den zeme 2019 4Naša modrá planéta sa zohrieva. Je plná plastového odpadu. Miznú lesy. Likvidujú sa lúky. Mení sa krajina. Príčinou sme my - ľudia.

22. apríla si už takmer päťdesiat rokov pripomíname Deň Zeme. Organizujú sa akcie upozorňujúce na krehkosť a zraniteľnosť Zeme, podujatia vyzývajúce k jej ochrane.

Naša škola sa tradične zapája do osláv Dňa Zeme. Tento rok naši žiaci vyčistili od odpadkov okolie školy, detské ihrisko pri poliklinike, areál zámku, park pri škole aj ihrisko Sokol. Pridali sa k tým, ktorým osud našej planéty nie je ľahostajný, k tým, ktorí si uvedomujú, že je dôležité, ako sa správame k životnému prostrediu, k svojej krajine, k svojmu domovu. foto

"My ľudia sme sa naučili lietať ako vtáci, potápať sa ako ryby, ostáva nám už iba naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia."

MDDKDetský svet odnepamäti túži po dobre, spravodlivosti a láskavom slove. Starší žiaci síce už nečítajú literatúru pre najmenších, avšak počas Medzinárodného dňa detskej knihy vdýchli nestarnúcim dielam, ktoré preveril najväčší kritik – čas, opäť život. Príbehy o ČIN-ČIN-ovi, Mechúrikovi Koščúrikovi a Guľkovi Bombuľkovi oslovili našich najmladších žiakov – prváčikov i druháčikov, ktorí so zatajeným dychom a úsmevom na perách pozorne počúvali rozprávky od svojich starších súrodencov, kamarátov či spolužiakov. Niektorí, pravdaže, nedokázali odolať a museli presvedčiť skúsenejších, že aj oni vedia ukážkovo čítať.:) Silným emotívnym zážitkom pre druhákov bola i netradičná hodina so siedmačkou Adelkou, nadšenkyňou fantasy literatúry. Prezentáciou literatúry o H. Potterovi, ba aj predstavením čarovných predmetov ich aspoň nachvíľu preniesla do sveta kúziel, boja dobra a zla. Počas nášho týždňa detskej knihy sme sa všetci presvedčili o jej zázračnej moci, o tom, že literatúra dokáže viesť dialóg, spájať, ba priam rozžiariť detské srdcia. Presvedčili sme sa o tom, že k detskej literatúre sa môžu v úlohe kritického čitateľa kedykoľvek vrátiť aj tí, ktorí z nej „už dávno vyrástli“. Kvôli harmonickému svetu, ktorý nám zaručene ponúka, sa to určite oplatí! fotky

 

deviataci za katedrou malaAko priblížiť žiakom náročnosť učiteľského povolania a práce s deťmi? Ako ich motivovať do ďalšieho štúdia, povzbudiť v kreativite a nápaditosti? Ako vytvoriť priestor, v ktorom môžu spoznať svojich pedagógov “v inom svetle”? Jednoducho ich nechajte učiť …

Naši deviataci si túto skúsenosť naplno užili počas Dňa učiteľov 28. marca 2019. Pod vedením “svojich” vyučujúcich si vyskúšali prípravu na hodiny, chystanie pomôcok, vedenie vyučovacích hodín v materinskom i cudzom jazyku, realizáciu pokusov, výklad učiva, písanie previerok a ich následnú opravu či kontrolu pracovných zošitov a domácich úloh. Nevynechali ani dozor na chodbe a v jedálni. Svoju novú pozíciu šikovne podčiarkli aj zmenou vizáže a oblečenia… Po tejto výmene rolí sme veru od mnohých počuli o ťažkom chlebíčku, ale našli sa i takí, ktorým sa toto povolanie zapáčilo… foto

Milí naši deviataci, ďakujeme Vám za netradičný sviatočný deň aj za možnosť navzájom sa obohatiť o novú skúsenosť…

KronerSvetovým dňom divadla pre deti a mládež si zároveň pripomíname aj 95. výročie od narodenia Jozefa Kronera, národného umelca. Siedmaci, ktorí sa rozhodli zmysluplne stráviť voľné popoludnie, spoznali našu hereckú legendu vo filmovej klasike Rysavá jalovica. Presvedčivý herecký výkon s láskavým humorom oslovil nejedného z nich, o čom vypovedá i nemalý záujem mládeže o hranú veselohru. Záverečnou interpretáciou, ktorá sa zaoberala aj situačnou komikou, ľudovým hovorovým jazykom a vnútornými monológmi, sme, samozrejme, nezabudli ani na Martina Kukučína, známeho spisovateľa z obdobia realizmu, autora pôvodnej poviedky.

