terkaPri pohľade do zrkadla je väčšina žien na seba prehnane prísna. Nepáčia sa im zadok, stehná alebo bruško, a to všetko preto, že ideál krásy nabáda k superštíhlosti, perfektným vlasom a dokonalému obočiu. Čo je krása a ako vnímame samy seba, zážitkovou formou priblížila PhDr. J. Slašťanová z CPPPaP v Bytči našim siedmačkám. V tomto citlivom veku je dôležité naučiť dievčatá vytvárať si pozitívny sebaobraz a sebaprijatie. Tým sa nielen že snažíme predísť negatívnym faktorom, ktoré môžu viesť k poruchám príjmu potravy u dospievajúcich dievčat, ale zároveň z nich vychovávame sebavedomé ženy, ktoré majú svoj život pevne v rukách…

terkaRozvíjanie sebareflexie, sebaúcty, ako aj sociálnych zručností, ktoré sú nevyhnutné k pestovaniu kvalitných medziľudských vzťahov, bolo cieľom preventívneho programu CPPPaP v Bytči, ktorý absolvovali naši šiestaci 29. 10. - 6. 11. 2019. Pod vedením Mgr. M. Martončíka sa počas dvoch stretnutí žiaci interaktívnou formou oboznámili s problematikou šikanovania a kyberšikanovania. Cez diskusiu, modelové situácie a hru si každý ujasnil, čo to vlastne je, ako spozná, že ide o šikanovanie, a hlavne ako sa môže brániť. Veríme, že aj touto cestou pomôžeme vytvoriť podmienky, v ktorých sa naše deti budú v škole cítiť bezpečne a vždy budú vedieť, čo majú v danej situácii robiť. Pri najmenšom pocite ohrozenia sú všetkým našim žiakom otvorené dvere u pani riaditeľky, zástupkýň RŠ a taktiež sa možu s dôverou obrátiť na svoje triedne učiteľky...

 florbal 3 2019V stredu 13. novembra strávili chlapci - florbalisti v telocvični. Prišli plní elánu dosiahnuť čo najlepší výkon, teda reprezentovať svoju triedu. Zišli sa triedy 5.A, 5.B ,6.A , 6. B , 7. B ,8. B. Odohrali medzi sebou vzájomné zápasy, a tak sa víťazom stala 6.A. Dodržiavanie pravidiel mal na starosti rozhodca p. uč. Macek. Chlapci prežili pekné popoludnie, i keď niektorí odišli zo svojho výkonu sklamaní, ale tak to už v športe býva.

Ďakujeme chlapcom za účasť a víťazovi gratulujeme! Foto

navsteva dochodcov 1Natrhám si kvety pod lesom na strání, Vám starí rodičia kytku dám do dlaní. Hoc vlas Vám šedivie a zrak sa zakalí, prijmite od detí najkrajšie pozdravy.

Týmito slovami začala svoj príhovor p. uč. Šefarová. V úlohe slávnostného rečníka stála už niekoľkýkrát. Vždy sa snaží priniesť niečo, čo by starkých posilnilo na ich životnej ceste. Nie je ťažké slovami človeka rozplakať, oveľa ťažšie je vyrieknuť slová, ktoré ho podporia, posilnia a povzbudia. Oslava ich života je hudbou, ktorá zaznieva a vyžaduje obdiv a úctu. S radosťou a potešením v Mesiaci úcty k starším pre nich pripravili žiaci našej školy malú slávnosť. Pani vychovávateľky p. Ballová a p. Játyová pripravili s deťmi v ŠKD pre našich starkých milé darčeky, ktorými ich potešili. Starkí mali z nich obrovskú radosť.

O krásny program plný spevu, básní a melódií sa postarali: Lili Játyová, Karin Kaháková, Olívia Hujíková, Nelka Zadubanová, Martin Ondruš, Ema Ondrušová, Danielka Kolkusová, Gabika Gaňová, Vaneska Ostrochovská. Foto

oldies19

Lets Dance 0Tanec rozvíja koordináciu pohybu, kontrolu tela i estetické cítenie. Zároveň podporuje dobré držanie tela v každom veku. V jedno októbrové popoludnie sa stretli naše deti, ktoré rady tancujú, na tanečnej súťaži Let´s Dance.  Áno, pamätáte si správne, ide o názov relácie, ktorá bola odvysielaná na televíznych obrazovkách. My sme si podmienky súťaže trochu prispôsobili a nadšenci tanca tak mohli predviesť svoje ladné tanečné kroky individuálne, a nie v pároch. Súťažiaci sa dôkladne pripravili, vystúpili pred porotu a publikum. Tanečné prvky boli úžasné! Víťazkou tejto súťaže v tomto školskom roku sa stala Vanesska Ostrochovská, 2.miesto patrilo Lucii Harvancovej a 3. miesto si vytancovala Sárka Setnická. Všetkým srdečne blahoželáme! FOTO

darcovstvo krvi 1Krv - životadarná tekutina. Dôležitá pri záchrane ľudského života. Aj na našej škole sa nad touto situáciou zamysleli pani učiteľky, rodičia, pani kuchárka, pani učiteľky zo špeciálnej školy, študenti ako aj členovia Hasičského zboru v Bytči a prišli darovať krv. Telocvičňa sa 16. 10. 2019 premenila na transfúznu stanicu. Pani doktorka v spolupráci so sestričkami najskôr darcov vyšetrili, či sú  schopní darcovstva. Takýchto darcov bolo 26. fotogaléria

Všetkým darcom úprimne ďakujeme a prajeme veľa zdravia!

DJI 0087

Rozhodli sme sa, že sa na les pozrieme z vtáčej perspektívy a budeme pri tom aj užitoční. Znalosť lesníckych postupov, vedomosti a vzťah k životnému prostrediu, k lesu, jeho ochrane a rozvoji sme si vyskúšali so žiakmi 8. ročníkov.

Pod odborným dohľadom zamestnancov Lesov SR sme zmapovali aj situáciu s poškodením porastu podkôrnym hmyzom. Žiaci, zapojení do aktivity z vtáčej perspektívy pochopili dôvody zvýšenej ťažby kalamitného dreva v regióne a v konečnom dôsledku môžu využiť tieto poznatky v praktickom živote resp. pri ďalšom štúdiu.

FOTO

klub Stur IIMožno si myslíme, že dnešná mládež nemá záujem o klasické slovenské filmy, opak je však pravdou. Uplynulo už takmer 176 rokov od historického okamihu, keď sa Ľudovít Štúr so svojimi prívržencami dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny, a povýšili tak kultúrnu i vzdelanostnú úroveň všetkých Slovákov. Najstarší žiaci si v popoludňajšom filmovom klube prostredníctvom seriálu „Štúrovci“ pripomenuli hlavné dôvody kodifikácie nášho materinského jazyka, ale aj historické udalosti, ktoré predchádzali rokom meruôsmym.

Ľudovít svojou húževnatou činorodou prácou zostáva vzorom pre viaceré generácie, preto prajme našim žiakom, aby vo svojom okolí spoznávali čo najviac zobrazených i reálnych pozitívnych vzorov...