budzogan

                             ,,Hory volajú a ja musím ísť."

                                                                                           neznámy autor

...povedali sme si a vybrali sme sa na Zbyňovský skalný budzogáň. Takto sa oficiálne nazýva zaujímavý skalný útvar, ktorý bol cieľom našej turistiky v rámci turistického krúžku. Trasa začínala v časti Hradná v obci Súľov-Hradná, kam sme sa komfortne doviezli autobusom. Ďalej stačilo nasledovať žlté turistické značenie, a za hodinu a štvrť sme už obidvovali úžasné výhľady až na Malú Fatru. Výstup bol nenáročný, a ak nebudete dlho váhať, určite si ešte vychutnáte krásy jesennej prírody. Hor sa do hôr!
naša fotogaléria

Kresleny futbalistaSlnečné piatkové popoludnie žiaci piateho až ôsmeho ročníka strávili pri futbale. Zišli sa nielen chlapci, ale aj dievčatá, aby medzi sebou odohrali priateľské zápasy. Ako to už pri futbale býva, vždy niekto prehrá a niekto zvíťazí. Teda niektorí futbalisti odišli s úsmevom, niektorí boli sklamaní. Ale nakoniec všetci strávili pekné popoludnie. A ako si počínali naši futbalisti?

5.A : 5.B skončili 1:2, 6.A : 6.B skončili 0:1 , 7.B : 8.A skončili 3:1, 5.A : 8.A skončili 0:1, 5.A : 6.A skončili 2:1, 6.B : 7.B skončili 0:2

Čo povedať na záver?  Chlapcom aj dievčatám patrí veľká pochvala za pekné popoludnie a verím, že nám situácia v budúcnosti dovolí opäť sa stretnúť a stráviť voľný čas pri futbale. foto

recyklohry4Žiaci a zamestnanci našej školy podporujú životný štýl šetriaci našu modrú planétu. Okrem teoretických vedomostí každodenne konajú aj prakticky – recyklujú papier, plasty, sklo, kovové odpady, staré batérie aj starý elektroodpad a mobily. Výsledky týchto našich činov sa pravdepodobne ukážu až po mnohých rokoch. No našim najusilovnejším enviroaktivistom sa predsa len ušla malá odmena už teraz. Z projektu Recyklohry, do ktorého sme už niekoľko rokov zapojení, dostalo jedenásť našich najaktívnejších tried sady spoločenských stolových hier. Žiaci 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.B, 5.A, 5.B, 6.B, 7.A, 8.A a 9.B si tak môžu spestriť prestávky či triednické aktivity veselou zábavou v kruhu svojich kamarátov... Foto

Jablko

Jabĺčko si rada dám,
z každého ja ochutnám.
Či je farby zelenej,
alebo aj červenej.
Vitamíny ony majú,
silu nám vždy dodávajú.
                                                                               (Laura Vyšná, 5. B)                                                                                                             

Vo štvrtok 21. 10. 2021 žiaci 5. B triedy oslávili Deň jablka. Počas týždňa sa zapojili do súťaže o najkrajšiu literárnu prácu a o najkrajšie jablko. Najkrajšie práce dostali sladkú jablkovú odmenu. Ku každej oslave neodmysliteľne patrí aj občerstvenie. O sladké koláčiky, sušené jabĺčka, mušt i čerstvé jabĺčka sa nám postarali skvelí rodičia, za čo im patrí veľká vďaka. Spoločne sme si pripravili lievance s jablkovým kompótom a porozprávali sme sa o význame tohto zázračného vitamínového ovocia v našom každodennom jedálničku. Domov sme išli nasýtení, obohatení o nové poznatky a šťastní zo spoločne strávených chvíľ. FOTO

logo slavik slovenska 200,, ... SPIEVANKY, SPIEVANKY, KDEŽE STE SA VZALI?..."

          Odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá. Priniesli ich žiaci od prvého až po deviaty ročník našej školy.

          Naši „ SLÁVICI“ sa po dlhej prestávke opäť zapojili do celoslovenskej speváckej súťaže ľudových piesní Slávik Slovenska. V duchu hesla „ PIESŇOU PROTI COVIDU “ sa za dodržania opatrení predviedli v celej svojej  kráse. Súťaž prebiehala v troch  kategóriách, do ktorých postúpili tí najlepší speváci z jednotlivých tried. Porota mala naozaj ťažkú úlohu, lebo vybrať najlepšieho slávika nebolo ľahké. Každému  súťažiacemu však patril diplom, cena a samozrejme potlesk za jeho odvahu.  No víťaz mohol byť len jeden. Veľká gratulácia preto právom patrí Agátke Ďurianovej, Sofinke Gabajovej a Tamarke Michálkovej, ktoré nás budú reprezentovať v okresnom kole. DRŽTE IM PALCE A O ROK OPӒŤ DOSPIEVANIA, PRIATELIA !!!

SLÁVICI NAŠEJ ŠKOLY - FOTO

Vážení rodičia,

aj v šk. r. 2021/22 škola ponúka žiakom možnosť navštevovať pestré záujmové krúžky.