Superstar 0Unikát od Márie Čírovej, Nenahraditeľná od Simy Martausovej a iné populárne piesne zazneli na tohtoročnej školskej súťaži "Superstar". Súťažiaci smelo vystúpili pred porotu a svojich spolužiakov, aby im zaspievali piesne, ktoré teraz často počúvame v našich rádiách. Prevládali najmä piesne od slovenských interpretov, ale niektoré súťažiace sa úspešne popasovali aj s anglickým textom. Väčšina speváckych vystúpení bola za doprovodu hudby. Pretože výkony všetkých súťažiacich boli na vysokej úrovni, porota to mala veľmi ťažké rozhodnúť. Víťazom tohtoročnej "Superstar" sa stala Tamarka Michálková. Druhé miesto patrilo Danielke Kolkusovej a na treťom mieste sa umiestnila Miška Michútová. Víťazke a všetkým zúčastnených gratulujeme a tešíme sa na stretnutie o rok. Foto

karnV uplynulých dňoch bolo žiakom 1. až 4. ročníka veselo. Žiaci, pod vedením pani učiteliek a vychovávateliek, ktoré svojimi kostýmami prezentovali ľudové tradície, sa pobrali do telocvične. Tam sa premenili na krásne princezné, odvážnych pirátov, usmiatych šašov či motorové vozidlá. Okrem tanca a zábavy masky mali možnosť aj súťažiť. V balónovom a sedákovom tanci si precvičovali rýchlosť, obratnosť, trpezlivosť, ale taktiež aj schopnosť zvládnuť prehru.

Top maskou sa napokon na Školskom karnevale 2019 stal Romanko Lučan z 1. B triedy, kategóriu Kreativko maska vyhrala Alžbetka Hlavoňová z 2. A a Terezka Hruštincová z 2.B triedy. Crazy maskou bola Sárka Mahdoňová zo 4. B. Porota nezabudla ani na najlepších tanečníkov karnevalu. Najlepšími a najvytrvalejšími tanečníkmi sa stali Romanka Játyová z 1. B a Tomáško Ježo z 1. B. Tohtoročný karneval bol výnimočný aj tým, že všetky masky si v závere karnevalu vylosovali drobnú vecnú odmenu.

Poďakovanie patrí chlapcom z 8. A – P. Minárikovi a D. Bachoríkovi, ktorí sa postarali o vkusnú hudobnú projekciu. Pochvala nech zaletí aj rodičom a príbuzným za kreativitu a ochotu vyrábať masky pre svoje deti.

skolske kolo vo vybijanej 2019 1Aj dievčatá na 2. stupni si našli čas, aby strávili jedno pekné popoludnie v telocvični, kde sa konalo školské kolo vo vybíjanej. Nastúpili vysmiate, plné elánu dosiahnuť pre svoju triedu čo najlepší výsledok. Jednotlivé triedy po vzájomných zápasoch dopadli takto:

5. B. porazila 5. A. triedu.

6. A. porazila 6. B. triedu.

7. B. porazila 6. A. triedu.

5. B. porazila 7. B. triedu.

Zúčastneným triedam ďakujeme za pekné športové popoludnie. fotogaléria

skolske kolo vo florbale 2019 1Opäť jedno popoludnie v telocvični patrilo chlapcom 2. stupňa. Jednotlivé triedy si prišli medzi sebou odhrať zápasy vo florbale. Všetky triedy chlapcov bojovali zo všetkých síl, aby nastrieľali čo najviac gólov. Triedy, ktoré sa zúčastnili školského kola si zahrali navzájom medzi sebou takto:

6. A. trieda vyhrala zápasy so 5. B. a 6. B. .

8. B. trieda vyhrala zápasy so 6. A. a 7. B.

7. B. trieda vyhrala zápasy so 5. B. a 6. A.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a veríme, že prežili pekné popoludnie. fotogaléria

lyziarsky vycvik12Naši siedmaci v dňoch 22.1. - 25.1.2019 absolvovali Základný lyžiarsky výcvik vo Vrátnej doline pod vedením vyškolených pedagógov, ktorí majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti "inštruktor športu". Počasie bolo výborné, taktiež strava aj ubytovanie. Začiatočníci sa naučili lyžovať a ostatní sa zdokonalili v lyžiarskej technike. V deň vyhodnotenia a sebareflexie našich zvládnutých vízií sa naši žiaci aktívne zúčastnili pretekov v slalome. Boli rozdelení do 4 skupín.

Víťazi:

   1. skupina: Dorotka Salášková

  1. skupina: Martin Vlk
  2. skupina: Dorotka Orieščiková
  3. skupina: Adelka Kováčiková

Víťazi boli odmenení vecnými cenami a každý účastník lyžiarskeho kurzu obdržal certifikát a sladkú  medailu. Všetci nelyžiari odchádzali domov nielen plní zážitkov, ale aj s dobrým pocitom, že úspešne zvládli výzvu naučiť sa lyžovať. FOTO

Blahoželáme!