Vážení rodičia,

aj v šk. r. 2020/21 má Vaše dieťa možnosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas a navštevovať záujmové krúžky. Budú ich viesť pedagógovia našej školy v budove základnej školy.

Vaše dieťa prinieslo domov vzdelávací poukaz, ktorý ho oprávňuje vybrať si z ponuky krúžkov. Krúžok, o ktorý má dieťa záujem, označte v zozname krúžkov hviezdičkou. Z ponuky krúžkov so vzdelávacím poukazom si žiak vyberie najviac jeden krúžok. Krúžky budú bývať v čase od 13:30 do 15:00 hod..

PONUKA KRÚŽKOV V ŠK. R. 2020/21:

Názov krúžku

Vedúci krúžku

Ročník

Deň konania

Krúžky so vzdelávacím poukazom

Nauč sa čítať medzi riadkami

Mgr. Sládková

8. r.

utorok

Počítačový krúžok

PaedDr. Chvalníková I.

1. – 9. r.

utorok

Šibistrunka

Mgr. Ohrádková

1. – 4. r.

štvrtok

Basketbalový

Ing. Macek

2. – 9. r.

utorok

Šikovníček

Mgr. Bologová

1. – 3. r.

streda

Futbalovo-florbalový

Mgr. Šefarová

4. – 9. r.

streda

FILM CLUB

Mgr. Kulíšková

5. – 9. r.

štvrtok

Malí, veľkí vedci, výskumníci

Mgr. Litvíková

5. – 9. r.

utorok

Mozgové závity

Mgr. Hulínová

9. r.

streda

Atletická prípravka

Mgr. Hulínová

1. – 5. r.

piatok

Lipka-folklórny krúžok

Mgr. Hruštincová

1. – 4. r.

streda

Relaxačný krúžok

Mgr. Ďurajková L.

5. – 9. r.

streda

Krúžky bez vzdelávacieho poukazu

Hravá angličtina

Mgr. Gabrielová

1. – 4. r.

streda

Matematika hrou

Mgr. Bologová

2. – 4. r.

utorok

Svet okolo nás

Mgr. Rumanová

1. – 4. r.

utorok

Hravé pokusy

Mgr. Litvíková

5. – 7. r.

streda

Matematika a programovanie

Mgr. Macková

8. r.

utorok

Jazykové doučovanie-ANJ

Mgr. Kancnýřová

6. – 9. r.

utorok

Jazykové doučovanie-NEJ

Mgr. Belejová

7. – 9. r.

streda

Jazykové doučovanie-RUJ

Mgr. Zubáňová

7. – 9. r.

streda

Doučovanie pre testovanie T9 z MAT

Mgr. Večeríková

9. r.

utorok

Doučovanie pre testovanie T9 zo SJL

Mgr. Harmečková

7. r.

utorok