a467c9dd 982c 11e3 986c 9c8e9959be16V starom zabudnutom dome žije už niekoľko storočí čert Trepifajksel, ktorý má svoju slávu už dávno za sebou. Kedysi strašil, no dnes už nemá koho, a pretože v pekle na neho zabudli. Žije si sám v chalupe, živí sa všetkým, čo v lese nájde či uloví. No je mu smutno. Jedného dňa sa našťastie objaví baba-bylinkárka. Žena je to veľmi pracovitá, vynachádzavá a poctivá. Vďaka svojmu kulinárskemu umeniu čerta postupne „poľudští", naučí ho pracovať a žiť v spoločnosti ľudí. Ba čo viac, Trepifajksel sa do bylinkárky zamiluje...

Divadlo Na predmestí zo Spišskej Novej Vsi „cestuje" po slovenských mestách už viac ako desať rokov. Nedávno zavítalo aj do DK Bytča, aby našim žiakom predstavilo rozprávku O zabudnutom čertovi. Hlavné úlohy stvárnili Jana Puklušová a František Balog. FOTO Predstavenie bolo hradené kultúrnymi  poukazmi.

DODVo štvrtok  5. 4. 2018 prijali naše pozvanie deti z materských škôl. Žiaci prvých tied, pod vedením  p. učiteliek Mgr. Bologovej a Mgr. Vozárikovej, budúcim školákom predviedli, ako to v škole naozaj chodí.

No i predškoláci boli veľmi odvážni. Svojou smelosťou a šikovnosťou preukázali, že sa na školu tešia a myslia to s ňou od septembra naozaj vážne. FOTO

logoSvetový deň stolného tenisu pre všetkých na Slovensku aj na našej škole!

Do osláv Svetového dňa stolného tenisu pre všetkých, ktoré prebiehajú v týždni od 3. – 10. 4. 2018 sa v roku 2018 zapojilo 139 podujatí na Slovensku s výzvou


„ideme hrať ping – pooooooooong.....“.


5. apríla sa do tejto výzvy prostredníctvom svojich cca 150 – tich účastníkov zapojila aj naša škola.


Pre žiakov bol pripravený špeciálny celodenný program: turnaje zmiešaných družstiev všetkých ročníkov ale i finálové turnaje jednotlivcov. Nechýbal obľúbený „kolotoč“, či zápasy učiteľov so žiakmi.

Víťazmi za jednotlivé ročníky sa stali:

1. ročník – Paľko BAZALA
2. ročník – Šimonko HRABOVSKÝ
3. ročník – Miško BAZALA (Paľkov brat :) )
4. ročník – Matúško VRŠANSKÝ
5. ročník – Milanko LAURENČÍK
6. ročník – Kubko MASIARIK
7. ročník – Samko LAURENČÍK (Milankov brat :) )
8. ročník – Marek MAKYŇA
9. ročník – Janko BABUŠÍK

Medzi víťazmi boli aj dva súrodenecké páry, bratčekovci Bazalovci a Laurenčíkovci.

Kľúčenky pre víťazov jednotlivých družstiev zabezpečil generálny partner – Zober loptu, nie drogy.

 

Pre našich víťazov boli neskôr pripravené exhibičné zápasy, na ktorých sa okrem pani riaditeľky zúčastnili aj zástupcovia z mestskej polície v Bytči a p. primátor mesta M. Minárčik, ktorý sa stal zároveň najvytrvalejším stolnotenisovým hráčom dnešného dňa. Svojou aktívnou účasťou nás prišla podporiť aj zástupkyňa Školského úradu p. Košteková. Na záver programu si všetci zahrali obľúbený kolotoč.

Celý deň sa niesol v znamení pohybu, zábavy a radosti z ping – pongu!


Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na ďalší ročník!

rovnanVeľké Rovné je rázovitá obec neďaleko Bytče. Je kolískou drotárskeho remesla a zároveň známa bohatou folklórnou činnosťou.

