Tento rok nám všetkým priniesol do škôl viacero prekážok, čo sa dotklo aj triedneho kolektívu. Nemôžeme sa osobne vidieť, počuť a porozprávať sa o svojich zážitkoch. Bohužiaľ, zatiaľ sme najviac ukrátení o tie spoločné zážitky z triedy. V tento predvianočný čas by sme si v triede navodili príjemnú atmosféru a rozdávali si navzájom lásku, porozumenie a pre potešenie aj milé darčeky. Žiaci v 7.A však tvoria perfektný kolektív aj na diaľku a spoločne sa cez videohovor dohodli, že sa aspoň obdarujú pohľadnicou. Žiaci si na online hodine za pomoci triednej pani učiteľky medzi sebou vylosovali kamaráta, ktorému mali pohľadnicu poslať.  Pohľadnicu žiaci vyrábali vlastnoručne - kreslili, lepili, strihali. Niektorí siedmaci si vyrobili aj obálku, do ktorej ukryli svoju pohľadnicu.  Radosť z vyrábania či doručenia bola obrovská. Nezaháľala ani triedna pani učiteľka, ktorá taktiež obdarila svoje dietky z triedy milým pozdravom do ich poštových schránok.Foto