DSCF2583Skončil sa ďalší školský rok a rozlúčiť sa s ním prišli pedagógovia, žiaci, rodičia a vzácni hostia, pán primátor mesta Bytče, pán Miroslav Minárčik a bývalý žiak, pán Peter Koiš. Tento školský rok bol pre nás všetkých výnimočný. Oslávili sme 90. výročie našej školy a celý rok sme venovali našej jubilantke.

Sme hrdí na všetky deti, ktoré povyhrávali vedomostné, športové, recitačné súťaže na okresných i krajských kolách. A tento školský rok bol pre nás opäť mimoriadne úspešný! Právom im patrí naše poďakovanie vo forme knižnej odmeny.

Žiakom, ktorí opúšťajú brány našej školy, želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu. A nám všetkým prajeme, nech dni voľna sú plné oddychu, slnka a veselých zážitkov! FOTO