať zápasy vo florbale. Všetky triedy chlapcov bojovali zo všetkých síl, aby nastrieľali čo najviac gólov. Triedy, ktoré sa zúčastnili školského kola si zahrali navzájom medzi sebou takto:

6. A. trieda vyhrala zápasy so 5. B. a 6. B. .

8. B. trieda vyhrala zápasy so 6. A. a 7. B.

7. B. trieda vyhrala zápasy so 5. B. a 6. A.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a veríme, že prežili pekné popoludnie. fotogaléria

lyziarsky vycvik12Naši siedmaci v dňoch 22.1. - 25.1.2019 absolvovali Základný lyžiarsky výcvik vo Vrátnej doline pod vedením vyškolených pedagógov, ktorí majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti "inštruktor športu". Počasie bolo výborné, taktiež strava aj ubytovanie. Začiatočníci sa naučili lyžovať a ostatní sa zdokonalili v lyžiarskej technike. V deň vyhodnotenia a sebareflexie našich zvládnutých vízií sa naši žiaci aktívne zúčastnili pretekov v slalome. Boli rozdelení do 4 skupín.

Víťazi:

   1. skupina: Dorotka Salášková

  1. skupina: Martin Vlk
  2. skupina: Dorotka Orieščiková
  3. skupina: Adelka Kováčiková

Víťazi boli odmenení vecnými cenami a každý účastník lyžiarskeho kurzu obdržal certifikát a sladkú  medailu. Všetci nelyžiari odchádzali domov nielen plní zážitkov, ale aj s dobrým pocitom, že úspešne zvládli výzvu naučiť sa lyžovať. FOTO

Blahoželáme!

vins 2018

mikulasMikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
každý rok nosievaš do okien dary.
Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,
každý rok myslievaš na dobré deti!

Vo štvrtok 6. 12. vdýchla sviatočná mikulášska nálada aj do našich tried. Po roku opäť medzi žiakov zavítal Mikuláš. Tradične v sprievode čerta a anjelov dobrým deťom porozdával sladkosti. FOTOGALÉRIA

vyrocieZákladná škola na Ulici Eliáša Lániho v Bytči tento rok oslavuje 90. výročie svojho založenia. S finančnou podporou grantového systému mesta Bytča a s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja sa v Dome kultúry Bytča uskutočnila slávnostná akadémia. Počas nej žiaci školy pod vedením svojich pedagógov pre 90-ročnú jubilantku uvili kytičku spevu, tanca i hovoreného slova. Pozvanie na oslavy školy prijali vzácni hostia - primátor mesta Bytča Ing. Miroslav Minárčik, zástupcovia mesta, riaditelia škôl, rodičia, zamestnanci školy a v neposlednom rade starší kolegovia, bývalí učitelia. Nemenej významnou časťou akadémie bolo odovzdávanie ďakovných listov pedagógom, ktorí prežili väčšinu svojho aktívneho pracovného života v tejto škole.

90 rokov v živote školy nie je len deväť desaťročí! Počas tohto obdobia bránami školy prešlo tisíce žiakov, stovky učiteľov a zamestnancov. Bola svedkom mnohých úspechov, radostí, ale i drobných neúspechov či sklamaní. Veď práve základná škola je miesto, kde sa z malého vyľakaného žiačika formuje mladý človek pripravený zaujať svoje miesto v živote.

Milá naša oslávenkyňa,

k Tvojmu jubileu Ti želáme veľa žiakov, ktorí prežijú v Tvojom školskom prostredí nezabudnuteľnú časť svojho života. Želáme Ti veľa neúnavných učiteľov a zamestnancov, ktorí budú vždy tými usmiatymi a trpezlivými druhými rodičmi. Želáme Ti tiež veľa spokojných rodičov, ktorí privedú cez Tvoje brány svoje deti a prispejú k tomu, aby si tu zostala aj pre budúce generácie.

     FOTOGALÉRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              zamestnanci školy

vybijanaVo štvrtok 15.11. 2018 sa uskutočnil turnaj vo vybíjanej v okresnom kole ml. žiakov. Zúčastnilo sa 6. škôl - ZŠ E. Lániho, ZŠ Kolárovice, ZŠ Mierová, ZŠ Kotešová, ZŠ Hlboké, ZŠ V. Rovné. Školy boli rozdelené do dvoch skupín. My sme si vylosovali skupinu A, v ktorej sme mali ZŠ Kotešovú a ZŠ Mierovú. Obidva zápasy sme vyhrali a tak sme hrali o 1. a 2. miesto so ZŠ Kolárovice, ktorá bola prvá v skupine B. Všetky deti sa veľmi snažili a bojovali o prvé miesto. Víťaz môže byť len jeden a tak sme skončili na krásnom 2. mieste.

Ďakujem deťom - M. Adamíkovi, M. Bazalovi, T. Petrekovi, K. Hudčekovej, V. Gališovej, M. Furgalákovi, A. Hôreckému, M. Hrabovskému, L. Valientovej, L. Michútovi, M. Ondrušovi......


FOTO