S0108020

V stredu 6. 12. vdýchla sviatočná mikulášska nálada aj do našich tried. Po roku, opäť medzi žiakov, zavítal pán s bielou bradou, dlhým červeným plášťom a s vrecom plným sladkostí. Mikulášovi už tradične robili spoločnosť anjel a čert. Nech vzácna mikulášska návšteva, ale aj piesne a básne v podaní žiakov spríjemnia predvianočný čas. FOTOGALÉRIA

DSC00187Mikuláš tento rok nezabudol ani na žiakov z 9.B triedy, ktorým vyhral voľný vstup na výstavu Body the Exhibition do Bratislavy. Zároveň myslel aj na úspešne reprezentujúcich žiakov z 9.A, jedenástim taktiež umožnil vidieť expozíciu o ľudskom tele v jeho rôznych podobách. Spoločne strávený predvianočný čas deviataci umocnili aj návštevou tradičných vianočných trhov a klziska v našom hlavnom meste. Zohrial ich nielen chutný detský punč, ale i dobrý pocit z čarovných chvíľ so svojimi spolužiakmi či pani učiteľkami. Drahý Mikuláš, veríme, že naši najstarší žiaci sú Ti vďační za takýto netradičný balíček! fotky

phoca thumb l vazime si starobu 8Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. 

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, 

podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,    

keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

My to všetko dobre vieme, veľa toho nepovieme,

ale všetky krásne slová, znejú s láskou znova, znova.

Preto ešte dlho, dlho žite nám, to  Škola Lániho v Bytči praje Vám.  

 

Toto prianie a ešte veľa krásnych slov a piesní zaznelo v Domove dôchodcov v Hrabovom od detí našej školy. Krásne dopoludnie v rámci mesiaca úcty k starším im spríjemnili Igorko Ostrochovský, Sabínka Pelikánová, Karolínka Čičková a deti z ŠKD - Danielka Kolkusová, Nelka Zadubanová a Simonka Chalúpková. Foto

kvapka krviV októbri sa telocvičňa našej školy premenila na transfúznu stanicu. Postupne prichádzali darcovia krvi, aby svojim dobrým skutkom pomohli tým, ktorí sú  v ohrození života a túto životne dôležitú tekutinu práve potrebujú.

Veľká vďaka patrí učiteľom našej školy, rodičom, pani kuchárkam ako aj zamestancom Špeciálnej základnej školy v Bytči.

Všetkým darcom prajeme veľa zdravia!

Foto

SAMT

O2 prináša 24 Športových akadémií Mateja Tótha celému Slovensku a naša škola je jednou z nich!

Vďaka úspešnému projektu získala naša škola grant na športový program v réžii Mateja Tótha a jeho profesionálnych trénerov.

Tím trénerov a odborníkov, vypracovali metodiku a súbor cvičení, ktoré podnecujú výkonnostný rast, ale hlavne dbajú na kvalitu pohybu, zdravý vývoj dieťaťa a celkovú radosť z pohybu. Tréningový program akadémie sa opiera o inovatívne metódy, v ktorých tvorcovia programu skĺbili najnovšie poznatky zo športového tréningu detí s poznatkami z fyzioterapeutie, vývojovej kineziológie a detskej psychológie.

Jedinečný športový krúžok bude v škole k dispozícii bezplatne pre 20 detí mladšieho šk. veku v trvaní 1 školského roka.

Vo štvrtok 5. októbra 2017 navštívil osobne Matej Tóth našu školu a symbolicky odovzdal víťazný grant O2 – Dobrý beh. Prostredníctvom plakety, na ktorej je odtlačok Matejovho chodidla, zanechal na škole navždy svoju stopu a priamy odkaz na športovú motiváciu detí i mladých športovcov.

foto

20170929 103828

Prostredníctvom grantového programu Zdravotnej poisťovne Dôvera podporila Nadácia pre deti Slovenska 12 najlepších športovcov našej školy. Deti absolvovali komplexnú preventívnu telovýchovnolekársku prehliadku v zdravotníckom zariadení SPORTMED v Bratislave spojenú s diagnostikou trénovanosti. Ich pravidelný tréningový objem prináša výsledky v podobe úspešnej reprezentácie školy. Špecializované zdravotné a funkčné vyšetrenie poskytlo deťom informácie týkajúce sa ich aktuálneho zdravotného stavu i stavu trénovanosti.

Začiatok roka bol pre deti zo školského klubu výnimočný. Slniečko svojimi lúčmi doprialo deťom pobyt vonku, ale jedným lúčom pošteklilo detské tváre aj po príchode do tried. Na stole ich čakalo milé prekvapenie. Nové hračky už netrpezlivo čakali na svojich majiteľov: plastelíny a nové modelovacie hmoty na tvorivú činnosť, logické hry. Chlapci sa potešili dominovej dráhe, novým skladačkám a futbalovým loptám. Vodové farby, pastelky, nožnice a lepy zas urobili radosť  zručným majstrom a umelcom. Vďaka sponzorom, ktorí vyčarili úsmev na detských tvárach sa oddychová a rekreačná činnosť v školskom klube detí môže rozvíjať plným náručím. Poďakovanie patrí:

Ľ. Fusko, Gfgroup Čadca

Mgr. Ľ. Marjak, Lumaco , Čadca

Ing. J. Válek, Energy Pro, Žilina

Ďakujeme sponzorom Žilinského kraja.  Veľmi by nás potešilo, keby takéto sociálne cítenie prejavili aj podnikatelia a firmy mesta Bytča. FOTO

Piatok 29. septembra sa niesol v školskom klube detí v duchu „Športujeme s radosťou“. Športovali a súťažili deti 3. a 4. ročníkov. Cieľom športového popoludnia bolo vzbudiť záujem detí o pohyb a osvojiť si súbor nenáročných hier. Deti si rozvíjali schopnosť samostatne riadiť hru v kruhu spolužiakov, rozvíjali zmysel pre kolektívnosť, zmysel pre fair play či schopnosť oceniť kvality súpera alebo zmieriť sa s prehrou. Obiehanie okolo spoluhráčov; Streľba loptou  na cieľ; Tenisová  štafeta; Na jeleňov a   Puška s obručami – to boli disciplíny, v ktorých si žiaci zmerali svoje sily, šikovnosť a obratnosť. Aj keď nebolo možné, aby všetci boli víťazi, podstatné bolo, že deti spoznali nové hry a opäť strávili jeden deň zmysluplne - športovaním.  FOTOGALÉRIA