navsteva dochodcov 1Natrhám si kvety pod lesom na strání, Vám starí rodičia kytku dám do dlaní. Hoc vlas Vám šedivie a zrak sa zakalí, prijmite od detí najkrajšie pozdravy.

Týmito slovami začala svoj príhovor p. uč. Šefarová. V úlohe slávnostného rečníka stála už niekoľkýkrát. Vždy sa snaží priniesť niečo, čo by starkých posilnilo na ich životnej ceste. Nie je ťažké slovami človeka rozplakať, oveľa ťažšie je vyrieknuť slová, ktoré ho podporia, posilnia a povzbudia. Oslava ich života je hudbou, ktorá zaznieva a vyžaduje obdiv a úctu. S radosťou a potešením v Mesiaci úcty k starším pre nich pripravili žiaci našej školy malú slávnosť. Pani vychovávateľky p. Ballová a p. Játyová pripravili s deťmi v ŠKD pre našich starkých milé darčeky , ktorými ich potešili. Starkí mali z nich obrovskú radosť.

O krásny program plný spevu, básní a melódií sa postarali: Lili Játyová, Karin Kaháková, Olívia Hujíková, Nelka Zadubanová, Martin Ondruš, Ema Ondrušová, Danielka Kolkusová, Gabika Gaňová, Vaneska Ostrochovská. Foto

oldies19

Lets Dance 0Tanec rozvíja koordináciu pohybu, kontrolu tela i estetické cítenie. Zároveň podporuje dobré držanie tela v každom veku. V jedno októbrové popoludnie sa stretli naše deti, ktoré rady tancujú, na tanečnej súťaži Let´s Dance.  Áno, pamätáte si správne, ide o názov relácie, ktorá bola odvysielaná na televíznych obrazovkách. My sme si podmienky súťaže trochu prispôsobili a nadšenci tanca tak mohli predviesť svoje ladné tanečné kroky individuálne, a nie v pároch. Súťažiaci sa dôkladne pripravili, vystúpili pred porotu a publikum. Tanečné prvky boli úžasné! Víťazkou tejto súťaže v tomto školskom roku sa stala Vanesska Ostrochovská, 2.miesto patrilo Lucii Harvancovej a 3. miesto si vytancovala Sárka Setnická. Všetkým srdečne blahoželáme! FOTO

darcovstvo krvi 1Krv - životadarná tekutina. Dôležitá pri záchrane ľudského života. Aj na našej škole sa nad touto situáciou zamysleli pani učiteľky, rodičia, pani kuchárka, pani učiteľky zo špeciálnej školy, študenti ako aj členovia Hasičského zboru v Bytči a prišli darovať krv. Telocvičňa sa 16. 10. 2019 premenila na transfúznu stanicu. Pani doktorka v spolupráci so sestričkami najskôr darcov vyšetrili, či sú  schopní darcovstva. Takýchto darcov bolo 26. fotogaléria

Všetkým darcom úprimne ďakujeme a prajeme veľa zdravia!

klub Stur IIMožno si myslíme, že dnešná mládež nemá záujem o klasické slovenské filmy, opak je však pravdou. Uplynulo už takmer 176 rokov od historického okamihu, keď sa Ľudovít Štúr so svojimi prívržencami dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny, a povýšili tak kultúrnu i vzdelanostnú úroveň všetkých Slovákov. Najstarší žiaci si v popoludňajšom filmovom klube prostredníctvom seriálu „Štúrovci“ pripomenuli hlavné dôvody kodifikácie nášho materinského jazyka, ale aj historické udalosti, ktoré predchádzali rokom meruôsmym.

Ľudovít svojou húževnatou činorodou prácou zostáva vzorom pre viaceré generácie, preto prajme našim žiakom, aby vo svojom okolí spoznávali čo najviac zobrazených i reálnych pozitívnych vzorov...

logo stránka zselanihoS finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja sa 11.10.2019 uskutočnili školské okresné okruhové preteky v areáli na Kaplnke v Bytči. Na štart pretekov sa postavilo viac ako 100 bežcov takmer zo všetkých základných škôl bytčianskeho okresu.

Súťažilo sa v 10 kategóriách, samostatne chlapci a dievčatá 5. - 9. ročníkov.

bez drog sk malaPrečo ľudia užívajú drogy? Ako drogy účinkujú? Čo je vlastne droga? Na tieto i ďalšie otázky hľadali naši siedmaci a ôsmaci odpovede spolu s pánom Petrom Remperom, prednášajúcim programu bezdrog.sk. Žiaci uviedli niekoľko dôvodov, prečo podľa nich mladí ľudia siahnu po droge. Počas uvoľnenej debaty však sami navrhli alternatívne spôsoby, ako zapadnúť do kolektívu, zbaviť sa nudy či napätia bez toho, aby si ničili zdravie a ohrozovali život. Pri hľadaní správneho smeru im pomôžu i informačné brožúrky, ktoré dostal každý účastník. foto

Naše deti nemôžeme chrániť každú minútu v živote. Zostáva nám len veľa sa s nimi rozprávať, vysvetľovať a následne veriť, že ich samostatné rozhodnutia v živote budú tie správne…  

ucelove cvicenie malaUplynulé slnečné dni nám dopriali ideálne podmienky na absolvovanie jednej z prierezových tém, ktorá je povinnou súčasťou štátneho vzdelávacieho programu. V rámci Ochrany života a zdravia bolo 12.-13.septembra realizované Jesenné účelové cvičenie. Pod velením Ing. I. Maceka najskôr vo štvrtok žiaci naberali teoretické vedomosti z oblasti riešenia mimoriadnych udalostí, zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy, ochrany prírody a pobytu v prírode. V piatok si svoje získané kompetencie vyskúšali počas praktickej časti. Po evakuácii školy sa po pochodovej trase presunuli na lúku pod Vodojemom. Kým však dorazili do cieľa, museli splniť úlohy účelového cvičenia na šiestich stanoviskách. Túto náročnú úlohu sa podarilo najlepšie zvládnuť žiakom z 8.A a 9.B. Cvičenie uzavrel hromový pozdrav všetkých zúčastnených…

OndrasNeprebudeným, známou poviedkou od Martina Kukučína, sme otvorili tohtoročný filmový klub v našej škole. Filmová klasika i tentokrát vzbudila záujem u mladých divákov a, samozrejme, u tých, ktorí majú prirodzenú túžbu pochopiť ideu literárnych diel obdobia realizmu. Aj keď Ondráš Machuľa, hlavná postava s citlivou detskou dušou, predstavuje svojou inakosťou menšinu, verme, že naša mládež po interpretácii filmového i literárneho spracovania pochopila silný príbeh, ba dokonca sa pridala k tým, ktorí rešpektujú identitu každého človeka, prejavujú mu úctu a dôstojnosť vnímajú ako morálny vzťah nielen k sebe, ale aj k druhým. Tešíme sa na ďalšie filmové popoludnie!:)