pytagoriadaŠkolské kolo Pytagoriády sa pre staršie ročníky sa konalo o deň neskôr... Spomedzi 26 riešiteľov blahoželáme všetkým postupujúcim do okresného kola:

6. ročník: S. Sklenářová, V. Hôrečná, L. Harvancová, K. Záhonová

7. ročník: D. Dobroňová

8. ročník: D. Papučík