lyziarsky vycvik12Naši siedmaci v dňoch 22.1. - 25.1.2019 absolvovali Základný lyžiarsky výcvik vo Vrátnej doline pod vedením vyškolených pedagógov, ktorí majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti "inštruktor športu". Počasie bolo výborné, taktiež strava aj ubytovanie. Začiatočníci sa naučili lyžovať a ostatní sa zdokonalili v lyžiarskej technike. V deň vyhodnotenia a sebareflexie našich zvládnutých vízií sa naši žiaci aktívne zúčastnili pretekov v slalome. Boli rozdelení do 4 skupín.

Víťazi:

   1. skupina: Dorotka Salášková

  1. skupina: Martin Vlk
  2. skupina: Dorotka Orieščiková
  3. skupina: Adelka Kováčiková

Víťazi boli odmenení vecnými cenami a každý účastník lyžiarskeho kurzu obdržal certifikát a sladkú  medailu. Všetci nelyžiari odchádzali domov nielen plní zážitkov, ale aj s dobrým pocitom, že úspešne zvládli výzvu naučiť sa lyžovať. FOTO

Blahoželáme!

vins 2018

mikulasMikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
každý rok nosievaš do okien dary.
Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,
každý rok myslievaš na dobré deti!

Vo štvrtok 6. 12. vdýchla sviatočná mikulášska nálada aj do našich tried. Po roku opäť medzi žiakov zavítal Mikuláš. Tradične v sprievode čerta a anjelov dobrým deťom porozdával sladkosti. FOTOGALÉRIA

vyrocieZákladná škola na Ulici Eliáša Lániho v Bytči tento rok oslavuje 90. výročie svojho založenia. S finančnou podporou grantového systému mesta Bytča a s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja sa v Dome kultúry Bytča uskutočnila slávnostná akadémia. Počas nej žiaci školy pod vedením svojich pedagógov pre 90-ročnú jubilantku uvili kytičku spevu, tanca i hovoreného slova. Pozvanie na oslavy školy prijali vzácni hostia - primátor mesta Bytča Ing. Miroslav Minárčik, zástupcovia mesta, riaditelia škôl, rodičia, zamestnanci školy a v neposlednom rade starší kolegovia, bývalí učitelia. Nemenej významnou časťou akadémie bolo odovzdávanie ďakovných listov pedagógom, ktorí prežili väčšinu svojho aktívneho pracovného života v tejto škole.

90 rokov v živote školy nie je len deväť desaťročí! Počas tohto obdobia bránami školy prešlo tisíce žiakov, stovky učiteľov a zamestnancov. Bola svedkom mnohých úspechov, radostí, ale i drobných neúspechov či sklamaní. Veď práve základná škola je miesto, kde sa z malého vyľakaného žiačika formuje mladý človek pripravený zaujať svoje miesto v živote.

Milá naša oslávenkyňa,

k Tvojmu jubileu Ti želáme veľa žiakov, ktorí prežijú v Tvojom školskom prostredí nezabudnuteľnú časť svojho života. Želáme Ti veľa neúnavných učiteľov a zamestnancov, ktorí budú vždy tými usmiatymi a trpezlivými druhými rodičmi. Želáme Ti tiež veľa spokojných rodičov, ktorí privedú cez Tvoje brány svoje deti a prispejú k tomu, aby si tu zostala aj pre budúce generácie.

     FOTOGALÉRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              zamestnanci školy

vybijanaVo štvrtok 15.11. 2018 sa uskutočnil turnaj vo vybíjanej v okresnom kole ml. žiakov. Zúčastnilo sa 6. škôl - ZŠ E. Lániho, ZŠ Kolárovice, ZŠ Mierová, ZŠ Kotešová, ZŠ Hlboké, ZŠ V. Rovné. Školy boli rozdelené do dvoch skupín. My sme si vylosovali skupinu A, v ktorej sme mali ZŠ Kotešovú a ZŠ Mierovú. Obidva zápasy sme vyhrali a tak sme hrali o 1. a 2. miesto so ZŠ Kolárovice, ktorá bola prvá v skupine B. Všetky deti sa veľmi snažili a bojovali o prvé miesto. Víťaz môže byť len jeden a tak sme skončili na krásnom 2. mieste.

Ďakujem deťom - M. Adamíkovi, M. Bazalovi, T. Petrekovi, K. Hudčekovej, V. Gališovej, M. Furgalákovi, A. Hôreckému, M. Hrabovskému, L. Valientovej, L. Michútovi, M. Ondrušovi......


FOTO

 

kvapka krviMilí rodičia!

Dňa 4.12.2018 (utorok) sa na našej škole uskutoční odber krvi. Prosíme rodičov – darcov krvi, aby prišli podporiť našu školu v tejto dobročinnej akcii a taktiež pomohli tým, ktorí túto života dôležitú tekutinu potrebujú. Odber sa uskutoční v telocvični od 8.00 hod. Bližšie informácie u pani uč. Šefarovej t.č. 0903 965 296

jubilantka zije sportom 1Krásne slnečné popoludnie v stredu 14.11.2018 strávili chlapci 2. stupňa našej školy na multifunkčnom ihrisku.S veľkým odhodlaním a nadšením odohrali medzi sebou futbalové zápasy.Nezabúdali ani na športové povzbudzovanie a pokriky.

V 1. kategórii vyhrala 5.B trieda.

V 2. kategórii vyhrala 8.B trieda.                                                                                                                                                                                                   

Chlapcom - futbalistom ďakujeme za účasť a slušné správanie a víťazom gratulujeme!!!!! fotogaléria

 

jesen zivota 11Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. 

Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, 

podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, 

keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. 

Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

Jeseň, to je nádherný čas, kedy je príroda odetá do pestrofarebných šiat. Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie.

A práve preto deti našej školy navštívili Dom dôchodcov v Hrabovom, aby starkým poďakovali a spríjemnili dopoludnie krátkym kultúrnym programom. Pani učiteľka Šefarová sa milým slovom prihovorila všetkým starkým, ktorí si pri jej slovách prelistovali celú prežitú knihu svojho života. Kultúrny program pokračoval spevom, básňami a hrou na harmonike. Toto všetko si pripravili Karolínka Čičková, Radka Červencová, Mia Voloníková, Vaneska Ostrochovská, Danielka Kolkusová, Nelka Zadubanová a Karinka Kaháková. 

Nech je jeseň ich života slnečná a plná lásky! fotogaléria

 

tvorivo pisemVeľká pochvala patrí priaznivcom umeleckého slova, žiakom s tvorivým duchom, jednoducho všetkým, ktorí nelenili a spoločne sa stretli na literárnom popoludní s našou jubilantkou. Stretnutie pri príležitosti 90. výročia založenia našej školy sa nieslo v duchu oslávenkyne – stala sa ústrednou postavou, resp. motívom pri tvorbe konkrétnych literárnych prác. Veríme, že techniky tvorivého písania, s ktorými sme sa bližšie zoznámili, budú pre žiakov inšpirujúce a už čoskoro sa budeme môcť tešiť zo zaujímavých literárnych príspevkov o našej jubilantke.