mikulas obrMikuláš ani tento rok nezabudol na žiakov zo ZŠ na Ul. E. Lániho v Bytči. Pandémia je pre neho síce problém, ale nie neriešiteľný. Len čo sa rozžiarila majestátna jedlička na školskej chodbe, Mikuláš v sprievode čerta a anjela vstúpili do tried, aby potešili a balíčkami obdarili našich najmenších. Veselý online príhovor venovali aj žiakom, ktorí sa v tomto pandemickom čase učia z domu.

Ďakujeme p. primátorovi Ing. Minárčikovi, riaditeľke školy PhDr. Torousovej a rodine Játyovej za spoluprácu pri organizovaní tejto tradičnej školskej akcie. FOTOGALÉRIA