V najbližších dňoch Vaše dieťa prinesie domov vzdelávací poukaz, ktorý ho oprávňuje vybrať si krúžok z uvedenej ponuky a bezplatne ho navštevovať. Jeden krúžok, o ktorý má dieťa záujem, označte v zozname krúžkov hviezdičkou a vzdelávací poukaz prosíme odovzdať čo najskôr triednemu učiteľovi. Krúžky pod vedením pedagógov školy budú bývať od októbra do mája v čase od 13:00 do 14:30 hod., príp.v závislosti od typu krúžku (napr. turistický) v upravenom režime.

branaVo štvrtok 2. septembra opäť zazvonil školský zvonec, ktorý odštartoval nový školský rok 2021/22. Žiaci 2. až 9. ročníka po dvojmesačných prázdninách opäť zasadli do školských lavíc. 

Slávnosť vítania žiakov 1. ročníka sa uskutočnila v školskej telocvični. Malým školákom sa prihovoril primátor mesta Ing. Miroslav Minárčik a riaditeľka školy PhDr. Mária Torousová, ktorí im zaželali veľa úspechov a radostných dní v škole. O spestrenie školskej slávnosti sa básňou postarala aj štvrtáčka Stelka.

Slávnostným aktom – "sľubom prváka", sa naše prváčence zaradili do cechu školského. Mohli tak prvýkrát vykročiť balónikovou školskou bránou na dlhú, no prekrásnu cestu za poznávaním a objavovaním. FOTO

 

happy cute cartoon school children vectorVedeli by ste zostrojiť octovú raketu?  Poznáte rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou? Fascinuje Vás staroveký Egypt?  Napadlo Vám niekedy, koľko merajú školské chodby?

Tieto info a ešte oveľa viac sa dozvedeli naši žiaci z II. stupňa, ktorí sa zúčastnili letnej školy. Učili sa hrou, zabavili pri pokusoch, získavali praktické poznatky a zopakovali svoje naučené vedomosti.

V blokoch venovaných slovenskému jazyku sa venovali pravopisu, poézii a gramatike. Zabavili sa pri jazykovom milionárovi, literárnych a gramatických rébusoch. Spestrením bola didaktická rozprávka „ Ako šli dĺžeň, mäkčeň, vôkaň, bodky a vybrané slová do letnej školy “. Pripravili si „slovný šalát“ – Povedz to inak. Vytvárali si stromy umeleckých prostriedkov. Pri všetkých aktivitách ich sprevádzal maskot – drevená múdra sova.

Na matematike si vytvorili myšlienkovú mapu vedomostí z predchádzajúceho šk. roka. Hravými aktivitami prepojili teóriu s praxou. Odkrokovali dĺžku školskej chodby a zistili, koľko je to metrov. Odmerali rozmery šk. skriniek a vypočítali ich objem a povrch. Pomocou čísel vyjadrili známe aj menej známe fakty o škole – zistili počet schodov, okien, lavíc, lavičiek alebo žiakov.

Náučný finančný chodníček ich čakal na finančnej gramotnosti.  Zoznámili sa s falzifikátmi bankoviek, založili si svoj prvý osobný účet. Pochopili rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou.

Počas bloku anglického jazyka si precvičili  speaking na rôzne témy. Zábavnou formou si zopakovali členy a  pripomenuli si spelling slov súvisiacich s prázdninami.

Na prírodovedných pokusoch  pozorovali bunky rastlín (mach, cibuľa), živočíchov (jednobunkové prvoky v sennom náleve) a húb (pleseň na chlebe). Skúmali, čo majú spoločné a čím sa líšia. Vyskúšali si pár jednoduchých pokusov: vyrobili  penovú sopku, nechali "vyrásť" obrieho červa, písali si tajné správy, "zostrojili" octovú raketu.

Tajomstvá fyziky spoznávali na fyzikálnych pokusoch. Overili si hydrostatický tlak, Archimedov zákon, či iné fyzikálne zákony. Vedeli ste, že papierová gulička sa nedá sfúknuť do fľaše? Naše ďeťúrence sa o tom už presvedčili. 

Do dávnych čias sa premiestnili počas bloku dejepisu. Spoznávali bohatú históriu a nádherné pamiatky starovekého Egypta. Nezabudli ani na dejiny Slovenska a prešli si cestu, ktorú počas života prešiel Ľudovít Štúr.

Nezanedbávali ani pohyb a svoje kosti rozhýbali cez pohybové hry. Využili telocvičňu a kabinet TV – balančné pomôcky, rebríky, preliezky. Zabavili a odreagovali sa spoločnými hrami a súťažami.

uLETeNÁ ŠKOLA preletela naozaj rýchlo a my veríme, že si ju naše deťúrence poriadne užili :- )   FOTO    

miniSkončil sa školský rok 2020/21. Vysvedčenia si prišlo prevziať takmer 500 žiakov, pre ktorých bol tento školský rok náročný, najmä z dôvodu mimoriadnej epidemiologickej situácie.

Sme hrdí na všetky deti, ktoré sa popasovali s neľahkou dištančnou výučbou. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí našli v sebe silu pri vzdelávaní svojich detí v domácom prostredí.

Právom patrí pochvala žiakom, ktorí nás reprezentovali v rôznych predmetových súťažiach a neboli im ľahostajné ani separačné aktivity našej školy. Dnes si priamo z rúk riaditeľky školy PhDr. Torousovej prevzali poďakovanie v podobe knižnej odmeny.

Žiakom, ktorí opúšťajú brány našej školy, želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu. A nám všetkým prajeme, nech dni voľna sú plné oddychu a príjemných zážitkov. FOTO