Silné puto k ľudovej hudbe a tradíciám predviedli členovia folklórneho súboru Rovňan z obce Veľké Rovné, ktorí nás nedávno navštívili. Mladí tanečníci a muzikanti súboru si uvedomujú dôležitosť šírenia tradícií, veď svoj talent predviedli na vysokej umeleckej úrovni. Svojou hudobno-zábavnou tvorbou a interaktívnym vystúpením zaujali spevu či tanca chtivých žiakov našej školy.  Zároveň im ponúkli možnosť rozvíjať svoj talent priamo v súbore. FOTOGALÉRIA

vitamindrink

Naša škola sa po 1. krát zapojila do súťaže o vitamínové nápoje firmy Vitamindrink. Boli sme úspešní, takže sme si mohli prevziať výhru 500 vitamínových nápojov. V čase chladných zimných mesiacov si tak žiaci doplnili tekutiny a zároveň posilnili svoje zdravie. FOTO

karneval 31V uplynulých dňoch bolo žiakom 1. až 4. ročníka veselo. Pod vedením pani učiteliek a vychovávateliek sa pobrali do telocvične, kde sa premenili na krásne princezné, odvážnych pirátov, usmiatych šašov či zelených vodníkov. Okrem tanca a zábavy si masky mali možnosť aj zasúťažiť. V balónovom a sedákovom tanci si žiaci precvičovali rýchlosť, obratnosť, trpezlivosť, ale taktiež aj schopnosť zvládať prehru.

Top maskou sa napokon na Školskom karnevale 2018 stala Olívia Hujíková z 1. A triedy. Kategóriu Kreativko maska vyhral Tomáško Kolek z 3. B a Vtipko maskou bola Janka Michálková zo 4. B. Porota nezabudla ani na najlepších tanečníkov karnevalu. Dance maskami sa stali Tamarka Šedová z 2. B a Jurko Marciník z 3. A. Tohtoročný karneval bol výnimočný aj tým, že všetky masky si v závere karnevalu vylosovali drobnú vecnú odmenu.

Poďakovanie patrí chlapcom zo 7. A – P. Minárikovi a D. Bachoríkovi, ktorí sa postarali o vkusnú hudobnú projekciu. Pochvala nech zaletí aj rodičom a príbuzným za ich kreativitu a ochotu vyrábať masky pre svoje deti. FOTOGALÉRIA

bezpecnykyberpriestorMôže byť pre mňa nebezpečné zverejňovanie súkromných fotografií na internete? Mám si pridať do priateľov na facebooku neznámeho človeka?  Naozaj môžeme veriť, že sa za usmievavým dievčatkom na fotke skrýva naša nová kamarátka? Sú moje fotky z instagramu naozaj vymazané?  Aj na tieto otázky dnes hľadali naši teenageri odpovede počas prednášky s. Beáty Pribilovej, študentky kriminalistiky na Akadémii Policajného zboru v Bratislave.  Preventívny program bol zameraný na nebezpečenstvá striehnuce v kyberpriestore a možnosti ochrany pred nimi. Žiakom priblížila možné dôsledky ich virtuálneho konania prostredníctvom videofilmu i skutočných prípadov, s ktorými sa stretla. Veríme, že i touto cestou sa naše deti postupne naučia kriticky myslieť, spoznať možné úskalia internetu a využívať ho len vo svoj prospech.

Karneval 2018 web

besiedkaNeoddeliteľnou súčasťou decembrovej mimoškolskej činnosti Základnej školy na Ul. E. Lániho je vianočná besiedka. Všetky triedne kolektívy pod vedením svojich pedagógov opäť aj tento rok uvili kytičku vinšov, piesní, tanca, no najmä zábavy, aby potešili svojich blízkych. Vďaka patrí nielen im, ale aj celému organizačnému tímu, ktorý s prípravou besiedky začal od prvých októbrových dní. Ďakujeme rodičom a priateľom školy za účasť, potlesk a za spoluprácu a podporu na žiackom vianočnom trhu. FOTO