hlboke1"Vážená pani riaditeľka, minulý piatok popoludní sme s kamarátkou navštívili obec Hlboké nad Váhom. Počasie bolo krásne, a tak sme sa vybrali na prechádzku k Hlbockému vodopádu. Cestou späť sme v lese postretli  trojicu detí, ktoré usilovne s lopatkami čistili potôčik zapadaný lístím, aby mu uvoľnili prietok a nerozlieval sa na chodník. Nedalo nám a pristavil sme sa. Deti, žiaci šiesteho ročníka - ako sme neskôr zistili, nám povedali, že chodia k vodopádu už od leta. Snažia sa Hlbocký potôčik udržiavať, aby ho nezanášalo blato, lístie a odpadky a aby sa voda nestrácala. Boli veľmi komunikatívni. Dozvedeli sme sa od nich mnoho zaujímavostí, napr. že pri vodopáde a v okolí sa nakrúcalo niekoľko rozprávok a poradili nám, čo všetko v obci môžeme navštíviť. Títo podarení teenageri nám totálne vyrazili dych. Dobrovoľne vymenili virtuálny život za ten reálny a robili niečo užitočné pre nás ostatných... to sa dnes u mladých ľudí vidí zriedkavo. Je to pekná vizitka rodičov, školy i obce, no najmä ich samých. Veľká pochvala patrí Nelke Hofericovej, Regine Križaníkovej a Sebastiánovi Gaňovi, žiakom 6. ročníka ZŠ na Ul. Lániho v Bytči. 
Myslíme, že si zaslúžia trocha popularity, preto vás chcem poprosiť o zverejnenie tohto listu na vašej fb, prípadne webovej stránke školy. Ďakujeme!

S pozdravom Helena Pajerová Makov a Iveta Bobulová Čierne pri Čadci."

Táto pochvala mi prišla dnes do mailovej pošty. Sme radi, že našu školu navštevujú žiaci, ktorým nie je ľahostajné, ako vyzerá prostredie, v ktorom žijú!