besiedkaNeoddeliteľnou súčasťou decembrovej mimoškolskej činnosti Základnej školy na Ul. E. Lániho je vianočná besiedka. Všetky triedne kolektívy pod vedením svojich pedagógov opäť aj tento rok uvili kytičku vinšov, piesní, tanca, no najmä zábavy, aby potešili svojich blízkych. Vďaka patrí nielen im, ale aj celému organizačnému tímu, ktorý s prípravou besiedky začal od prvých októbrových dní. Ďakujeme rodičom a priateľom školy za účasť, potlesk a za spoluprácu a podporu na žiackom vianočnom trhu. FOTO

koncertO predvianočnú náladu sa aj v tomto školskom roku zaslúžila spevácka dvojica Občianskeho združenia Škola života. Páni Jarko Gažo a Radko Pažej, za podpory obrazovej videoprojekcie, zaspievali vianočné koledy, známe piesne o zime, no najmä skladby, ktorými našim žiakom spríjemnili predvianočné chvíle.  FOTO

bd

 Aké je to byť iný? Akú váhu majú slová? Môžeme svojím konaním ovplyvniť život ľudí okolo nás? Ale ako?

Nielen o tom žiakom 1. stupňa rozpovedala rozprávka slávneho dánskeho rozprávkara H. CH. Andersena o škaredom káčatku, z ktorého sa jedného dňa stala krásna labuť. FOTO

pozdrav 2017

 „Hudba je maľbou, na ktorú sa človek pozerá ušami.“ 

Vlasta Burian

Opäť, po dlhšej prestávke, otvorila svoju náruč pre žiakov II. stupňa súťaž SUPERSTAR. Na krídlach „pop music“ sa vzniesli odvážlivci a nechali sa unášať tónmi  piesne, ktorá im prirástla k srdiečku. Smelo vystúpili  pred porotu, divákov a nebáli sa zmerať si svoje sily v jej predvedení. Napriek všetkým vplyvom i veľmi častému  výskytu anglických výrazov v bežnej hovorovej reči je obdivuhodné, že prevládali piesne slovenských interpretov.  Výkony našich SUPERSTÁRISTOV boli na vysokej úrovni a ťažké bolo veru rozhodovanie, kto sa stane víťazom. Porota v zložení p. uč. Gašparíkovej, Vozárikovej a Ďurajkovej mala ťažkú úlohu, no nakoniec rozhodla. Víťazom sa stala Tamarka Michálková. Druhé miesto patrilo Miške Michútovej a na treťom mieste sa umiestnila Lenka Hujová.  Víťazke i oceneným gratulujeme a veríme, že opäť o rok sa k nim pridajú ďalší, aby zamiešali karty nášho „ školského showbiznisu“.  NAŠE FOTO

       Hudba ľudí spája... Spojila aj nás – milovníkov husľového kľúča, tónov, piesní, spevu. Tón za tónom tvoril most za mostom    a prepájal nás navzájom. Stala sa z nás jedna veľká rodina, v ktorej si navzájom rozumieme a nepotrebujeme ani slovník či  obľúbený „google - prekladač“.

       Naši Hviezdičkári  aj tento rok odvážne vykročili na chodník populárnej hudby a vystúpili do hviezdneho neba. Strávili  tak jedno z mnohých príjemných popoludní na piatich čiarach notovej osnovy.Ako mihnutím čarovného prútika zrazu stála pred divákmi  Kristína, Dominika Mirgová, Darinka Rolincová, Lukáš Adamec či IMT Smile a predniesli svoje hity, ktoré  znejú skoro každý deň z médií. Každý súťažiaci sa tak aspoň na malú chvíľu stal hviezdou „pop music“.

       A ktorá hviezdička bola tá naj ...? Nech sa páči, tu sú ...

I.kategória :

Lejka Chlebinová – 1. miesto

Klárka Šelmeková – 2. miesto

Vanesska Gališová – 3.miesto

II.kategória :

Oliver Kalaš  - 1. miesto

Nelka Zadubanová – 2. miesto

Nelka Hofericová – 3. miesto  

 

P.S. Vravíte si, že tu ešte niečo chýba? Nie, nebojte sa! Ráčte vstúpiť a pozrieť si  naše FOTO.  A o rok... o rok opäť dovidenia!

 

givingtuesday logo final 300x300

Žiaci 7.A triedy sa rozhodli zapojiť do celosvetovej oslavy darovania a štedrosti "Giving Tuesday" a urobiť dobrý skutok.

"Dobré skutky robíme denne – pomáhame mladším spolužiakom utiahnuť šnúrky na topánkach, súrodencom s domácou úlohou doma, či rodičom pri domácich prácach.  Nie sú to skutky veľmi viditeľné ale také, ktoré robíme každý deň bez toho, aby sme si uvedomovali ich význam. Sú pre nás samozrejmosťou."

Aj napriek tomu chceli urobiť niečo "veľké". Rozhodli sa potešiť deti Detského domova v Bytči a priniesť im v pred-mikulášsky deň balíčky. Každý z domu priniesol sladkosti. Počas jednej hodiny sme sladkosti porozdelovali medzi 29 detí Detského domova.

29 detí – žiakov zo 7. A odovzdalo 29 balíčkov pre "domovákov".

Pozvánka Besiedka 2017

S0108020

V stredu 6. 12. vdýchla sviatočná mikulášska nálada aj do našich tried. Po roku, opäť medzi žiakov, zavítal pán s bielou bradou, dlhým červeným plášťom a s vrecom plným sladkostí. Mikulášovi už tradične robili spoločnosť anjel a čert. Nech vzácna mikulášska návšteva, ale aj piesne a básne v podaní žiakov spríjemnia predvianočný čas. FOTOGALÉRIA