logo stránka zselanihoS finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja sa 11.10.2019 uskutočnili školské okresné okruhové preteky v areáli na Kaplnke v Bytči. Na štart pretekov sa postavilo viac ako 100 bežcov takmer zo všetkých základných škôl bytčianskeho okresu.

Súťažilo sa v 10 kategóriách, samostatne chlapci a dievčatá 5. - 9. ročníkov.

bez drog sk malaPrečo ľudia užívajú drogy? Ako drogy účinkujú? Čo je vlastne droga? Na tieto i ďalšie otázky hľadali naši siedmaci a ôsmaci odpovede spolu s pánom Petrom Remperom, prednášajúcim programu bezdrog.sk. Žiaci uviedli niekoľko dôvodov, prečo podľa nich mladí ľudia siahnu po droge. Počas uvoľnenej debaty však sami navrhli alternatívne spôsoby, ako zapadnúť do kolektívu, zbaviť sa nudy či napätia bez toho, aby si ničili zdravie a ohrozovali život. Pri hľadaní správneho smeru im pomôžu i informačné brožúrky, ktoré dostal každý účastník. foto

Naše deti nemôžeme chrániť každú minútu v živote. Zostáva nám len veľa sa s nimi rozprávať, vysvetľovať a následne veriť, že ich samostatné rozhodnutia v živote budú tie správne…  

ucelove cvicenie malaUplynulé slnečné dni nám dopriali ideálne podmienky na absolvovanie jednej z prierezových tém, ktorá je povinnou súčasťou štátneho vzdelávacieho programu. V rámci Ochrany života a zdravia bolo 12.-13.septembra realizované Jesenné účelové cvičenie. Pod velením Ing. I. Maceka najskôr vo štvrtok žiaci naberali teoretické vedomosti z oblasti riešenia mimoriadnych udalostí, zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy, ochrany prírody a pobytu v prírode. V piatok si svoje získané kompetencie vyskúšali počas praktickej časti. Po evakuácii školy sa po pochodovej trase presunuli na lúku pod Vodojemom. Kým však dorazili do cieľa, museli splniť úlohy účelového cvičenia na šiestich stanoviskách. Túto náročnú úlohu sa podarilo najlepšie zvládnuť žiakom z 8.A a 9.B. Cvičenie uzavrel hromový pozdrav všetkých zúčastnených…

OndrasNeprebudeným, známou poviedkou od Martina Kukučína, sme otvorili tohtoročný filmový klub v našej škole. Filmová klasika i tentokrát vzbudila záujem u mladých divákov a, samozrejme, u tých, ktorí majú prirodzenú túžbu pochopiť ideu literárnych diel obdobia realizmu. Aj keď Ondráš Machuľa, hlavná postava s citlivou detskou dušou, predstavuje svojou inakosťou menšinu, verme, že naša mládež po interpretácii filmového i literárneho spracovania pochopila silný príbeh, ba dokonca sa pridala k tým, ktorí rešpektujú identitu každého človeka, prejavujú mu úctu a dôstojnosť vnímajú ako morálny vzťah nielen k sebe, ale aj k druhým. Tešíme sa na ďalšie filmové popoludnie!:)

otv rokaDva mesiace letných prázdnin ubehli ako voda. V pondelok 2. septembra opäť zazvonil školský zvonec, ktorý odštartoval nový školský rok 2019/2020. Slávnostné otvorenie roka sa kvôli dažďu konalo v telocvični. Žiakom, rodičom a zamestnancom školy sa prihovoril primátor mesta Ing. Miroslav Minárčik a riaditeľka školy PhDr. Mária Torousová, ktorá čarovným kľúčom odomkla školu našim malým prváčikom. O spestrenie školskej slávnosti sa básňou postarala tretiačka Alžbetka. 

Milí žiaci, začína sa ďalší školský rok. Vykročte šťastne na dlhú, no prekrásnu cestu za poznaním! FOTO

logo ZS ELaniho maleMilí žiaci!

Slávnostné otvorenie nového školského roka bude 2. septembra o 8.00 hod. na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia otvoríme nový školský rok v triedach.

Tešíme sa na Vás!

Snimka obrazovky 2019 08 04 o 13.06.54Vaneska Petrovská, žiačka našej školy, sa svojimi výkonmi zaradila medzi najväčšie talenty horskej cyklistiky Slovenska i sveta. Počas predchádzajúcich mesiacov sa stala majsterkou Slovenska, Európy i sveta.

Sme na ňu všetci veľmi pyšní, BLAHOŽELÁME!!!

Pozrite si jej víťaznú jazdu

DSCF2583Skončil sa ďalší školský rok a rozlúčiť sa s ním prišli pedagógovia, žiaci, rodičia a vzácni hostia, pán primátor mesta Bytče, pán Miroslav Minárčik a bývalý žiak, pán Peter Koiš. Tento školský rok bol pre nás všetkých výnimočný. Oslávili sme 90. výročie našej školy a celý rok sme venovali našej jubilantke.

Sme hrdí na všetky deti, ktoré povyhrávali vedomostné, športové, recitačné súťaže na okresných i krajských kolách. A tento školský rok bol pre nás opäť mimoriadne úspešný! Právom im patrí naše poďakovanie vo forme knižnej odmeny.

Žiakom, ktorí opúšťajú brány našej školy, želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu. A nám všetkým prajeme, nech dni voľna sú plné oddychu, slnka a veselých zážitkov! FOTO

IMG 20190619 114636 copmress1Olympijský klub Žilina a  Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity usporiadali  v stredu 19. júna atletické podujatie pre deti a mládež "Beh olympijského dňa", ktorého sa úspešne zúčastnili aj naši športovci vo svojich kategóriách.

1. miesto - Paťka PRIBILOVÁ

4. miesto - Dorotka SALÁŠKOVÁ

______________________________________

4. miesto - Samko SEDDAOUI

6. miesto - Maťo ZAJAC

 

Blahoželáme!